RASPRAVA O NATJEČAJU ZA KONCESIJE NA TRAJEKTNIM LINIJAMA

15.09.2011

     Dana 13.09.2011. u Rijeci je održana 3. sjednica Radničkog vijeća Jadrolinije. Na poziv predsjednika Radničkog vijeća sjednici su se odazvali predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar, predsjednica NO Jadrolinije mr. sc. Maja Kostelac, predstavnik zaposlenika u NO Jadrolinije kap. Ivo Staničić te predstavnici NSPPBH i SPH.
     Sjednicu je otvorio predsjednik RV Tomislav Urlić i dao riječ predsjedniku Uprave Društva Jadrolinija, a zatim i predsjednici NO Društva Jadrolinija koji su iznijeli viđenja Jadrolinije u perspektivi tržišne utakmice neposredno prije ulaska i ulaskom Republike Hrvatske u EU.
     Prva točka dnevnog reda 3. sjednice Radničkog vijeća bila je ” Natječaj za koncesije na trajektnim linijama “. Vezano za navedenu temu predsjednik Uprave Društva Jadrolinija dr. sc. Slavko Lončar je rekao: “Jadrolinija će se natjecati na sve linije, koje sada drži i na linije drugih brodara pa je spomenuo Rapsku plovidbu i ostale brodare te je naglasio da će Jadrolinija kupiti četiri trajekta za lokalne linije i jedan brod za dužobalnu liniju kapaciteta većeg od onog kojega traži AZOLPP “.
     U svom izlaganju predsjednik Uprave Jadrolinije je objašnjavao moguće modalitete kupnje navedenih trajekata – brodova u inozemstvu ili narudžbe u domaćim brodogradilištima i u svemu ovome zatražio potporu MMPI, NO Jadrolinije, Radničkog vijeća i sindikata.
     U daljnjoj raspravi predstavnici NSPPBH su izložili stavove NSPPBH, glede koncesioniranja navedenih trajektnih linija i dali podršku Upravi Društva Jadrolinija u nastojanjima da postigne što bolje uvjete natječaja na svim linijama.
      Predstavnici NSPPBH su naglasili da NSPPBH neće oprostiti Upravi Jadrolinije i tražiti će njenu ostavku ako se zbog ne pripremljenosti, ne stručnosti ili ne daj Bože namjere predstavnika Uprave Jadrolinije na najavljenom natječaju izgubi neka od linija koje trenutno brodovi Jadrolinije održavaju i time dozvoli jačanje nelojalne konkurencije u OLPP  te na taj način ugroze radna mjesta pomoraca i djelatnika na kopnu u Društvu Jadrolinija.
     Članovi RV su iznijeli stav da prigodom kupnje rabljenih brodova Uprava Jadrolinije treba uzeti u obzir i mišljenje pomoraca koji plove na brodovima Jadrolinije te da u samom procesu izbora brodova trebaju sudjelovati zapovjednici i upravitelji.
      Predsjednik Uprave Društva Jadrolinija osvrnuo se na formacijske sastave posada na brodovima, dnevnice i hranarinu pomoraca na što je dobio odgovor od članova Radničkog vijeća s liste NSPPBH koji su naglasili da se u materijalna prava pomoraca i zaposlenika na kopnu ne smije dirati te da ne prihvaćaju tezu da je posada u Jadroliniji skupa.
      Rasprava je održana u konstruktivnom duhu i iskazana je podrška Upravi Društva Jadrolinija u najavljenoj namjeri natjecanja za dobivanje koncesija na svim trajektnim linijama.
Potpredsjednik NSPPBH
Branko Miščak
Rijeka, 14.09.2011.

Last modified: 04.11.2019