NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO DRŽAVNOM TAJNIKU ZA MORE KAP. MARIU BABIĆU

28.06.2011

HOBOTNICA PUSTILA CRNILO !?
     Dana 23.05.2011. u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet održan je sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici MMPI, AZOLPP, Uprave Jadrolinije, Radničkog vijeća u Jadroliniji, SPH i NSPPBH. Naknadno su se sastanku priključili i predstavnici Lučke kapetanije – Split.
Sastanak je sazvalo MMPI u cilju rasprave o problematici iznesenoj u pismima NSPPBH upućenih MMPI kao i očitovanja MMPI tijekom mjeseca ožujka i travnja ove godine.
Nakon rasprave, vezano za otvorena pitanja iz pisama koja je NSPPBH uputio MMPI, doneseni su između ostalih i slijedeći zaključci:
  1. Da će MMPI dostaviti Zapisnik sa ovog sastanka, koji su vodile djelatnice AZOLPP, svim sudionicima sastanka.
  1. Da će MMPI osnovati Povjerenstvo čija će zadaća biti da utvrdi slijedeće:
a)  Da li su nadležne institucije Republike Hrvatske izdale stranom brodaru Blue Line
     International – Panama suglasnost na plovidbeni red za 2011. godinu, za međunarodnu
     liniju Split – Ancona, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
b)  Da li je strani brodar Blue Line International – Panama postupio u skladu
     sa odredbama važećih propisa Republike Hrvatske kada je dana 10.02.2011. godine
     prekinuo ( do 24.02.2011. ) održavanje redovite međunarodne linije Split – Ancona
     za čije održavanje je objavio usuglašeni red plovidbe.
c)  Da li je strani brodar SNAV, od dana uvođenja međunarodne linije Ancona – Split,
     obavljao plovidbu u skladu sa objavljenim usuglašenim redovima plovidbe.
  1. Da će MMPI dostaviti na uvid, svim sudionicima sastanka, Izvješća od Povjerenstva.
     Pošto do današnjeg dana, a od dana održavanja navedenog sastanka je prošlo više od mjesec dana, NSPPBH nije zaprimio obećani Zapisnik sa navedenog sastanka niti Izvješća od Povjerenstva ovim dopisom NSPPBH izražava sumnju da je “hobotnica pustila crnilo“.
Molimo Vas da izvršite potrebne radnje kako bi se “razbistrilo Jadransko more i pronašlo hobotnicu“ te da na adresu NSPPBH dostavite Zapisnik sa navedenog sastanka i Izvješća Povjerenstva.
S poštovanjem
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )
Dubrovnik, 27.06.2011

Last modified: 04.11.2019