NSPPBH UPUTIO PREDSJEDNIKU UPRAVE JADROLINIJE PRIJEDLOG ZA IZRADU PROGRAMA ZA POTICANJE RADNIKA NA DRAGOVOLJNI ODLAZAK U MIROVINU

14.10.2011

“ JADROLINIJA “ – RIJEKA
PREDSJEDNIK UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
IZRADA PROGRAMA ZA POTICANJE RADNIKA
NA DRAGOVOLJNI ODLAZAK U MIROVINU
                   Poznato je da već duže vrijeme Jadrolinija ima najmanji prosjek plaće od svih poduzeća u vlasništvu RH.
                   Poznato je da se u Jadroliiji ne dobiva regres za godišnji odmor, božičnica i zimnica dok se u mnogim poduzećima – gubitašima kojima je RH vlasnik sve to redovito prima.
                   Poznato je da već duže vrijeme Jadrolinija ima i najmanje iznose poticajnih otpremnina za odlazak u prijevremenu mirovinu od svih poduzeća u vlasništvu RH.
                   Pretprošle i prošle godine NSPPBH je Upravi Jadrolinije uručio Program poticanja radnika za dragovoljni odlazak iz Društva XXXX koje je također u vlasništvu RH ( naziv društva je poznat Vama i nama ) te smo tada predložili da se po uzoru na njega izradi kvalitetan i pravičan prijedlog isplate poticajnih otpremnina za pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji koji imaju uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu.
                   Nažalost ovaj naš prijedlog nije prihvaćen od strane Uprave Jadrolinije te su mnogi pomorci i djelatnici na kopnu u Jadroliniji koji su u to vrijeme imali uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu odbili prijedlog Uprave koji je za njih bio novčano višestruko nepovoljniji od onoga kojega je NSPPBH Upravi Jadrolinije kao ogledni primjerak uručio.
                   Čudno je da su u drugim Društvima koja su u večinskom vlasništvu države isplaćivane višestruko veće poticajne otpremnine za njihove radnike koji su imali uvjete za odlazak u prijevremenu mirovinu u odnosu na poticajne otpremnine koje su istovremeno u istu svrhu isplaćivane radnicima u Jadroliniji ( isti vlasnik Društva ali druga Uprava Društva i NO … ?? ).
                   S obzirom na saznanja da bi većina pomoraca i djelatnika na kopnu u Društvu Jadrolinija, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu a nisu obvezni da ih koriste, dragovoljno pošli u mirovinu kada bi im se ponudili veći iznosi poticajnih otpremnina od onih koji su prethodnih godina nuđeni NSPPBH predlaže da Uprava Jadrolinije za navedene pomorce i djelatnike na kopnu u Jadroliniji izradi Program za isplatu poticajnih otpremnina prema slijedećem ključu:
–         Za svaki kalendarski mjesec koji je navedenim pomorcima i djelatnicima na kopnu ostao do dana kada će po sili zakona, zbog navršenih godina života, morati poći u mirovinu da im se isplati poticajna otpremnina u iznosu od 1/2 prosječno isplaćene bruto plaće u 2011. godini u Republici Hrvatskoj.   
                   NSPPBH smatra da bi sa izradom i provođenjem predloženog Programa većina pomoraca i djelatnika na kopnu u Jadroliniji, koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu a nisu obvezni da ih koriste, pošla dragovoljno u mirovinu a time bi se otvorila mogućnost u Jadroliniji za dodatno prevođenje određenog broja UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme.
                   Sa poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 12.10.2011.

Last modified: 04.11.2019