I Z V J E Š Ć E sa 17. sjednice Glavnog odbora NSPPBH

17.10.2011

Dana 12.10.2011. održana je 17. sjednica Glavnog odbora NSPPBH u sjedištu Sindikata, Osječka 5A – Split. Sastanak je započeo u 10:00 sati.

Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi glavnog odbora: predsjednik sindikata Grgo Dujmović, predsjednik Glavnog odbora Mladen Božić, glasnogovornik sindikata Tomislav Urlić, tajnik sindikata Duje Dvornik, Dušan Smoljo, Damir Rušinović,Josip Majić, Jasen Čeč i Nediljko Bulić ( prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora ).

Sastanku je prisustvovao ( bez prava na glasovanje ) i član nadzornog odbora NSPPBH Jasen Čeč i predsjednik p.p. Rijeka Pave Kanjuo.

Opravdano odsutni su slijedeći članovi Glavnog odbora: Neno Peran , Božo Ercegović, Davor Vlahović, Petar Burazer, Biser Karuza, Zdravko Grgić i Ivan Juraga.

Jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora za zapisničara je izbran Duje Dvornik.

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH je otvorio sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje slijedeći dnevni red sjednice koji je usvojen jednoglasno:

 

 • 1)   Donošenje odluke o datumu izbora za članove Glavnog odbora NSPPBH prema Statutu sindikata ( članci 12, 14 i 15 ).
 • 2)   Potvrda odluke o pristupanju NSPPBH Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.
 • 3)   Donošenje odluke o prijenosu dijela sredstava s glavnog računa NSPPBH na račun Fonda solidarnosti.
 • 4)   Izvještaj predsjednika sindikata i predsjednika glavnog odbora o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH od 16. sjednice do danas.
 • 5)   Razno

 

Ad.1.    Donošenje odluke o datumu izbora za članove Glavnog odbora NSPPBH prema

             Statutu sindikata ( članci 12, 14 i 15 ).

 

Poslije kratkotrajne rasprave, zbog skorog isteka četverogodišnjeg mandata, donesena je Odluka o raspisivanju izbora za četverogodišnji mandat članova Glavnog odbora, prema statutu NSPPBH.

Izbor članova Glavnog odbora NSPPBH će se vršiti na izbornim sjednicama Skupštine po plovnim područjima I, II, i III u periodu od 01.12.2011. do 15.12.2011. godine.

U skladu sa člankom 14. Statuta NSPPBH izbore će raspisati predsjednik NSPPBH a organiziranje i nadzor nad provođenjem izbora vršiti će Izborno povjerenstvo kojega sačinjavaju tajnik sindikata, glasnogovornik sindikata i predsjednici Povjerenstava plovnih područja.

Na navedenim izbornim sjednicama Skupština izabrat će se 11 članova glavnog odbora.

Članovi NSPPBH koji se žele kandidirati, a koji prema Statutu NSPPBH imaju pravo na to, dužni su Izbornom povjerenstvu ( u sjedište NSPPBH ) najmanje 15 dana prije održavanja izborne Skupštine uručiti zahtjev za kandidaturu sa listom od najmanje 20 valjanih potpisa članova NSPPBH iz Plovnog područja, kojemu pripada, koji mu daju potporu za njegovu kandidaturu.

 

Ad.2.    Potvrda odluke o pristupanju NSPPBH Nacionalnom kolektivnom ugovoru za

             hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.                 

 

Donesena je jednoglasna odluka o potvrđivanju Odluke o pristupanju NSPPBH Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima, koji je zaključen dana 28. srpnja 1998. između Sindikata pomoraca Hrvatske i Udruge hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj plovidbi, a koju je 25.09.2011. donio predsjednik NSPPBH-e u skladu sa člankom 10. Statuta NSPPBH i temeljem članka 266. ZOR-u.

 

Ad.3.   Donošenje odluke o prijenosu dijela sredstava s glavnog računa NSPPBH na

            račun Fonda solidarnosti.

 

U raspravi o  prijenosu sredstva s glavnog računa  NSPPBH-e na račun Fonda solidarnosti predsjednik Nadzornog odbora je iznio podatak da je u desetomjesečnom razdoblju ( od kada je osnovan Fond solidarnosti NSPPBH ) članovima NSPPBH dodijeljeno 75 000,00 kuna.

U sjedište NSPPBH pristiglo je šest Zahtjeva – prijedloga za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH. S obzirom da na žiro – računu Fonda solidarnosti nema dovoljno novčanih sredstava prisutni članovi Glavnog odbora su jednoglasnom Odlukom odobrili predloženi prijenos sa glavnog računa na račun Fonda solidarnosti u iznosu od 25 000,00 kuna.

Odbor Fonda solidarnosti će na svojoj idućoj sjednici obraditi pristigle zahtjeve.

S obzirom na učestalo pristizanje Zahtjeva – prijedloga za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH od strane naših članova koji su se zatekli u nepovoljnom novčanom položaju zaključeno je da se sa trenutnom visinom sindikalne članarine od 0,3 %, koja je prema našim saznanjima najmanja od svih sindikalnih članarina u RH, ubuduće neće moći ovim tempom isplaćivati novčane pomoći jer će presušiti i novčana sredstva na glavnom računu, koja se troše za tekući rad sindikata, a koja su većinom akumulirana prije osnivanja Fonda solidarnosti NSPPBH.

                 

Ad.4.   Izvještaj predsjednika sindikata i predsjednika GO o radu i aktivnostima 

           vodstva NSPPBH u razdoblju od 16. sjednice GO do danas.

 

U izlaganju i diskusiji o aktivnostima NSPPBH u periodu od 16. sjednice GO do danas predsjednik sindikata i predsjednik GO osvrnuli su se na slijedeće:

 

 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Prijedlog za izmjenu ocjenske liste ( 08.04.2011. )
 • –         Upućen zahtjev Upravi Jadrolinije ( 08.04.2011. ) za pismenim odgovorima na
 •  dostavljene dopise :
 1. a) Zahtjev za ispravak nepravde iz 90 – tih godina prošlog stoljeća
 2. b) Tko to destabilizira Jadroliniju?
 3. c) Rad Povjerenstva za sigurnost

 

 • –         Upućen zahtjev MMPI ( 08.04.2011. ) za pismenim odgovorima na dostavljene
 • dopise:
 1.  a) Zahtjev za imenovanjem predstavnika NSPPBH u Upravno vijeće AZOLPP
 2. b) Uzburkalo se more

 

 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Žurno riješite poteškoće triju posada broda
 • “ Sveti  Krševan “ ( 16.04.2011. )
 • –         Održana 1. sjednica IO NSPPBH ( Rijeka, 20.04.2011. )
 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Riješite poteškoće brzih plovila iz Plovnog područja I
 • ( 02.05.2011. )
 • –         Sabor RH vratio pomorcima beneficirani radni staž ( 06.05.2011. )
 • –         Održana 2. telefonska sjednica IO NSPPBH ( 07.05.2011. )
 • –         Upućen dopis državnom tajniku kap. Babiću – Zaštita prava i interesa ( 07.05.2011. )
 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Odškrinuta je pandorina kutija u Jadroliniji
 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Bliži se vrijeme isplate ( 07.05.2011. )
 • –         Održan sastanak u AZOLPP – Pitanja o Jadroliniji ( 23.05.2011. )
 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije i državnom tajniku za more – Prijedlog za isplatu
 • akumuliranih sati preraspodjele ( 28.05.2011. )
 • –         Održan sastanak u MMPI – Formacijski sastav ( 09.06.2011. )
 • –         Održan sastanak u MMPI – Beneficirani radni staž za pomorce ( 09.06.2011. )
 • –         Upućen dopis državnom tajniku kap. Babiću – Nastavlja se diskriminacija hrvatskih
 • pomoraca ( 26.06.2011. )
 • –         Upućen dopis državnom tajniku za more – Hobotnica pustila crnilo ( 27.06.2011. )
 • –         Upućen dopis ministru Kalmeti – Nazire li se svjetlo na kraju tunela? ( 06.07.2011. )
 • –         U skladu sa zahtjevima ZOR-a pokrenuta akcija za prikupljanje Izjava o suglasnosti
 •  ( 06.08.2011. )
 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Pripreme za koncesioniranje trajektnih linija
 •  ( 21.08.2011. )
 • –         Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Plaćanje dodatnog doprinosa za beneficirani radni staž
 •  pomoraca ( 28.08.2011. )
 • –         Uprava Jadrolinije se očitovala na upućene upite i prijedloge NSPPBH ( 03.09.2011. )
 • –         Održana 3. Telefonska sjednica IO NSPPBH ( 05.09.2011. )
 • –         Određeni predstavnici NSPPBH u Pregovaračkim timovima sindikata za NKUHP i KU za
 •  djelatnike na kopnu ( 05.09.2011. )
 • –         Održan sastanak u MMPI – Izmjene i dopune NKUHP ( 09.09.2011. )
 • –         Održana rasprava na 3. Sjednici RV o natječajima za koncesioniranje trajektnih linija
 •  ( 13.09.2011. )
 • –         Sudjelovanje predstavnika NSPPBH na održanom Saboru NHS – a
 • ( Zagreb, 28.09.2011. )
 • –         Donesena odluka o pristupanju NSPPBH NKUHP ( 29.09.2011. )

 

Ad.5.   Razno

 

Nakon rasprave doneseni su slijedeći zaključci:

 

 1. a)      Uputiti dopise Upravi Jadrolinije:

 

 • –            Izrada Programa za poticanje radnika na dragovoljni odlazak u mirovinu
 • –            Izrada Programa za prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na
 • neodređeno vrijeme
 • –            Prijedlog za korekciju koeficijenata složenosti posla

 

 1. b)       Uputiti dopise MMPI:

 

–            Dopisom obavijestiti tajnika za more kap. Maria Babića da zbog toga što on unatoč danom obećanju nije na adresu NSPPBH dostavio zapisnik sa sastanka koji je održan u AZOLPP dana 23.05.2011., NSPPBH mu je i naknadno dana 27.06.2011. uputio zahtjev za dostavu navedenog zapisnika u dopisu “ Hobotnica pustila crnilo “, da dok na adresu NSPPBH ne dostavi navedeni zapisnik da predstavnici NSPPBH neće sudjelovati na sastancima za čije održavanje on uputi poziv.

–            Dopisom podsjetiti državnog tajnika za more kap. Maria Babića i ravnatelja AZOLPP  kap. Ivana Franičevića na zaključke iz Izvješća Povjerenstva za prekid međunarodne linije Split – Ancona brodara Blue Line International – Panama u veljači i ožujku 2011. ( Klasa : 342-01/11-01/269 & Ur. broj : 30-03-11-02 od dana 14. lipnja 2011.)

 

Sastanak je završio u 13:30 sati

 

 

 

 

Predsjednik Glavnog odbora

Mladen Božić s. r.

 

 

 

 

Split, 12.10.2011.

Last modified: 08.11.2019