NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO UPRAVI JADROLINIJE

11.05.2011

ODŠKRINUTA PANDORINA KUTIJA U JADROLINIJI
Dana 07.05.2011. na 2. telefonskoj ( proširenoj ) sjednici Izvršnog odbora NSPPBH razmatran je dopis koji je dana 22.04.2011. potpisan od strane predsjednika Uprave Jadrolinije i dostavljen na adresu NSPPBH kao odgovor na dopis “ Zahtjev za pismenim odgovorima na upućene dopise “.
Izvršni odbor je zaključio da je ovaj odgovor napisan po principu “ napad je najbolja odbrana “ u kojem pisac teksta, po uobičajenoj praksi pojedinih predstavnika Uprave Jadrolinije, želi nametnuti krivnju Nezavisnom sindikatu pomoraca putničkih brodova Hrvatske i Radničkom vijeću u Jadroliniji ( osobito članovima koji su iz NSPPBH ) za nastajanje mnogih propusta koji su se zbili u Jadroliniji, a istovremeno daje zasluge predstavnicima Uprave Jadrolinije po sistemu “ Uprava je željela, i napravila je, više dobra pomorcima nego što su pomorci sami sebi željeli “.
Izvršni odbor NSPPBH je došao do ovog zaključka zbog slijedećeg :
 • U svom odgovoru u svezi sa dopisom  Prijedlog za izmjenu ocjenske liste  pisac teksta se niti jednom riječju ne osvrće na činjenicu da odgovorne osobe ( po SUS – u ) na kopnu ovaj prijedlog imaju već duže vrijeme u svojim ladicama ali da po tom pitanju, unatoč usmenim obećanjima izrečenim i na zborovima radnika, nisu poduzele potrebne radnje. Ali zato pisac odgovora između ostalog napominje da će Uprava Jadrolinije hitno rješavati pitanje potencijalnog sukoba interesa osobe koja ocjenjuje ( zapovjednik ili upravitelj ), odnosno supotpisuje ocjensku listu ( zapovjednik ), ukoliko isti obnaša funkciju u nekom od sindikata, u odnosu na osobu koja se ocjenjuje i njeno članstvo / ne članstvo u jednom od sindikata. Ukoliko se pokaže da Uprava Jadrolinije, sa ovim postupkom, ima namjeru provoditi diskriminaciju zapovjednika i upravitelja po osnovi sindikalne pripadnosti NSPPBH će promptno reagirati.
NSPPBH podržava rješavanje pitanja svakog potencijalnog sukoba interesa u Jadroliniji i to:
 • Na brodovima počevši od zapovjednika i upravitelja koji obnašaju funkciju u sindikatu
 • Na kopnu počevši od predsjednika Uprave, direktora za tehničke poslove i ovlaštene osobe SUS – a
 • U svom odgovoru u svezi sa Pravilnikom o postupanju u slučaju kršenja pravila etičkog kodeksa i načela poslovnog ponašanja, kojega je Uprava Jadrolinije donijela dana 14.03.2011., pisac teksta između ostalog navodi i da se Radničko vijeće nije očitovalo na dostavljene materijale. S obzirom, između ostalog, i na postojanje nekoliko verzija priče o tome zašto se nije, kako i kada se očitovao ili što je poduzeo bivši saziv Radničko vijeće Jadrolinije u svezi sa navedenim Pravilnikom NSPPBH je iznio svoj prijedlog da se navedeni Pravilnik povuče i o konačnom tekstu Pravilnika da se Uprava Jadrolinije dogovori s novim sazivom Radničkog vijeća. NSPPBH je Pravilnik uputio sindikalnim pravnim službama i od njih zatražio pravno mišljenje o njemu a koje će akcije NSPPBH nakon toga poduzeti ovisiti će o dostavljenom pravnom mišljenju.
 • U svom odgovoru u svezi s dopisom ” Zahtjev za ispravkom nepravde iz 90 – tih godina prošlog stoljeća “ pisac teksta kao razlog ne prihvaćanja pregovora, od strane Uprave Jadrolinije, o izmjenama koeficijenata pomoraca između ostalog navodi, citiramo: “ U odnosu na Vaše konkretne prijedloge o izmjenama koeficijenata pomoraca, ponavljamo da su isti, ili predmet kolektivnog pregovaranja, ili predmet akta o plaćama “. Pisac odgovora zaboravlja da sindikati već nekoliko godina zagovaraju pokretanje pregovora za izmjene i dopune NKUHP što je Uprava Jadrolinije dosta vremena izbjegavala postavljajući sindikatima ultimatum da na pregovore prethodno dovedu sve male brodare. Pisac odgovora zaboravlja da je NSPPBH dana 09.02.2010. godine poslao dopis Upravi Jadrolinije i predložio pokretanje pregovora za izradu Kolektivnog ugovora za pomorce u Jadroliniji ali Uprava Jadrolinije nije htjela niti da čuje za taj prijedlog.
Pisac odgovora zaboravlja da su NSPPBH i SPH dana 18.02.2010. na zajedničkom sastanku na brodu “ Dubrovnik “ predali predsjedniku Uprave Jadrolinije prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu u Jadroliniji, koji su sindikati zajedno izradili. Na tom sastanku je dogovoreno da će pregovori početi nakon što dostavljeni prijedlog sindikata prouče predstavnici Uprave Jadrolinije. Uprava Jadrolinije zavlači početak pregovora, raznim izmotavanjem, već duže od četrnaest mjeseci. NSPPBH zahtjeva od Uprave Jadrolinije da žurno pozove sindikate na pregovore za izradu Kolektivnog ugovora za pomorce u Jadroliniji i Kolektivnog ugovora za djelatnike na kopnu
u Jadroliniji kroz koje bi se, između ostalog, riješilo i pitanje ispravke nepravde iz 90 – tih godina prošlog stoljeća. U svom odgovoru pisac teksta također navodi, citiramo : “ U odnosu na Vaš konkretan prijedlog za pomorce, moramo Vam ukazati i na slijedeću činjenicu: na oglašeni interni natječaj za rukovoditelja agencije Split za radno mjesto sa koeficijentom složenosti 5,6 od 11 pristiglih molbi samo su dvije molbe pomoraca, pri čemu niti jedan zapovjednik ili upravitelj “. NSPPBH je dužan ukazati piscu ovog teksta, javno mišljenje, da bi mnogi zapovjednici ili upravitelji bili zainteresirani za to radno mjesto, sa tim koeficijentom, ali ne žele raditi na mjestu gdje postoji pet linija zapovijedanja a da oni sami snose odgovornost za sve i svih.
 • U svom odgovoru u svezi s dopisom ” Tko to destabilizira Jadroliniju? “ pisac teksta između ostalog kaže da su se navodi NSPPBH na kraju pokazali tendencioznim a istovremeno navodi da će se ubuduće od poslovnog partnera, odnosno partnera brodogradilišta uvjetovati prijevoznicima da koriste usluge Jadrolinije i pri tom napominje da bi zbog toga moglo doći do poskupljenja prijevoza. Pisac odgovora zaboravlja da u Jadroliniji postoji i komercijalni popust i besplatne prijevozne karte s kojima bi se mogao umanjiti ili u potpunosti anulirati iznos za prijevoz a što je najvažnije u tome da se iznos prijevozne karte za prijevoz kamiona sa splavima od brodova Jadrolinije ne bi plaćao konkurentskoj tvrtki ( nelojalnoj konkurenciji protiv koje se Uprava Jadrolinije bori !? ). Prema saznanjima NSPPBH tvrtka Antipiros nije uopće kontaktirala komercijalni sektor Jadrolinije u Rijeci u cilju traženja bilo kakvog popusta za prijevoz ovog kamiona sa splavima brodom Jadrolinije na relaciji Ancona – Split. Iz svega iznesenog NSPPBH je zaključio da Tehnička služba u Jadroliniji, tvrtka Antipiros i tvrtka Lošinjska plovidba – Brodogradilište d.o.o. nisu uopće posvetili dužnu pažnju navedenome prijevozu te je zbog toga i došlo do navedene situacije. Pisac odgovora navodi da je od poduzeća “ Antipiros “ odmah, po primitku dopisa od NSPPBH, zatraženo očitovanje koje je navedeno poduzeće i dostavilo Upravi Jadrolinije dana 14.02.2011. uz zamolbu da se njihov odgovor dostavi na adresu NSPPBH što je Uprava Jadrolinije, iz samo njoj poznatih razloga, uradila sa dva mjeseca zakašnjenja. Izvršni odbor NSPPBH je stekao dojam da je piscu odgovora više stalo do zaštite ugleda poslovnog partnera ( u ovom slučaju tvrtke Antipiros ) nego do zaštite interesa Jadrolinije. U svom odgovoru tvrtke “ Antipiros “ između ostalog navodi da nisu uzeli u obzir mogućnost nastajanja ove situacije te da će ubuduće uvjetovati prijevoznicima da koriste Jadrolinijine usluge. Za NSPPBH je u odgovoru tvrtke “ Antipiros “ najzanimljiviji dio, citiramo: “ Tvrtka Antipiros d.o.o. Split ugovorila je posao s tvrtkom Lošinjska plovidba – Brodogradilište d.o.o. za redoviti godišnji servis MES sistema i pripadajućih splavi za spašavanje na brodu m/t “ Korčula “. Splavi za spašavanje i MES su takvog tipa da ih nije moguće servisirati u Hrvatskoj te je to obavljeno u servisnoj stanici Viking – Italija “.
Članovima Izvršnog odbora NSPPBH nije jasno:
– Kako se tvrtka Antipiros mogla javiti na javni natječaj, i dobiti taj posao, ako se taj tip MES – a i splavi ne može servisirati u Hrvatskoj?
– Zašto se za servis tih MES – ova i splavi ne koristi isti sistem, bez posrednika između brodogradilišta i servisera, kao i na brodu “ Dubrovnik “ čiji se MES – ovi i splavi isto ne mogu servisirati u Hrvatskoj?
– Koliko se dodatno povećava novčani iznos za obavljeni servis s obzirom na postojanje posrednika i dali se tako nešto slično događa i na nekom drugom od brodova Jadrolinije?
 • U svom odgovoru u svezi sa dopisom ” Rad Povjerenstva za sigurnost “ pisac teksta između ostalog navodi i Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za sigurnost od 11.02.2002. ali zaboravlja da je pri pregledu dokumentacije SUS – a od strane vanjskih prosuditelja u ovom slučaju mjerodavan jedino Poslovnik SUS – a broda i ono što piše u njemu. Piscu odgovora za njegovu informaciju navodimo da je tijekom mjeseca travnja 2011. ovlaštena osoba SUS – a, nakon dopisa NSPPBH, naglo izvršila izmjenu u Poslovniku SUS – a broda vezano za odredbe o sastavu Povjerenstva za sigurnost a što potvrđuje prethodnu tvrdnju NSPPBH da je dosadašnje Povjerenstvo za sigurnost, koje je odluke donosilo u proširenom sastavu, bilo nelegalno.
Nadalje pisac odgovora navodi da je Zapisnik Povjerenstva za sigurnost od 15.02.2011. dostavljen zapovjedniku broda “ Dubrovnik “ kroz Mjere unapređenja SUS – a od 21.03.2011. a što nije točno.
Preporučamo potpisniku odgovora da još jednom provjeri ovu tvrdnju na način da od ovlaštene osobe SUS – a zatraži na uvid kopiju upućene i vraćene potpisane Potvrdnice o zaprimljenim navedenim Mjerama za unapređenje SUS – a koju je, svaki zapovjednik broda kad ih zaprimi, obvezan potpisati i vratiti ovlaštenoj osobi SUS – a u Rijeku. NSPPBH zahtjeva od pisca odgovora da navede u kojem poglavlju Poslovnika SUS – a broda je opisano kada i na koji način se zapovjednicima dostavlja Zapisnik Povjerenstva za sigurnost te u kojem slučaju, kako i kome zapovjednici mogu dostaviti primjedbe na rad Povjerenstva za sigurnost. Upravi Jadrolinije i ovlaštenoj osobi SUS – a je poznato da je zapovjednik broda zbog neispravnosti vanjske kapsule VDR uređaja na brodu “ Dubrovnik “ u luci Ancona proglašen, u pismenom rješenju, osobom pod istragom i da on očekuje poziv iz Ancone za saslušanje a uslijed čega, ne svojom krivnjom, može biti kažnjen povećim novčanim iznosom ili oduzimanjem ovlaštenja na određeni vremenski period. Gubitak ovlaštenja za optuženog zapovjednika bi u konačnici mogao značiti i gubitak njegova UOR na neodređeno vrijeme u Jadroliniji jer ga je Povjerenstvo za sigurnost već prozvalo i proglasilo krivim za navedeni događaj. Optuženi zapovjednik je zbog toga prisiljen, u svrhu svoje obrane, zahtijevati da se cijela istina o navedenom događaju istjera na čistac. Optuženi zapovjednik je bio primoran da se za pomoć obrati sindikatu jer su ga tendenciozno, najvjerojatnije zbog obnašanja funkcije u NSPPBH, prozvali potpisnici Zapisnika Povjerenstva a na koncu i predsjednik Uprave.
Predsjednik Uprave nije htio ili nije smio ustanoviti pravu istinu o događaju, iako je imao izjavu optuženog zapovjednika od dana 16.12.2010. i Zapisnik Povjerenstva za sigurnost od dana 15.02.2011. te saznanje o tome tko nije htio odobriti serviserima nabavku nove vanjske kapsule VDR uređaja, već je stao na stranu potpisnika neobjektivnog Zapisnika Povjerenstva i još dublje utopio zapovjednika te na taj način pomogao u prikrivanju i oslobađanju od odgovornosti onoga tko je morao a nije htio odobriti nabavku nove vanjske kapsule VDR uređaja zbog cijene od 13 000 €. Pisac odgovora nadalje navodi da je analiza Povjerenstva za sigurnost provedena sukladno mjerama SUS – a i objektivno a pri tom zaboravlja obrazložiti zašto Uprava Jadrolinije nije barem pokušala, u ime te objektivnosti i u interesu utvrđivanja prave istine o navedenom događaju, izvršiti barem neke od slijedećih prijedloga koje joj je NSPPBH, između ostalih, u dopisu uputio:
 1. Da se oformi neovisno povjerenstvo koje će provesti detaljnu istragu i donijeti zaključke o navedenom događaju.
 2. Da se utvrdi dali su svi članovi Povjerenstva koji su sudjelovali na sastanku upoznati sa zapisnikom kao što u njemu piše, citiramo : “ Odobreno od članova povjerenstva dana 21.02.2011. “ kako bi se utvrdilo dali je zapisnik vjerodostojan ili je naknadno dopunjavan od strane osoba koje su ga potpisale ( ovlaštene osobe SUS – a i/ili direktora za tehničke poslove ).
 3. Da se zatraže izjave o navedenim događanjima oko uređaja VDR od zapovjednika broda iz druge smjene i dvaju 1. časnika palube ( v. s. ).
 4. Da se zatraže izjave od odgovornih osoba ovlaštenog servisera “ Belam “ – Rijeka koji su bili uključeni u navedene nemile događaje oko VDR uređaja na brodu “ Dubrovnik “.
 5. Da se ispita dali navedeni datumi Servisnih izvještaja koji su navedeni u Zapisniku i u Izvješćima koje je kompanija kao opravdanje poslala prema PSC – Ancona, MMPI i HRB – u odgovaraju datumima prijavljenih Izvješća o kvaru iz Primopredajnih zapisnika zapovjednika od dana 30.09.2010. i dana 30.10.2010.
 6. Da ovlaštena osoba SUS – a prikupi svu dokumentaciju koja je u svezi ovog slučaja iz Jadrolinije upućena prema PSC – Ancona, MMPI i HRB te dostavi optuženom zapovjedniku na kućnu adresu kao što je u mjesecu prosincu 2010. dopisom od njega na kućnoj adresi, po nalogu tehničkog direktora, tražila izjavu o navedenim događajima. Posjedovanjem navedene dokumentacije optuženi zapovjednik bi mogao vidjeti dali ga je i koliko ga je kompanija svojim izjavama eventualno ” dodatno ukopala ” i sam pripremiti svoju obranu za slučaj da mu stigne poziv na saslušanje iz Ancone.
S obzirom na odgovor koji je dostavila Uprava Jadrolinije vezano za navedene dopise i događaje te s obzirom na pristigle prijave od mnogih članova sindikata na ugrožavanje njihovih prava i statusa od strane predstavnika Uprave Jadrolinije ( zapovjednik Dujmović, časnik palube Abram, časnik stroja Pašara, vođa palube Kanjuo, članovi posade broda “ Sveti Krševan “, pomorci – kandidati NSPPBH na listama za bivši i sadašnji saziv Radničkog vijeća ) Izvršni odbor NSPPBH je zaključio da su predstavnici Uprave Jadrolinije ničim izazvani krenuli u, odavno po kuloarima najavljivani, konačni obračun sa NSPPBH te će se sukladno tome, razočaran najnovijim razvojem situacije, NSPPBH znati i postaviti u svom budućem radu.
NSPPBH napominje da su predstavnici Uprave Jadrolinije svojim činom odškrinuli Pandorinu kutiju u Jadroliniji a da će NSPPBH u cilju obrane, po sistemu “ klin se klinom izbija “, po potrebi širom je i otvoriti.
Sa poštovanjem
NSPPBH
Split, 07.05.2011.

Last modified: 04.11.2019