NASTAVLJAJU SE PREGOVORI O IZMJENAMA I DOPUNAMA NKUHP

09.09.2011

IZVJEŠĆE SA SASTANKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NKUHP
                Slijedom zaključaka s prethodnog sastanka održanog 09. lipnja 2011. godine, a radi započinjanja pregovora  između socijalnih partnera o zaključivanju NKU-a, a također temeljem traženja NSPPBH-e i otpočinjanju pregovora o KU sa kojim će se urediti prava i obveze zaposlenika linijskih putničkih brodara na kopnu.
                Sastanak je započeo u 14:00 sati, u zgradi MMPI-e ( dvorana za sastanke ). Na sastanku su sudjelovali: državni tajnik za more kap. M. Babić, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, zaštite mora i unutarnji voda kap. Joško Nikolić, predstojnik Vlade RH – Ured za socijalno partnerstvo mr. sc. Vitomir Begović, ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet kap. Ivan Franičević, predsjednik Uprave Društva Jadrolinija dr. sc. Slavko Lončar, gosp. Igor Butorac, ravnatelj Udruge Mare Nostrum. gosp. M. Botica, predstavnici Rapske plovidbe, predstavnici Udruga mali brodara, predstavnici NSPPBH, predstavnici SPH i predstavnici HSP ( Hrvatskog sindikata pomoraca ).
                Sastanak je otvorio gosp. M. Babić, dao uvodnu riječ, općenito o stanju u pomorstvu , osvrnuvši se na recesijski moment u pomorstvu, padom vozarina, poskupljenjem pogonskog goriva, ostalih troškova, koji opterećuju pomorstvo. Također je skrenuo pozornost na obvezu donošenja NKU svim poslodavcima i socijalnim partnerima, koji će biti jedan od uvjeta za pristupanje natječaju koncesioniranih liniji.
Natječaj za koncesije svih državnih linija bit će raspisan najdalje do kraja ožujka 2012. god. ističe državni tajnik za more kap. Mario Babić. Dobivene koncesije će vrijediti od početka 2013. g. do kraja 2016. godine, kada se na natječaj mogu javljati i strani brodari.
                U samoj diskusiji i raspravi koja se otvorila, svi socijalni partneri su izrazili spremnost za kolektivno pregovaranje i suglasnost, te  da  potpisivanje NKU-a bude jedna od obveza za pristup natječaju, na koncesionirane linije. Predstavnici NSPPBH-e su predložili, temeljem izražene volje svih socijalnih partnera  za započimanjem kolektivnog pregovaranja, da se odrede termini nastavka pregovora uz sudjelovanje predstavnika MMPI-e, kao medijatora u spornim elementima ( ako ih bude ). Tako je određen termin sljedećeg sastanka, drugi tjedan mjeseca listopada 2011. godine, a datum  će se naknadno uskladiti.
                 Gospodin Vitomir Begović, predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Vlade RH je predložio da se već za  sljedeći  sastanak dođe s pripremljenim prijedlozima  i nacrtima za NKU i KU, na što su predstavnici NSPPBH-e ukazali da su oni napravili prijedloge nacrta NKU i KU još u veljači 2010. te iste predali Upravi Društva Jadrolinija. Nadalje gosp.V.Begović ističe da ako neki od malih brodara ne bude htio sudjelovati u izradi  i ne pristupi novom NKU za hrvatske pomorce, neće moći sudjelovati na natječaju. S ovim izlaganjem su se složili predstavnici malih brodara (kap. Luka, gosp. Lenko G.) i predstavnici Udruge Mare Nostrum.
                Na samom kraju sastanka za riječ se javio i predsjednik Uprave Društva Jadrolinija dr.sc.Slavko Lončar, s novim viđenjem  izrade NKU za pomorce i KU za zaposlenike na kopnu, koji bi također bio obvezujući za sve  hrvatske brodare. Nitko od prisutnih brodara nije osporavao prijedlog dr.sc. Slavka Lončara, a kap. Luka ga je podržao u ideji. Predstavnici sva tri sindikata su zauzeli stav da se za iduću sjednicu izjasne o predloženoj ideji.
                Predstavnica Rapske plovidbe gospođa Ajka Š., je također tražila objašnjenje, od gospodina V. Begovića, kako se ponašati u uvjetima gdje Zakon za pristupanje natječaju za koncesije navodi kao uvjet NKU ili Sporazum o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca, iako je Sporazum prestao s važenjem. Odgovor je glasio: Vlada RH će donijeti  Odluku o brisanju  iz Zakona “ Sporazum o minimalnim radnim i socijalnim standardima pomoraca ”.
Predstavnici NSPPBH
– Tomislav Urlić
– Mladen Božić

Split, 09.09.2011.

Last modified: 04.11.2019