I Z V J E Š Ć E s 1. sjednice Izvršnog odbora NSPPBH

26.04.2011

Dana 20.04.2011. s početkom u 1030 sati u Rijeci je održana 1. sjednica ( proširena ) Izvršnog odbora NSPPBH.
Na sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Izvršnog odbora: Grgo Dujmović, Branko Miščak i Nediljko Bulić. Utvrđeno je da je prisutna natpolovična većina članova Izvršnog odbora. Opravdano odsutan je bio Branko Šešelja sa kojim se tijekom sjednice u nekoliko navrata stupalo u telefonsku vezu. Na sjednici su prisustvovali Tomislav Urlić, Ivica Martić i Pavo Kanjuo ali bez prava na glasovanje.
Za zapisničara je predložen i izabran Nediljko Bulić.
Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red :
 1. Izvješće o aktivnostima NSPPBH od 1. telefonske sjednice Izvršnog odbora ( 01.03.2011. ) do 20.04.2011.
 2. Izvješće o rezultatima izbora za Radničko vijeće u Jadroliniji
 3. Rasprava o prijedlogu Glavnog odbora za isključenje iz članstva NSPPBH onih članova koji su na zvaničnoj listi za kandidate i biračke odbore na izborima za Radničko vijeće zastupali listu “ Nezavisna lista za Jadroliniju “
 4. Predlaganje i izbor kandidata za predsjednika Radničkog vijeća i dvaju dopredsjednika RV
 5. Razno
Ad. 1. Izvješće o aktivnostima NSPPBH od 1. telefonske sjednice Izvršnog odbora
( 01.03.2011. ) do 20.04.2011.
Predsjednik Izvršnog odbora je prisutne detaljno izvijestio o :
 • Održanim sastancima i protivljenju NSPPBH vezano za predložene izmjene Pomorskog zakonika ( članak 126. ) u svezi primjene tzv. socijalne reforme
 • Održanim sastancima u MMPI vezano za kriterije za određivanje Formacijskog sastava
 • Upućenim dopisima ministru Božidaru Kalmeti: Uzburkalo se more i Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise
 • Upućenim dopisima Upravi Jadrolinije: Primjedbe i prijedlozi posade broda Sveti Krševan, Rad povjerenstva za sigurnost, Prijedlog za izmjenu ocjenske liste i Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise
Ad. 2. Izvješće o rezultatima izbora za Radničko vijeće u Jadroliniji
S obzirom na osvojenu većinu u Radničkom vijeću Jadrolinije ( sedam od jedanaest članova ) NSPPBH je zadovoljan i svjestan svoje odgovornosti koja iz toga proizlazi.
Za osvajanje osmog člana nedostajalo nam je svega nekoliko glasova a na 11 nevažećih listića bilo je zaokruženo cijelo ime i prezime Tomislava Urlića umjesto rednog broja 1.
Kada se uzme u obzir činjenica da je na izborima za Radničko vijeće u Jadroliniji NSPPBH imao nasuprot sebe koaliciju od dvije liste, koja je imala i potporu visokih predstavnika Uprave Jadrolinije, ova premoćna pobjeda na izborima svima jasno daje do znanja za što i protiv čega se opredijelila većina birača u Društvu Jadrolinija.
Članovi Radničkog vijeća ( iz redova NSPPBH ) će i u novom sazivu RV, kao i u prethodnom sazivu RV, raditi u interesu svih pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji bez obzira na njihovu sindikalnu pripadnost ili nepripadnost.
Ad. 3. Rasprava o prijedlogu Glavnog odbora za isključenje iz članstva NSPPBH onih
članova koji su na zvaničnoj listi za kandidate i biračke odbore na izborima za
Radničko vijeće zastupali listu ” Nezavisna lista za Jadroliniju ”
Uvidom u zvaničnu dokumentaciju o provedenim izborima za članove Radničkog vijeća u Jadroliniji, koji su se održali u mjesecu ožujku 2011., utvrđeno je da su članovi NSPPBH Marinko Jagić, Tomislav Carević, Joško Jagnjić i Ivan Blažević službeno bili uvršteni u listu kandidata / biračke odbore kao predstavnici liste “ Nezavisna lista za Jadroliniju “.
Na taj način su grubo prekršili odredbe članka br. 6. STATUTA NSPPBH jer kao članovi NSPPBH nisu promovirali i štitili interese NSPPBH na izborima za članove Radničkog vijeća u Jadroliniji već su se priklonili konkurentskoj listi “ Nezavisna lista za Jadroliniju “.
Izvršni odbor je donio odluku da se zbog kršenja članka br. 6. STATUTA NSPPBH Marinko Jagić, Tomislav Carević, Joško Jagnjić i Ivan Blažević isključe iz članstva NSPPBH i da im se dostave pismene odluke o tome.
Ad. 4. Predlaganje i izbor kandidata za predsjednika Radničkog vijeća i dvaju
dopredsjednika Radničkog vijeća
Nakon rasprave članovi Izvršnog odbora su donijeli odluku da NSPPBH predloži novom sazivu Radničkog vijeća Jadrolinije:
 • Kandidata za predsjednika Radničkog vijeća gospodina Tomislava Urlića
 • Kandidata za prvog dopredsjednika Radničkog vijeća gospodina Ivicu Martića
 • Kandidata za drugog dopredsjednika Radničkog vijeća gospodina Nediljka Bulića
Ad. 5. Razno
 1. Donesena je odluka da ako od resornog ministra gosp. Božidara Kalmete ne stigne odgovor, ili ne stigne zadovoljavajući odgovor, na dopis “ Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “ da NSPPBH uputi cjelokupnu dokumentaciju kojom raspolaže na adresu za to nadležnih institucija Republike Hrvatske.
 2. Donesena je odluka da ako od Uprave Jadrolinije ne stigne odgovor, ili ne stigne zadovoljavajući odgovor, na dopis “ Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “ da NSPPBH uputi cjelokupnu dokumentaciju kojom raspolaže na adresu za to nadležnih institucija Republike Hrvatske
Predsjednik IO
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 23.04.2011.

Last modified: 08.11.2019