I Z V J E Š Ć E s 16. sjednice glavnog odbora NSPPBH

12.04.2011

Dana 08.04.2011. održana je 16. sjednica Glavnog odbora NSPPBH u sjedištu Sindikata, Osječka 5A – Split. Sastanak je započeo u 10:00 sati.
Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi glavnog odbora: predsjednik Sindikata Grgo Dujmović, predsjednik Glavnog odbora Mladen Božić, glasnogovornik sindikata Tomislav Urlić, tajnik sindikata Duje Dvornik, Nenad Peran, Damir Rušinović, Zdravko Grgić,Josip Majić, Ante Milovac, i Nediljko Bulić ( prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora ). Sastanku je prisustvovao ( bez prava na glasovanje ) i predsjednik nadzornog odbora NSPPBH Jasen Čeč.
Jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora za zapisničara je određen Nediljko Bulić.
Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH je otvorio sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje slijedeći dnevni red sjednice koji je usvojen jednoglasno:
 1. Izvještaj predsjednika sindikata i predsjednika glavnog odbora o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH od 15. sjednice do danas
 2. Izbor potpredsjednika NSPPBH
 3. O radu članova RV u prošlom sazivu
 4. O rezultatima izbora za nove članove RV Jadrolinije
 5. Rasprava o kršenju Statuta sindikata od strane pojedinih članova
 6. Razno:
Ad.1. Izvještaj predsjednika sindikata i predsjednika Glavnog odbora o radu i
aktivnostima vodstva NSPPBH
Tijekom izlaganja obrazložene su aktivnosti koje je vodio NSPPBH od 15. sjednice do danas:
 • Sudjelovanje predstavnika NSPPBH u radu Povjerenstva za utvrđivanje Formacijskog sastava
 • Sudjelovanje predstavnika NSPPBH u radu Pregovaračkog odbora u svezi izmjena NKUHP
 • Objavljen Pravilnik o radu FONDA SOLIDARNOSTI NSPPBH
 • Održane su dvije sjednice Odbora Fonda solidarnosti
 • Sudjelovanje predstavnika NSPPBH u pregovorima sa MMPI u vezi uvođenja beneficiranog staža ( prihvaćanje prijedloga kojega su izradili MMPI, udruga Mare Nostrum i SPH uz dodatni zahtjev NSPPBH da se izmjenama u Pomorskom zakoniku svakom pomorcu omogući sloboda osobnog izbora dali će koristiti pravo da ide u mirovinu sa navršenih 60 godina života ).
 • Održane su Izborne skupštine NSPPBH u Plovnim područjima Rijeka, Zadar i Split
 • 01.02.2011. u Splitu održan sastanak predstavnika NSPPBH i Uprave Jadrolinije vezano za upućeni dopis “ Nezadovoljstvo posade iz odjeljenja opće službe “
 • Upućen je dopis predsjedniku Uprave Jadrolinije pod nazivom “ Zahtjev za ispravkom nepravde iz 90 – tih godina prošlog stoljeća “
 • Dana 10.02.2011. upućen je dopis Državnom tajniku za more kap. Babiću u svezi isplate plaće za mjesec siječanj 2011. i dogovorene naknade za akumulirane sate preraspodjele.
 • Upućen dopis predsjedniku Uprave Jadrolinije “ Tko to destabilizira Jadroliniju “ ( prijevoz splavi za spašavanje od brod Korčula sa brodom kompanije “ Blue Line “ )
 • Sudjelovanje predstavnika NSPPBH na sastancima koje je organiziralo MMPI u svezi prijedloga za izmjene Pomorskog zakonika vezano za primjenu tzv. socijalne reforme
 • Upućeno otvoreno pismo Državnom tajniku za more – “ Protivljenje predloženim izmjenama Pomorskog zakonika ( članak 126 i 428 ) vezano za primjenu tzv. socijalne reforme “ i poslan dopis po brodovima “ Uprava Jadrolinije uporno promovira primjenu tzv. socijalne reforme a MMPI je u tome prati “.
 • 08.03.2011. upućeno je otvoreno pismo resornom ministru Božidaru Kalmeti “ Uzburkalo se more “
 • Održana je 1. telefonska sjednica Izvršnog odbora NSPPBH ( rasprava o izborima za RV Jadrolinije ).
 • Objavljen je letak za kampanju “ Izbori za RV u Jadroliniji “
 • Održani su informativni skupovi za članstvo u Plovnim područjima Zadar, Split i Rijeka
 • 12.03.2011. upućen dopis Upravi Jadrolinije – “ Primjedbe i prijedlozi posade broda Sv. Krševan “
 • Objavljen je dopis – “ U laži su kratke noge “
 • Predsjedniku Uprave Jadrolinije upućen je dopis – “ Rad povjerenstva za sigurnost “
Prisutni članovi Glavnog odbora su izrazili zadovoljstvo vođenjem politike sindikata te je izvještaj o radu u proteklom razdoblju prihvaćen jednoglasno.
Ad.2. Izbor potpredsjednika NSPPBH
Za potpredsjednika NSPPBH predložen je i jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora izabran Branko Miščak.
Ad.3. O radu članova RV u prošlom sazivu
U raspravi o radu članova RV u prošlom trogodišnjem mandatu Tomislav Urlić i Mladen Božić su istaknuli brojne činjenice o tome kako su postignuti značajni rezultati u radu RV Jadrolinije za koje su svojim radom zaslužni predstavnici NSPPBH u RV Jadrolinije.
Ad.4. O rezultatima izbora za nove članove RV-a Jadrolinije
Prisutni članovi Glavnog odbora u raspravi su istakli zadovoljstvo vođenjem kampanje i postignutim rezultatima na izborima za RV Jadrolinije. Iz rezultata izbora vidljivo je da pomorci i djelatnici na kopnu u Jadroliniji imaju povjerenje u NSPPBH a također je iz rezultata izbora vidljivo čijem neučinkovitom načinu rada i upornom iznošenju neistina nisu ukazali povjerenje na održanim izborima za Radničko vijeće.
Odlučeno je da se u javnost uputi dopis – “ NA IZBORIMA ZA RADNIČKO VIJEĆE U JADROLINIJI
LISTA NSPPBH PREMOĆNO POBIJEDILA KOKODAKU KOALICIJU “ te na taj način zahvali svima koji su svoj glas na izborima dali listi NSPPBH čiji je nositelj bio dipl. iur. Tomislav Urlić.
Ad.5. Rasprava o kršenju Statuta NSPPBH od strane pojedinih članova sindikata za
vrijeme provedbe izbora za novi saziv RV Jadrolinije
Poslije provedene rasprave svih prisutnih članova Glavnog odbora zadužen je Tajnik sindikata da napravi popis članova koji se nisu pridržavali Statuta NSPPBH ( kršenje članka 6. Statuta NSPPBH ).
Ad.6. Razno
 1. Protivljenje Pravilniku o postupanju u slučaju kršenja pravila etičkog kodeksa i načela poslovnog ponašanja kojega je donijela Uprava Jadrolinije dana 14.03.2011.
U raspravi je izneseno da navedeni Pravilnik krši osnovna demokratska prava svih pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji i kao takvog ga NSPPBH ne prihvaća te je potrebno uputiti dopis Upravi Jadrolinije da ga povuče i o njemu izvrši savjetovanje sa novim sazivom Radničkog vijeća.
 1. Slučaj Damira Pašare časnika stroja II
Časniku stroja Damiru Pašari iz neobjašnjenih razloga nije obnovljen UOR na određeno vrijeme. Naime Uprava Društva Jadrolinije je obavijestila D. Pašaru da na njega više ne računaju i poslali su mu radnu knjižicu i svu dokumentaciju na kućnu adresu. Umjesto da bude primljen u stalni radni odnos jer je na UOR na određeno vrijeme u Jadroliniji već deset godina s prosječnom ocjenom 3.75 njemu se ne obnavlja UOR na određeno vrijeme ( trogodišnji prekid je imao prije godinu i po dana ).
Uprava Jadrolinije časniku stroja Damiru Pašari ne želi obnoviti UOR na određeno vrijeme a istovremeno putem natječaja na rad na određeno vrijeme potražuje i zapošljava nekoliko časnika stroja.
Časnik stroja Damir Pašara je prisutnim članovima Glavnog odbora izrazio svoje nezadovoljstvo i neslaganje sa navedenom odlukom i postupkom Uprave Jadrolinije te zatražio zaštitu od NSPPBH.
NSPPBH je već uputio upit Upravi Jadrolinije u svezi sa navedenim slučajem, u dopisu – “ Rad povjerenstva za sigurnost “, ali do danas nije dobio odgovor.
Članovi Glavnog odbora su donijeli odluku da NSPPBH i dalje ustraje u dobivanju odgovora od Uprave Jadrolinije o navedenom slučaju, i vraćanju časnika stroja Damira Pašare na radno mjesto na brodu u Jadroliniji, a također je odlučeno da se navedeni slučaj prijavi i Radničkom vijeću Jadrolinije.
 1. Žalba kuhara Ante Pirović
Pročitanu žalbu kuhara Ante Pirovića smo razumjeli, međutim članovi Glavnog odbora ne raspolažu dokumentacijom ( tablicama plaća ) iz vremena kada su kuhar i vođa palube imali gotovo jednake plaće i dnevnice. Mi raspolažemo tablicama novijeg vremena ( zadnjih pet godina ) i znamo da se taj odnos plaća nije mijenjao. Prihvaćamo da su se uvjeti rada kuhara pogoršali u zadnje vrijeme, naročito na lokalnim prugama jer su ukinuti mladići kuhinje, konobari i mladići sobe, te je teret posla sveden samo
na kuhara. Članovi Glavnog odbora su donijeli odluku da predstavnici NSPPBH u narednim pregovorima sa Upravom Jadrolinije, vezano za plaće, obvezno zahtijevaju da se uvaže navedene činjenice u korist kuhara.
 1. Slanje pisanog zahtjeva Upravi Jadrolinije da odgovori na dopise koje joj je uputio NSPPBH
Nezavisni sindikat pomoraca je tijekom 2011. godine uputio sljedeće dopise Upravi Jadrolinije na koje nije dobio odgovor:
 • “ Zahtjev za ispravkom nepravde iz 90 – tih godina prošlog stoljeća “
 • “ Tko to destabilizira Jadroliniju? “
 • “ Rad povjerenstva za sigurnost “
Glavni odbor je došao do zaključka da je Uprava Jadrolinije svojim neodgovaranjem na navedene poslane dopise jasno dala na znanje da nije zainteresirana za dijalog i suradnju sa NSPPBH.
Glavni odbor zaključuje da se još jednim dopisom NSPPBH obrati Upravi, zatraži odgovore, i sačeka 14 ( četrnaest ) dana a ako ne stignu odgovori da se tada cjelokupna dokumentacija uputi nadležnim institucijama Republike Hrvatske te od njih zatraži mišljenje i zaštitu.
 1. Slanje pisanog zahtjeva resornom ministru gosp. Božidaru Kalmeti da odgovori na dopise koje mu je uputio NSPPBH
Nezavisni sindikat pomoraca je, između ostalih, uputio i sljedeće dopise resornom ministru gosp. Božidaru Kalmeti na koje nije dobio odgovor:
 • “ Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije “
 • “ Uzburkalo se more “
Glavni odbor zaključuje da se još jednim dopisom NSPPBH obrati resornom ministru Božidaru Kalmeti, zatraži odgovore, i sačeka 14 ( četrnaest ) dana a ako ne stignu odgovori da se tada cjelokupna dokumentacija uputi nadležnim institucijama Republike Hrvatske te od njih zatraži mišljenje i zaštitu.
 1. Povećanje sindikalne članarine sa 0.3 % na 0.5%
Na Izbornim skupštinama i skupovima članstva NSPPBH po plovnim područjima Rijeka, Zadar i Split koji su održani u protekla 3 mjeseca predloženo je Glavnom odboru, s obzirom na osnivanje Fonda solidarnosti NSPPBH, da donese odluku od podizanu sindikalne članarine sa 0,3 % na 0,5 %.
Nakon rasprave o troškovima poslovanja sindikata, naročito poslije osnivanja Fonda solidarnosti, članovi Glavnog odbora su donijeli jednoglasnu odluku o povećanju sindikalne članarine sa 0.3 % na 0.5 %.
Poslije gore održanih rasprava po navedenim točkama dnevnog reda članovi Glavnog odbora su jednoglasno donijeli slijedeće
O D L U K E
  1. Za potpredsjednika NSPPBH jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora izabran je Branko Miščak.
  1. Da se Upravi Jadrolinije uputi zahtjev za povlačenje Pravilnika o postupanju u slučaju kršenja pravila etičkog kodeksa i načela poslovnog ponašanja kojega je donijela dana 14.03.2011. te da pristupi savjetovanju sa novim sazivom Radničkog vijeća oko konačnog teksta navedenog Pravilnika.
  1. Da se još jednom uputi Upravi Jadrolinije zahtjev za obrazloženjem slučaja časnika stroja Damira Pašare i da se žalba proslijedi Radničkom vijeću Jadrolinije na utvrđivanje činjenica uz njegovu nazočnost, a ako bude potrebno da se konzultira i inspekciju rada RH.
  1. Predlaže se Izvršnom odboru NSPPBH da utvrdi koji su članovi NSPPBH, na zvaničnoj listi kandidata / na listi za Biračke odbore, na proteklim izborima za članove RV zastupali listu “ Nezavisna lista za Jadroliniju “ te da nakon toga provede potrebne radnje za njihovo isključenje iz NSPPBH jer su prekršili odredbe članka br. 6. STATUTA NSPPBH ( rad članova protivno interesima NSPPBH ).
  1. Da se zbog povećanih troškova za rad sindikata i Fonda solidarnosti poveća sindikalna članarina sa 0.3 % na 0.5 % od 01.05.2011. godine.
  1. Da se Upravi Društva Jadrolinije i resornom ministru gosp. Božidaru Kalmeti uputi pismeni zahtjev da odgovore na dopise koje im je prethodno uputio NSPPBH. Ukoliko njihovi odgovori ne stignu, tijekom 14 dana od slanja novih upita, tada da se NSPPBH obrati
nadležnim institucijama RH, uz dostavu cjelokupne dokumentacije, i od njih zatraži mišljenje i zaštitu.
.
Sastanak je završio u 13:15 sati.
Predsjednik Glavnog odbora
Mladen Božić s. r.
Split, 08.04.2011.

Last modified: 08.11.2019