NAZIRE LI SE SVJETLO NA KRAJU TUNELA?

07.07.2011

MMPI
MINISTAR
( DIPL. ING. BOŽIDAR KALMETA )
 
NAZIRE LI SE SVJETLO NA KRAJU TUNELA?
 
                Dana 30.06.2011. MMPI je u sjedište NSPPBH dostavilo Izvješće Povjerenstva za prekid međunarodne linije Split – Ancona brodara Blue Line International – Panama u veljači i ožujku 2011.  ( Klasa : 342-01/11-01/269 & Ur. broj : 30-03-11-02 od dana 14. lipnja 2011.).
                NSPPBH je u dopisu upućenom Vama pod nazivom  “ Uzburkalo se more “ dana 08.03.2011. izrazio sumnje u nepravilnosti u postupku izdavanja suglasnosti, od strane nadležnih institucija RH, na red plovidbe za 2011. godinu stranom brodaru Blue Line International te kršenja odredbi zakona RH od strane stranog brodara Blue Line International kada je u više navrata ove godine brod “ Regina della pace “ prekidao održavanje međunarodne linije Split – Ancona za koju je imao usuglašen red plovidbe.
                Na sastanku u AZOLPP dana 23.05.2011. koji je održan na poziv MMPI predsjednik NSPPBH je detaljno obrazložio navedene sumnje i od državnog tajnika za more kap. Babića zatražio osnivanje Povjerenstva, koje bi trebalo uvidom u službenu dokumentaciju izvršiti provjeru navedenog i donijeti zaključke, što je nakon duge i oštre rasprave kap. Babić i prihvatio.
                U Izvješću Povjerenstva se između ostalog navodi:
O    Brodar Blue Line International plovi na liniji Split – Ancona na temelju suglasnosti na red plovidbe koju mu je, na zahtjev HGK, izdala Agencija za obalni linijski pomorski promet ( AZOLPP ) dana 06.12.2010. godine.
O    AZOLPP je na zahtjev HGK ponovo izdala izmijenjenu suglasnost na red plovidbe dana 29.12.2010. godine.
O    AZOLPP u suglasnosti navodi da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 53. Stavak 3. Zakona o prijevozu  u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ( Narodne novine 33/06, 38/09, 87/09 i              18/11 ), odnosno da je red plovidbe usuglašen od strane HGK Županijske komore Split, Lučke kapetanije Split, Lučke Uprave Split i Lučke uprave Splitsko – dalmatinske županije.
O    U prvotnoj suglasnosti i izmijenjenoj suglasnosti AZOLPP ne navodi koji će brod ploviti na gore navedenoj liniji.
O    U vrijeme izdavanja izmijenjene suglasnosti, prema riječima Split Tours d.d., brod “ Dalmatia “ još nije bio ni kupljen.
O    S obzirom da je brod “ Dalmatia “ kupljen poslije izdavanja suglasnosti Lučka kapetanija – Split nije mogla pregledati brod “ Dalmatia “ ( sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa, NN 130/06, članak 9. – “ Prije usuglašavanja reda plovidbe lučka kapetanija će obaviti pregled za sigurnu plovidbu Ro – Ro putničkog broda “ ) i slijedom toga brodar nije mogao predati odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji HGK kada je predavao zahtjev.
O    AZOLPP je dobila obavijest od nezadovoljnih putnika da brod “ Regina della pace “ ne održava liniju.
O    Brodar Blue Line International je prekidao međunarodnu liniju Split – Ancona u slijedećim vremenskim terminima :
–          Od 10. veljače do 23. veljače 2011.
–          Od 06. ožujka do 13. ožujka 2011.
–          Od 17. ožujka do 18. ožujka 2011.
–          Od 24. ožujka do 25. ožujka 2011.
O    Agent Split Tours d.d. je izjavio da su za sve osobe koje su kupile karte u vremenu prekida kupljene karte za brod Jadrolinije koji plovi iste dane kao i brodar.
O    Provjerom u Lučkoj kapetaniji – Split i u Split Tours d.d. utvrđeno je da u vremenu prekida nije plovio zamjenski brod.
O    Odjel inspekcijskih poslova Lučke kapetanije – Split podnio je optužni prijedlog Vijeću za prekršaje.
                 Povjerenstvo je donijelo slijedeće zaključke:
1)     U vrijeme izdavanja suglasnosti od strane AZOLPP, HGK Županijska komora Split nije imala potpuni zahtjev za održavanje linije Split – Ancona ( zahtjevu nije priloženo odobrenje za plovidbu na redovitoj liniji za brod “ Dalmatia “ ).
2)     Temeljem ne pregleda broda “ Dalmatia “ u vrijeme izdavanja suglasnosti, suglasnost je morala biti uvjetovana pregledom broda od strane lučke kapetanije prije početka plovidbe na utvrđenom redu plovidbe.
3)     Brodar Blue Line International – Panama je 10. veljače 2011. u jutarnjim satima odlučio da neće isploviti prema redu vožnje u 20:30 zbog čega je prouzrokovao prekid linije bez suglasnosti Agencije.
4)     Sukladno članku 11. Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa mišljenje je ovog Povjerenstva da se brodaru ne izdaje suglasnost na red plovidbe za 2012. godinu.
5)     Preporuka je ovog Povjerenstva da se izmijeni Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa na način da se suglasnost na red plovidbe može u bilo kojem trenutku povući umjesto sadašnje odredbe da se suglasnost ne izdaje za slijedeću godinu.
6)     Također se predlaže pojašnjenje postupka načina kako Agencija provjerava uvjete ( čl. 12. ) koje mora ispuniti brodar da bi dobio suglasnost sukladno Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa.
                 Izvješće Povjerenstva je potvrdilo, sumnje NSPPBH, da su nadležne institucije Republike Hrvatske izdale stranom brodaru Blue Line International suglasnost na red plovidbe za 2011. godinu, iako on nije ispunjavao potrebne propisane uvjete, te su na taj način prekršile važeće propise RH.
                 Svojim protupravnim postupkom navedene nadležne institucije Republike Hrvatske su pogodovale stranom brodaru Blue Line International i omogućile mu da u 2011. godini brodom “ Dalmatia “ plovi na međunarodnoj liniji Split – Ancona  te su na taj način nanijeli višemilijunsku štetu brodaru Jadroliniji, čiji je vlasnik Vlada RH, gledano kroz pretpostavljenu izgubljenu dobit zbog “ preotetih “ putnika i vozila.
                 NSPPBH očekuje od Vas da pozovete na odgovornost odgovorne osobe zbog kršenja navedenih važećih propisa Republike Hrvatske a također i da izvršite potrebne radnje kako bi se važeći propisi RH primjenjivali, u ovim slučajevima, i na stranog brodara Blue Line International.
                 NSPPBH podržava zdravu konkurenciju i uvijek će zahtijevati da MMPI poduzima potrebne radnje kako bi se onemogućilo djelovanje nelojalne konkurencije u pomorskom prometu na području Republike Hrvatske.
                 NSPPBH izražava sumnju da su navedene ovlaštene institucije RH, zajedničkim dogovorom, vršile navedene protupropisne radnje s namjerom da se pripremi teren kako bi se u dogledno vrijeme održavanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa prepustilo stranom brodaru a da se sektor međunarodne plovidbe brodara “ Jadrolinija “ – Rijeka ukine.
                 NSPPBH svima zajedno poručuje “ NO PASARAN “.
                 NSPPBH očekuje da će uskoro od MMPI zaprimiti zapisnik sa sastanka koji je održan u AZOLPP dana 23.05.2011. i Izvještaj Povjerenstva čija je zadaća bila da utvrdi da li je strani brodar SNAV, od dana uvođenja međunarodne linije Ancona – Split, obavljao plovidbu u skladu sa objavljenim usuglašenim redovima plovidbe.
                 NSPPBH od Vas očekuje odgovor i provođenje radnji kojima ćete osigurati hrvatskim brodarima i pomorcima ravnopravnost barem na području Republike Hrvatske, u odnosu na strane brodare i pomorce, ako je već ne mogu imati u državama članicama EU. Na taj način bi se povećala i konkurentnost hrvatskog brodara Jadrolinije u međunarodnom linijskom pomorskom prometu i očuvala mnoga radna mjesta za hrvatske pomorce.
Predsjednik
___________________
( kap. Grgo Dujmović )

Dubrovnik, 06.07.2011.

Last modified: 04.11.2019