NSPPBH UPUTIO PREDSJEDNIKU UPRAVE JADROLINIJE PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE SASTANKA ( PRIPREME ZA KONCESIONIRANJE TRAJEKTNIH LINIJA )

22.08.2011

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )

PRIPREME ZA KONCESIONIRANJE TRAJEKTNIH LINIJA
            U sklopu priprema za koncesioniranje svih trajektnih linija u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu Republike Hrvatske Agencija za obalni linijski pomorski promet je na svojoj internetskoj stranici objavila Polazišta za raspisivanje natječaja za koncesije na trajektnim linijama.
           AZOLPP je objavila nastavak održavanja 23 cjelogodišnje trajektne linije i 3 sezonske trajektne linije ( Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik, Vela Luka – Lastovo i Drvenik – Dominče ).
           U navedenim Polazištima za raspisivanje natječaja za koncesije na trajektnim linijama između ostalog navode se značajke trajektnih linija ( godišnje ili sezonsko održavanje linije, minimalna učestalost povratnih putovanja tjedno, … ) te okvirna mjerila koja će morati ispunjavati brodari ( broj trajekata, maksimalni rok uvođenja zamjenskog broda, … ) i njihovi brodovi ( broj vozila, broj putnika, odstupanje zamjenskog broda vezano za kapacitet putnika i vozila, ….. ) koji će ploviti na navedenih 26 trajektnih linija.
            AZOLPP je najavila, za početak mjeseca rujna, održavanje radnog sastanka sa brodarima koji će tom prigodom moći iznijeti svoj viđenja te konkretne primjedbe i prijedloge glede pojedinih trajektnih linija.
            Predviđa se da će ugovori s izabranim koncesionarima biti potpisani najkasnije do 01. srpnja 2013. godine kada je najavljen ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju.
            Sukladno odluci Europske komisije, svi ugovori potpisani prije ulaska Republike Hrvatske u EU, ostati će na snazi do 31. prosinca 2016. godine.
            S obzirom da je koncesioniranje trajektnih linija u direktnoj vezi sa očuvanjem radnih mjesta pomoraca i djelatnika u Društvu Jadrolinija među kojima su i članovi NSPPBH predlažemo da Uprava Jadrolinije, prije održavanja sastanka u AZOLPP, sazove sastanak na kojem bi sudjelovali predstavnici Uprave Jadrolinije, Radničkog vijeća u Jadroliniji, SPH i NSPPBH kako bi se između ostalog raspravilo i o slijedećem :
1)     Mogućnostima prijave Društva Jadrolinija na natječaj za koncesije na svim navedenim
        cjelogodišnjim trajektnim linijama.
2)     Mogućnostima prijave Jadrolinije na natječaj za koncesije na sezonskim trajektnim
        linijama:
a)      Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik.
      NSPPBH smatra da Društvo Jadrolinija, zbog održavanja tržišne utakmice sa konkurencijom, treba žurno nabaviti kvalitetniji brod većeg kapaciteta za održavanje međunarodne linije Split – Ancona i tako osloboditi brod “Marko Polo“ za održavanje, koncesijom zahtijevana minimalno dva povratna putovanja tjedno, sezonske linije Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula – Dubrovnik sa dodatnom mogućnošću održavanja putovanja na liniji Dubrovnik – Bari. Nabavkom broda bi se postojeće tri međunarodne linije mogle održavati tijekom cijele godine, bez prekida, dok bi se brodovi međunarodnih linija mogli izmjenjivati i obavljati godišnje remonte.
b)      Vela Luka – Lastovo
       (raspisuje se u paketu sa linijom Split – Vela Luka – Lastovo).
c)      Drvenik – Dominče.
      U ovim lukama Jadrolinija ima otvorena prodajna mjesta, za prodaju prijevoznih karata, i to joj smanjuje troškove održavanja linije u odnosu na druge brodare.
3)     Razlozima zbog kojih je Upravno vijeće AZOLPP dana 01. srpnja 2011. odlučilo poništiti
        raspisane natječaje za održavanje klasičnih brodskih linija na koje se prijavilo Društvo
        Jadrolinija.
                   Sa poštovanjem
Predsjednik
_____________________
 ( kap. Grgo Dujmović )
Dubrovnik, 21.08.2011.

Last modified: 04.11.2019