NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO DRŽAVNOM TAJNIKU ZA MORE KAP. MARIU BABIĆU

28.06.2011

NASTAVLJA SE DISKRIMINACIJA HRVATSKIH POMORACA !?
     Dana 09.06.2011. u prostorijama MMPI u Zagrebu održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici MMPI, HZMO, brodara i sindikata.
Na sastanku se vodila rasprava vezano za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, koji je donesen u svibnju 2011. godine, u dijelu koji se odnosi na uvođenje staža s povećanim trajanjem za pomorce – članove posade broda.
Tijekom sastanka iznesena su različita mišljenja – tumačenja Zakona kada je otvorena rasprava o tome da li je pomorac s navršenih 60 godina starosti i 15 godina staža kao član posade broda obvezan poći u mirovinu ili ima pravo izbora tj. odlaska u mirovinu temeljem općeg zakona o mirovinskog osiguranja s napunjenih 65 godina.
Predstavnici MMPI i brodara su iznijeli mišljenje da će biti obveza odlaska pomorca u mirovinu s navršenih 60 godina života i 15 godina staža kao člana posade broda ( predstavnici brodara su izjavili i da će oni navedenim pomorcima prestati obnavljati ugovore o radu …. i slati u mirovinu pomorce koji imaju navedene uvjete ).
Na taj način bi se neki brodari, osobito iz Udruge “ Mare Nostrum “, preko noći riješili velikog broja hrvatskih pomoraca zdravstveno sposobnih za rad, sa kojima imaju sklopljen UOR na neodređeno vrijeme, bez isplate poticajne otpremninu koju su do sada pomorcima isplaćivali kada bi pristali ići u prijevremenu mirovinu sa 60 godina života.
U tom slučaju bi navedeni pomorci ostali bez poticajne otpremnine a u konačnici bi dobili i mnogo manju mirovinu kada bi u mirovinu išli sa 60 godina života nego kada bi u mirovinu išli sa 65 godina života.
     Predstavnici HZMO i sindikata su iznijeli mišljenje da pomorac može osobno birati starosnu dob za odlazak u mirovinu, 60 ili 65 godina života ako ispunjava uvjet 15 godina mirovinskog osiguranja kao član posade broda s navršenih 60 godina života.
NSPPBH podsjeća da Vam je dana 26.01.2011. i dana 19.02.2011. uputio očitovanje, na Vašu pismenu zamolbu, u svezi sa prijedlogom izmjena Pomorskog zakonika vezano za uvođenje staža osiguranja s povećanim trajanjem koji je izradilo MMPI nakon održanih konzultacija sa socijalnim partnerima ( Sindikatom pomoraca Hrvatske i “ Mare Nostrum “ – Udrugom hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj plovidbi ) u kojima je NSPPBH podržao navedeni prijedloguz napomenu da NSPPBH zahtjeva da se svim pomorcima mora ostaviti sloboda na osobni izbor da li će ići u mirovinu sa 60 godina ili sa 65 godina života.
NSPPBH također podsjeća da je u cilju izbjegavanja nedoumica dopisom upućenim Vama dana 19.02.2011. od MMPI zatražio pravno očitovanje u svezi sa ovim prijedlogom, a svakako prije upućivanja ovog prijedloga na raspravu i glasovanje u Sabor RH, kako bi se konačno jasno utvrdilo da li po prijedlogu kojeg je izradilo MMPI ( nakon održanih konzultacija sa Udrugom Mare Nostrum i Sindikatom pomoraca Hrvatske ) pomorci moraju, po sili zakona, ili ne moraju ići u mirovinu sa napunjenih 60 godina života.
      Traženo pravno očitovanje nikada nije stiglo na adresu NSPPBH.
S obzirom da postoji mogućnost dvojakog tumačenja odredbi ovog Zakona, a samim time i stvaranja predodžbe za novu diskriminaciju pomoraca od strane pojedinih hrvatskih brodara, NSPPBH zahtijeva da MMPI brodarima i sindikatima dostavi pravno tumačenje ovog Zakona kako bi se utvrdilo da li pomorci moraju, po sili zakona, ili ne moraju ići u mirovinu sa napunjenih 60 godina života ako uz to imaju i najmanje 15 godina staža osiguranja na ukrcaju kao član posade broda.
S poštovanjem
Predsjednik
_____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Dubrovnik, 26.06.2011.

Last modified: 04.11.2019