NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO UPRAVI JADROLINIJE

11.05.2011

BLIŽI SE VRIJEME ISPLATE
    NSPPBH ovim dopisom želi podsjetiti na preuzete obveze, prema pomorcima, koje je svojim potpisom u ime Uprave Jadrolinije preuzeo predsjednik Uprave Jadrolinije na sastanku, koji je održan dana 27. srpnja 2010. u Agenciji za obalni linijski pomorski promet, u svezi rješavanja isplate sredstava s osnova akumuliranih sati preraspodjele.
Na navedenom sastanku između ostalog doneseni su i slijedeći zaključci:
  1. Cijena sata biti će obračunata prema vrijednosti sata u trenutku isplate rate, ali ne može biti niža od cijene sata iz lipnja 2010. godine.
  2. Akumulirani sati po osnovi preraspodjele koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31. svibnja 2011. godine bit će isplaćeni prema važećem kolektivnom ugovoru.
  3. U slučaju da netko od pomoraca na dan 01. lipnja 2011. godine bude u minusu sa akumuliranim satima preraspodjele, isti se neće kompenzirati iz prethodno akumuliranih sati koji su predmet isplate kroz dogovoreni način utvrđen u zaključku pod 3.
NSPPBH također želi podsjetiti i na preuzete obveze, prema pomorcima, koje je svojim potpisom u ime Uprave Jadrolinije preuzeo predsjednik Uprave Jadrolinije na sastanku, koji je održan dana 19. srpnja 2010. u MMPI, u svezi razmatranja rješavanja problematike potraživanja neiskorištenih i neisplaćenih sredstava s osnova preraspodijeljenog radnog vremena ( slobodnih dana ).
Na navedenom sastanku između ostalog donesen je i slijedeći zaključak:
     5. Utvrđuje se da ostaje mogućnost individualnog pregovaranja pomorca i Uprave društva
uz nazočnost predstavnika Radničkog vijeća i oba sindikata.
Sukladno zaključcima sa navedenih sastanaka NSPPBH očekuje da će akumulirani sati po osnovi preraspodjele koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31. svibnja 2011. biti isplaćeni pomorcima, izuzev onih koji od Uprave Jadrolinije individualno zatraže da im ne budu tada isplaćeni već predlože drugačije rješenje vezano za svoje akumulirane sate preraspodjele, do početka ljetne sezone tj. sa plaćom za mjesec svibanj 2011.
Ukoliko se preuzete obveze ne ispune na vrijeme NSPPBH pridržava pravo da skenirane zapisnike sa navedenih sastanaka objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici a zatim će, u dogovoru sa članstvom, poduzeti zakonom dozvoljene radnje kako bi se dogovoreno izvršilo.
Sa poštovanjem.
NSPPBH
Na znanje:
  • Državnom tajniku za more kap. Mario Babić
Split, 07.05.2011.

Last modified: 04.11.2019