1. sjednica Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH

02.10.2011

I Z V J E Š Ć E
s 1. sjednice Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH
Dana 27.01.2011. u Kraljevici je održana 1. sjednica Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH.
Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi Odbora Fonda: Duje Dvornik, Branko Miščak i Nediljko Bulić. Utvrđeno je da je prisutna natpolovična većina članova Odbora Fonda.
Opravdano su bili odsutni Tomislav Urlć i Branko Šešelja.
Tijekom sjednice u više navrata je uspostavljen telefonski kontakt sa Tomislavom Urlićem i Brankom Šešeljom kojima je na taj način omogućeno sudjelovanje na 1. sjednici Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH.
Na sastanku je prisustvovao i predsjednik sindikata kap. Grgo Dujmović ( bez prava na glasovanje ).
Sjednicu je otvorio predsjednik sindikata koji je članovima Odbora Fonda uručio odluku o njihovu imenovanju za članove Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH i Pravilnik o radu Fonda solidarnosti NSPPBH.
Jednoglasnom odlukom članova Odbora Fonda solidarnosti za zapisničara je određen Nediljko Bulić.
Sastanak je započeo u 16:30 sati. Usvojen je slijedeći dnevni red:
  1. Izbor i imenovanje predsjednika Odbora Fonda i zamjenika predsjednika Odbora Fonda
  2. Upoznavanje sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti NSPPBH
  3. Rasprava o pristiglim Zahtjevima – prijedlozima za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH.
  4. Razno
Ad. 1.
Izbor i imenovanje predsjednika Odbora Fonda i zamjenika predsjednika Odbora Fonda
Za predsjednika Odbora fonda solidarnosti NSPPBH predložen je Duje Dvornik.
Provedeno je glasovanje i jednoglasnom odlukom Duje Dvornik je izabran za predsjednika Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH.
Za zamjenika predsjednika Odbora fonda solidarnosti NSPPBH predložen je Nediljko Bulić.
Provedeno je glasovanje i jednoglasnom odlukom Nediljko Bulić je izabran za zamjenika predsjednika Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH.
Ad. 2.
Upoznavanje sa Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti NSPPBH
Sa odredbama Pravilnika o radu Fonda solidarnosti NSPPBH prisutne članove je upoznao imenovani predsjednik Odbora Fonda solidarnosti NSPPBH Duje Dvornik.
Članovi Odbora Fonda upoznati su sa aktiviranim brojem žiro računa Fonda i sa stanjem na žiro računu Fonda solidarnosti NSPPBH.
Ad. 3
Rasprava o pristiglim Zahtjevima – prijedlozima
za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH
Utvrđeno je da su stigla četiri Zahtjeva – prijedloga za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH i to :
  • Dva Zahtjeva – prijedloga za isplatu novčane pomoći dvojici članova sindikata zbog nepovoljne financijske situacije, u kojoj su se zatekli, uzrokovane bolovanjem dužim od tri mjeseca.
  • Za isplatu novčane pomoći udovici preminulog člana sindikata, zbog nepovoljne financijske situacije u kojoj se zatekla njena obitelj.
  • Za isplatu novčane pomoći članu sindikata za nabavku ortopedskih pomagala teško oboljelom članu njegove uže obitelji.
Nakon provedene rasprave o pristiglim Zahtjevima – prijedlozima za isplatu novčanih sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH jednoglasnom odlukom članova Odbora Fonda odlučeno je da se odobrava
isplata novčane pomoći po 3 000 kuna, sa računa Fonda solidarnosti, na žiro račun trojice članova sindikata i udovice preminulog člana sindikata na čija su se imena ovi Zahtjevi – prijedlozi odnosili.
Ad. 4.
Razno
  • Odlučeno je da se, sada i ubuduće, imena članova sindikata ili njihovih članova obitelji kojima je odobrena isplata sredstava iz Fonda solidarnosti neće upisivati u Izvješća koja se eventualno budu objavljivala na web stranici sindikata ali će obvezno biti upisana u Zapisnik sa održane sjednice Odbora Fonda koji će zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom biti spremljen u registrator Fonda solidarnosti NSPPBH u sjedištu sindikata.
  • U cilju većeg priliva novčanih sredstava na žiro račun Fonda solidarnosti, te samim time i povećanja mogućnosti isplate novčanih sredstava ugroženim članovima sindikata, članovi Odbora Fonda solidarnosti su jednoglasnom odlukom donijeli zaključak da se Glavnom odboru NSPPBH predloži povećanje iznosa sindikalne članarine sa 0,3 % na 0,5 %.
Predsjednik Odbora Fonda              Zamjenik predsjednika Odbora fonda        Član Odbora Fonda
___________________                  ____________________                      ____________________
( ing. Duje Dvornik )                          ( Nediljko Bulić )                                  ( Branko Miščak )
Split, 29.01.2011.

Last modified: 08.11.2019