IZVJEŠĆE SA SASTANKA ODRŽANOG U AZOLPP

02.06.2011

Dana 23.05.2011. u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet održan je sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici MMPI ( kap. Mario Babić i mr. sc. Maja Markovčić Kostelac ), AZOLPP ( kap. Ivan Franičević ), Uprave Jadrolinije ( dr. sc. Slavko Lončar ), Radničkog vijeća u Jadroliniji ( gosp. Tomislav Urlić i gosp. Nediljko Bulić ), SPH ( kap. Dragomir Mucić, gosp. Anton Malger i gosp. Branko Berlan ) i NSPPBH ( kap. Grgo Dujmović ).
Naknadno su se, na poziv kap. Maria Babića, sastanku priključili i predstavnici Lučke kapetanije – Split ( kap. Milan Staničić i kap. Ivica Vuletić ).
Sastanak je sazvalo MMPI, nastavno na problematiku iznesenu u pismima NSPPBH upućenih MMPI kao i očitovanja MMPI tijekom mjeseca ožujka i travnja ove godine, a u cilju rješavanja otvorenih pitanja i razmatranja dosadašnje provedbe preuzetih obveza prema pomorcima ( sa sastanaka održanih u Zagrebu i Splitu u 2010. godini ) u svezi rješavanja isplate sredstava s osnova akumuliranih sati preraspodjele.
Nakon duge i na momente oštre rasprave, vezano za otvorena pitanja iz pisama koja je NSPPBH uputio MMPI, doneseni su slijedeći zaključci:
 • Da će MMPI osnovati Povjerenstvo čija će zadaća biti da utvrdi dali su nadležne institucije Republike Hrvatske izdale stranom brodaru Blue Line International – Panama suglasnost na plovidbeni red za 2011. godinu, za međunarodnu liniju Split – Ancona, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
 • Da će MMPI osnovati Povjerenstvo čija će zadaća biti da utvrdi dali je strani brodar Blue Line International – Panama postupio u skladu sa odredbama važećih propisa Republike Hrvatske kada je dana 10.02.2011. godine prekinuo održavanje redovite međunarodne linije Split – Ancona za čije održavanje je objavio usuglašeni red plovidbe.
 • Da će MMPI osnovati Povjerenstvo čija će zadaća biti da utvrdi dali je strani brodar SNAV, od dana uvođenja međunarodne linije Ancona – Split, obavljao plovidbu u skladu sa objavljenim usuglašenim redovima plovidbe.
 • Da će MMPI dostaviti na uvid, ostalim sudionicima sastanka, izvješća od Povjerenstava.
 • Da Društvo Jadrolinija, ako za potrebe održavanja međunarodnih trajektnih linija odluči nabaviti brod stariji od 25 godina, dostavi MMPI plan budućeg poslovanja sa tim brodom i zahtjev za izuzećem, uz suglasnost sindikata, od odredbi Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u Upisnik brodova u Republici Hrvatskoj koji bi ako se pokaže opravdanim MMPI i prihvatilo.
 • Da će Društvo Jadrolinija dostaviti MMPI spisak pomoraca koji su sudjelovali u probijanju neprijateljskih blokada po Jadranu za vrijeme Domovinskog rata na osnovu kojih će MMPI izraditi i uručiti pomorcima prikladno pismeno priznanje za navedeno.
 • Da će MMPI poduzeti potrebne radnje kako bi se izmijenio tekst članka 19. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu vezano za imenovanje predstavnika sindikata u Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet a što je NSPPBH od resornog ministra zahtijevao još u 2010. godini.
Sudionici sastanka su razmatrali provedbu preuzetih obveza prema pomorcima ( sa sastanaka održanih u Zagrebu i Splitu u 2010. godini ) u svezi rješavanja isplate sredstava s osnova akumuliranih sati preraspodjele.
Sa plaćom za mjesec siječanj 2011. godine u cijelosti je izvršena isplata dogovorene prve rate od 15 % akumuliranih sati preraspodjele koji su evidentirani na dan 31.05.2010.
Društvo Jadrolinija je osiguralo, za ovu proračunsku godinu, sredstva za isplatiti i ostale dogovorene rate po 5 % a to između ostalog znači isplatu u ovoj godini sa plaćom za mjesec listopad, studeni i prosinac ali je po riječima predstavnika Uprave Jadrolinije i MMPI nemoguće u ovoj godini pronaći u proračunu dodatna sredstva za potpunu isplatu, prema važećem kolektivnom ugovoru, akumuliranih sati preraspodjele koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31.05.2011. U tu svrhu Društvo Jadrolinija je trenutno spremno izdvojiti maksimalno cca 3 000 000 kuna.
Na sastanku je dogovoreno, u cilju konstantnog očuvanja stabilnog poslovanja Društva Jadrolinija u ovim teškim vremenima za gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, da će se do navedenog iznosa od 3 000 000 kuna pomorcima isplatiti akumulirani sati preraspodjele koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31.05.2011. na način da se svim pomorcima koji imaju akumulirane sate preraspodjele isplati određeni broj navedenih sati a preostali sati da se i dalje nastave evidentirati na platnoj listi i isplate, u skladu sa odredbama iz kolektivnog ugovora, u što skorije vrijeme kada se osiguraju novčana sredstva.
Na taj način bi se, u skladu sa socijalnom komponentom, većem broju pomoraca isplatilo po određeni manji broj sati a što je u svakom slučaju socijalno prihvatljivije nego da se manjem broju pomoraca isplati određeni veći broj sati.
Još jednom je na sastanku ukazano na potrebu da kadrovska služba u Društvu Jadrolinija pri izradi godišnjih planova ukrcaja vrši rotaciju pomoraca, sa brodova na kojima je pomorcima moguće akumulirati veći broj sati preraspodjele na brodove gdje to nije moguće i obratno, kako se ne bi ponavljao slučaj da mnogi ( isti ) pomorci opet gomilaju akumulirane sate preraspodjele a mnogi ( isti ) i dalje upadaju u minus sa navedenim satima.
Na sastanku su doneseni i slijedeći zaključci:
 • Potvrđena je obveza i namjera MMPI i Uprave Društva Jadrolinija da se i dalje poštuju odredbe sa sastanaka održanih u Zagrebu i Splitu vezano za dogovorenu isplatu pomorcima svih rata od 5 % akumuliranih sati preraspodjele tijekom ove i slijedeće dvije godine kao i isplate novo akumuliranih sati preraspodjele ( u skladu sa NKUHP ).
 • Da sindikati i Uprava Jadrolinije do predviđenog sastanka u MMPI dana 09.06.2011. izrade konkretne prijedloge za isplatu pomorcima akumuliranih sati preraspodjele, koji budu evidentirani na platnoj listi na dan 31.05.2011., u okviru ukupnog iznosa od 3 000 000 kuna.
 • Da je prestao važiti Sporazum o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca, koji je potpisan dana 03. listopada 2006. godine.
 • Da će MMPI uputiti poziv brodarima koji sudjeluju u obalnom linijskom pomorskom prometu i sindikatima za održavanje sastanka dana 09.06.2011. u Zagrebu na kojemu bi se pokušalo dogovoriti izradu i potpisivanje Protokola o pristupanju pregovorima za izmjene i dopune NKUHP.
 • Da će MMPI dostaviti Zapisnik sa ovog sastanka, koji su vodile djelatnice AZOLPP, svim sudionicima sastanka.
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 01.06.2011.

Last modified: 04.11.2019