NSPPBH UPUTIO DRŽAVNOM TAJNIKU ZA MORE KAP. MARIU BABIĆU OTVORENO PISMO

11.05.2011

ZAŠTITA PRAVA I INTERESA
Dana 07.05.2011. na 2. telefonskoj ( proširenoj ) sjednici Izvršnog odbora NSPPBH razmatran je dopis koji ste dana 19.04.2011. uputili na našu adresu kao očitovanje na dopis koji je NSPPBH dana 08.04.2011. uputio resornom ministru gosp. Božidaru Kalmeti.
Iz Vašeg očitovanja Izvršni odbor NSPPBH je stekao dojam da “ Država “, kao vlasnik Društva Jadrolinija, malo – po malo priprema teren za ukidanje Sektora međunarodnih linija u Jadroliniji po istom ili sličnom scenariju kako je, početkom devedesetih godina prošlog stojeća, u Jadroliniji ukinut Sektor međunarodnih kružnih putovanja a pripadajući mu brodovi prodani.
Izvršni odbor NSPPBH je došao do ovog zaključka zbog slijedećeg :
1) Iz Vašeg očitovanja vidljivo je da MMPI nema namjeru pokrenuti postupak za promjenu propisa na način da se omogući brodaru da za potrebe održavanja međunarodnih linija nabavi i upiše u hrvatski upisnik brodova putnički brod stariji od 25 godina ili da se odredi najviša dopuštena starost od 25 godina za putničke brodove koje strani brodar po prvi put uvodi na međunarodnu liniju iz luka Republike Hrvatske prema lukama u inozemstvu i obratno. NSPPBH u ovaj postupak doživljava kao pogodovanje stranom brodaru a na štetu domaćeg brodara. Slikovito rečeno strani brodar Blue Line je u povlaštenom položaju prema Jadroliniji jer može nesmetano nabaviti i dovesti brod REGINA DELLA PACE ( star 30 godina ) na međunarodnu liniju Split – Ancona a Društvo Jadrolinija to ne može jer je to brod stariji od 25 godina.
2) U Vašem očitovanju navodite da je suglasnost na plovidbeni red za 2011. godinu za međunarodnu liniju Split – Ancona brodaru Blue Line International Panama izdana sukladno važećim propisima Republike Hrvatske na zahtjev HGK – Županije komore Split, a uz priloženu pismenu suglasnost Lučke kapetanije Split, Lučke uprave Split i Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije.
NSPPBH i ovim putem izražava sumnju da je strani brodar “ Blue Line “ dobio suglasnosti na Red plovidbe za 2011. godinu na liniji Split – Ancona – Split od nadležne lučke uprave, lučke kapetanije, županijske gospodarske komore i Agencije za obalni linijski pomorski promet iako u to vrijeme nije posjedovao brod niti potrebnu dokumentaciju kojom bi zadovoljio važeće propise Republike Hrvatske koji su uvjet za izdavanje navedenih suglasnosti. S obzirom na svoja saznanja NSPPBH i ovaj postupak doživljava kao pogodovanje stranom brodaru a na štetu domaćeg brodara.
3) NSPPBH izražava sumnju da je brisanje Odredbe članka 4. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, o trajanju međunarodne linije od najmanje 4 mjeseca godišnje, koje je provedeno temeljem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ( NN 87 / 09 ) izvršeno na prijedlog, i u korist, stranog brodara koji se do tada nije pridržavao navedene odredbe iako je bio obvezan. NSPPBH brisanje ove odredbe o trajanju međunarodne linije od najmanje 4 mjeseca godišnje također doživljava kao pogodovanje stranom brodaru a na štetu domaćeg brodara.
4) U vašem očitovanju navodite da je Agencija za obalni linijski pomorski promet, nakon što je od korisnika linije informirana da brod “ REGINA DELLA PACE “ ne plovi a da je brodar / agent o tome nije izvijestio, dana 14. veljače 2011. godine dopisom upozorila Lučku kapetaniju Split na novonastalu situaciju nakon čega su inspektori Lučke kapetanije utvrdili da je došlo do prekida plovidbe u razdoblju od 10. do 23. veljače 2011. godine radi pripreme broda za dokovanje i pregleda broda od strane inspekcije države zastave ( Panama ). Također navodite da je dalje nadležno postupanje Lučke kapetanije Split u tijeku. Poznata je činjenica da dežurni djelatnici Prometnog ureda Lučke kapetanije – Split redovito posredstvom VHF uređaja traže obrazloženje od zapovjednika broda Jadrolinije ako kasni sa isplovljavanjem iz luke Split za luku Ancona, jer kako oni kažu MMPI od njih traži da se razlog kašnjenja navede u “ formular “, a nerijetko tada zapovjedniku broda daju i usmeni nalog da im po dolasku u luku Ancona fax – om dostavi pismeno očitovanje o tome. S obzirom na sve navedeno NSPPBH i ovaj postupak doživljava kao pokušaj pogodovanja stranom brodaru ali se taj pokušaj zbog naknadne “ prijave “ izjalovio.
Moramo napomenuti da je u dopisu od dana 08.04.2011. koji je upućen resornom ministru
gosp. Božidaru Kalmeti pod nazivom “Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “ NSPPBH zatražio pismeni odgovor na upite i prijedloge iz slijedećih prethodno dostavljenih dopisa:
  • “ Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije “ ( 13.04.2010. )
  • “ Uzburkalo se more “ ( 08.03.2011. )
U Vašem očitovanju uopće se niste osvrnuli na naš dopis “ Zahtjev za imenovanje predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće Agencije “ već ste se osvrnuli isključivo na dopis “ Uzburkalo se more “.
NSPPBH i ovim putem izražava sumnju da je prilikom prošlogodišnjeg ponovnog imenovanja predstavnika Sindikata pomoraca Hrvatske u Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, unatoč zahtjevu – prijedlogu koji je NSPPBH pravovremeno uputio resornom ministru, došlo do pogodovanja Sindikatu pomoraca Hrvatske a na štetu NSPPBH.
Izvršni odbor NSPPBH je donio odluku da se, u cilju zaštite prava i interesa NSPPBH i njegova članstva, cjelokupna dokumentacija koju NSPPBH posjeduje u svezi sa svim prethodno navedenim točkama uputi za to nadležnim institucijama Republike Hrvatske na uvid te od njih zatraži mišljenje i zaštita.
NSPPBH
Split, 07.05.2011.

Last modified: 04.11.2019