NSPPBH UPUTIO DOPIS UPRAVI JADROLINIJE – ” NASTAVAK POTEŠKOĆA BRZIH PLOVILA IZ PLOVNOG PODRUČJA I – RIJEKA “

24.10.2011

JADROLINIJA – RIJEKA
UPRAVA DRUŠTVA
NASTAVAK POTEŠKOĆA BRZIH PLOVILA IZ PLOVNOG PODRUČJA I – RIJEKA
                Dana 26.03.2011. četiri zapovjednika sa brzih plovila Dubravka i Novalja uputili su Upravi Društva Jadrolinija dopis pod nazivom “ Ukidanje noćnog čuvara – kormilara na brzobrodskim linijama u luci Rijeka “.
                U dopisu zapovjednici su naveli razloge za svoje neslaganje sa odlukom o ukidanju noćnog čuvara – kormilara te viđenje nastalih poteškoća sa kojim se zbog toga susreću u dane kada brzo plovilo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ili tehničkih problema ostane tijekom noći u luci Rijeka.
                Zapovjednici su, davanjem na znanje navedenog dopisa, obratili se za pomoć i mišljenje i slijedećim odgovornim osobama SUS – a Društva Jadrolinija:
1)     Časniku sigurnosti ( Ovlaštenoj osobi SUS – a )
2)     Rukovoditelju plovnog područja I – Rijeka ( Odgovornoj osobi za upravljanje brzim plovilima i matičnom lukom Rijeka )
3)     Direktoru za opće i kadrovske poslove
                Na žalost Uprava Jadrolinije i nitko od navedenih odgovornih osoba po SUS – u nije poslao svoj pismeni odgovor zapovjednicima navedenih brzih plovila sve dok se 02.05.2011. u rješavanje navedenih poteškoća nije, upućenim dopisom Upravi Jadrolinije, uključio i NSPPBH pa je nakon toga stigao odgovor od rukovoditelja plovnog područja I – Rijeka.
                U svom odgovoru rukovoditelj plovnog područja I između ostaloga navodi i obvezu zapovjednika da osigura brodsku stražu sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja.
                NSPPBH mora ukazati da se iz navedenog odgovora ne iščitava nikakva volja da se zapovjednicima brzih plovila pomogne u rješavanju, po njima, nastalih poteškoća zbog ukidanja noćnog čuvara već im se dapače prigovara, citiram: “ Iz dostavljenog dopisa nažalost je vidljivo da zapovjednici nisu upoznati s obvezama iz Pravilnika pa tako zaključak može dovesti do vrlo negativnih posljedica “.
                S obzirom na informaciju da se navedena situacija oko noćnog čuvara na brzim plovilima kada noće u luci Rijeka opet ponavlja NSPPBH u cilju rješavanja navedene situacije podsjeća na slijedeće:
a)      Način na koji zapovjednik mora ustrojiti stražu u luci i organizirati nadzor sigurnosti broda u luci propisan je u slijedećim pravilnicima:
–        Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
–        Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja.
b)      Način na koji je brodar dužan osigurati stražu noću – na brodu naveden je u usvojenim Uvjetima i kriterijima za utvrđivanje formacijskog sastava ( u čijoj izradi su sudjelovali i predstavnici Jadrolinije ):
–          Stražu noću brodar je dužan osigurati kroz formacijski sastav ili temeljem odobrenja lučke kapetanije na zahtjev vlasnika broda ili kompanije sukladno članku 34. ” Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja “.
                NSPPBH zahtjeva od Uprave Jadrolinije da stražu noću na brzim plovilima, dok noće u luci Rijeka, riješi u skladu sa usvojenim Uvjetima i kriterijima za utvrđivanje formacijskog sastava.      
                Sa poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )
Split, 22.10.2011.

Last modified: 04.11.2019