IZVJEŠĆE SA SASTANKA ODRŽANOG U MMPI (ODREĐIVANJE FORMACIJSKOG SASTAVA POSADE BRODOVA)

13.06.2011

     Dana 30.05.2011. MMPI je uputilo pozive za sastanak na kojemu bi se trebalo raspraviti o provedbi Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu u cilju određivanja formacijskog sastava članova posade broda za pojedini brod na određenoj liniji radi koncesioniranja državnih liniji.
     Dana 09.06.2011. u prostorijama MMPI u Zagrebu održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, brodara koji sudjeluju u javnom obalnom linijskom prometu i sindikata.
     Na početku sastanka državni tajnik za more kap. Mario Babić obznanio je da ponude koje su stigle na natječaj, koji je raspisala AZOLPP, za dodjelu koncesija za brodske linije ne zadovoljavaju te da će se natječaj poništiti. Također je izjavio da će MMPI dati nalog Agenciji za obalni linijski pomorski promet da raspiše novi natječaj za dodjelu koncesija na navedenim linijama a uskoro i na ostalim linijama.
     U daljnjem svome izlaganju izjavio je da se bliži 2013. godina kada ćemo postati punopravni članovi EU slijedom čega će, nakon 31.12.2016. godine, i strani brodara imati mogućnost da se prijavljuju na raspisane natječaje za dobivanje koncesija za održavanje linija na našem moru.
     Između sudionika sastanka razvila se rasprava vezano za sumnju u kvalitetu natječaja, starost brodova koji su trenutno na tim linijama, visinu ponude koje je ponudilo MMPI, cijenu goriva, trošak posada itd. Donesen je zaključak da bi se trebao održati sastanak vezano za tu tematiku što je i obećano od strane predstavnika MMPI.
     Predstavnica MMPI mr. sc. Maja Markovčić – Kostelac osvrnula se na problem potpisivanja formacijskog sastava od strane izabranog Povjerenstva sindikata sa Linijskom nacionalnom plovidbom ( LNP ) za liniju 641 Dominče – Drvenik.
     Sindikati su iznijeli stav da je za potpisivanje Izjave o formacijskom sastavu potrebno biti potpisnik NKUHP jer je Sporazum o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca prestao važiti.
     Predstavnica LNP je izjavila da oni imaju potpisan sporazum sa Sindikatom hrvatskih pomoraca.
    Predstavnici MMPI smatraju da bi Povjerenstvo sindikata, bez obzira na sve navedeno, trebalo potpisati formacijski sastav jer se ovim činom ne ide na dodjelu koncesije za duži period za navedenu liniju već samo na održavanje linije u ljetnim mjesecima ove godine a što su podržali i ostali mali brodari.
     Povjerenstvo sindikata je zatražilo da mu predstavnici Linijske nacionalne plovidbe dostave svu potrebnu dokumentaciju i kopije ugovora pomoraca.
     Ovaj problem stavio je u prvi plan potrebu za izradom novog Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima koji bi riješio sve nesuglasice i stavio u jednaki položaj sve brodare u budućim koncesijama.
     Predstavnici MMPI su upoznati sa dosadašnjim naporima sindikata da bi se započelo sa izmjenama i dopunama NKUHP a kao glavni problem zbog čega pregovori u svezi sa tim nisu započeli je opstrukcija malih brodara a ponajprije predstavnika Linijske nacionalne plovidbe ( LNP ).
     Predstavnici MMPI su predložili održavanje sastanka vezano za izradu ( izmjene i dopune ) NKUHP kako bi se potpisao protokol i započelo sa izradom.
     Dobivena je usmena suglasnost svih prisutnih malih brodara da će surađivati i sastaviti svoj zajednički tim za pregovore. Usuglašeno je da se u roku sedam dana dogovori prvi sastanak.
Potpredsjednik sindikata
Branko Miščak
Rijeka, 10.06.2011.

Last modified: 04.11.2019