NSPPBH UPUTIO ZAHTJEV UPRAVI JADROLINIJE DA ŽURNO RIJEŠI POTEŠKOĆE TRIJU POSADA BRODA “SVETI KRŠEVAN”

16.04.2011

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
UPRAVA DRUŠTVA

ŽURNO RIJEŠITE POTEŠKOĆE TRIJU POSADA BRODA ” SVETI KRŠEVAN “

Dana 22.03.2011. NSPPBH je Upravi Jadrolinije uputio dopis – “ Primjedbe i prijedlozi posade broda Sveti Krševan “ u kojem smo između ostalog iznijeli primjedbe – prijedloge posade navedenog broda i NSPPBH vezano za organiziranje sistema smjenskog rada i plaćanje radnog vremena za pomorce na lokalnoj liniji 634 “ Dominče – Orebić “.
U međuvremenu je od strane predstavnika Uprave Jadrolinije na brod posadama stigao odgovor, koji je netko proslijedio i na fax NSPPBH. U odgovoru se po uobičajenoj praksi predstavnika Uprave Jadrolinije neutemeljeno nameće krivnja pomorcima i sindikatima, za navedenu situaciju, a daju zasluge predstavnicima Uprave Jadrolinije po sistemu “ Uprava je željela, i napravila je, više dobra pomorcima nego što su pomorci sami sebi željeli “.
Iz navedenog odgovora iščitava se između ostalog i da će posadi biti “ omogućeno “ da rade po sistemu 15 dana na brodu a 15 dana kod kuće ali na drugom brodu, u drugoj liniji u i drugom plovnom području.
Predstavnici Uprave Jadrolinije pronašli su tzv. “ Solomonsko rješenje “ za posadu broda “ Sveti Krševan “, koja se usudila nešto primijetiti i predložiti, na način da će sve tri smjene biti prekrcane na brodove koji održavaju liniju u plovnom području – Zadar, gdje se provodi smjenski rad po sistemu 15 – 15 a da će njih na brodu “ Sveti Krševan “ u liniju 634 “ Dominče – Orebić “ zamijeniti druge posade, iz plovnog područja Zadar, koje će ploviti po sistemu 15 dana na brodu – 7 dana kod kuće.
Kada je kadrovski referent iz Zadra ovu odluku priopćio članovima posada iz plovnog područja – Zadar došlo je do bučnog protestiranja u prostorijama kadrovske službe i odbijanja prekrcaja od strane pomoraca , uz kontaktiranje člana Uprave Jadrolinije odgovornog za kadrovske poslove, na brod “ Sveti Krševan “ u liniji 634 “ Dominče – Orebić “ dok se na njemu plovi po sistemu 15 dana na brodu – 7 dana kod kuće.
Nakon ovog bučnog iskazivanja revolta i protesta, od stane pomoraca prema odluci predstavnika Uprave Jadrolinije, članovima triju posada iz plovnog područja Zadar priopćeno je da oni ostaju gdje su plovili i do sada a posadama broda “ Sveti Krševan “ priopćeno je da će se za njih uskoro pronaći neko rješenje ali da se za sada ne zna koje rješenje.
S obzirom da do NSPPBH dopiru informacije da uskoro može doći do bučnog iskazivanja revolta i protestiranja od strane članova posada broda “ Sveti Krševan “ jer je neizvjesno dali će, kada i na koji način njihovi zahtjevi i prijedlozi biti usvojeni NSPPBH ovim dopisom apelira na predstavnike Uprave Jadrolinije i zahtjeva da se žurno poduzmu adekvatne radnje za rješavanje navedene situacije kako ne bi došlo do organiziranja prosvjeda kojima će se, u cilju zaštite interesa članstva, na čelo postaviti NSPPBH.
NSPPBH očekuje da predstavnici Uprave Jadrolinije žurno donesu rješenje koje će biti prikladno za rješavanje nastale situacije i da o tome obavijeste članove triju posada broda “ Sveti Krševan “ i NSPPBH.
S poštovanjem
NSPPBH
Na znanje:
  • Članovima triju posada broda “ Sveti Krševan “
Split, 16.04.2011.

Last modified: 04.11.2019