SABOR REPUBLIKE HRVATSKE VRATIO POMORCIMA TZV. BENEFICIRANI RADNI STAŽ

06.05.2011

Dana 05.05.2011. zastupnici u Saboru RH su podržali predložene izmjene Pomorskog zakonika i amandman Vlade RH kojim se predlaže da se pomorcima prizna tzv. beneficirani radni staž.
Tim činom donekle je ispravljena velika nepravda prema hrvatskim pomorcima koja im je nanesena prije dva desetljeća kada im je ukinuto pravo na beneficirani radni staž.
Prema najnovijim odredbama Pomorskog zakonika pomorcima će se ubuduće svakih 12 mjeseci rada na brodu, prema evidenciji iz pomorske knjižice, priznavati kao 15 mjeseci radnog staža.
Po najnovijim odredbama Pomorskog zakonika hrvatski pomorci, bez obzira na zastavu pod kojom plove, na kategoriju plovidbe i na zvanje, ubuduće će moći ići u starosnu mirovinu sa navršenih 60 godina života i 15 godina plovidbenog staža na brodu.
Također su podržane izmjene i dopune Pomorskog zakonika u dijelu koji se odnosi na uvođenje poreza po tonaži broda ( tonnage tax ) koji je već na snazi u mnogim europskim državama.
Ulazak svakog pojedinog brodara u sustav poreza po tonaži je dobrovoljan i ovisi o procjeni učinka na poslovanje.
Sustav naplaćivanja poreza po tonaži, koji se uvodi ovim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, potiće brodare da na svoje brodove ukrcavaju hrvatske pomorce radi odrađivanja vježbeničkog staža nakon čega se značajno povećava konkurentnost tih pomoraca na svjetskom tržištu radne snage u pomorstvu.

Last modified: 04.11.2019