NSPPBH UPUTIO UPRAVI JADROLINIJE ZAHTJEV ZA OSNIVANJE POVJERENSTVA

16.11.2011

JADROLINIJA – RIJEKA
PREDSJEDNIKU UPRAVE
( DR. SC. SLAVKO LONČAR )
ZAHTJEV ZA OSNIVANJE POVJERENSTVA
( ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA IZ ANONIMNOG DOPISA – IZ ” KUŽINE ” AdGat )
     
               Dana 11.11.2011. uputili ste nam dopis u kojem nas obavještavate da ste zaprimili, i u prilogu nam dostavljate, anonimnu pritužbu u kojoj se iznose navodi o teškoj međuljudskoj situaciji u Agenciji Split.
               U anonimnoj pritužbi se između ostalih navoda o diskriminaciji djelatnika koji imaju UOR na određeno vrijeme navodi i sumnja u regularnost sistema ocjenjivanja rada djelatnika u Agenciji Split prilikom posljednjeg postupka sklapanja UOR na neodređeno vrijeme sa djelatnicima.
               Poznato je da su navedene ocjene bile presudne, u postupku kada je Uprava Jadrolinije donosila odluku o tome kojim djelatnicima će se u Agenciji Split prevesti UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme, jer su navedeni sistem “ prošli “ i dobili UOR na neodređeno vrijeme neki od djelatnika koji su imali mnogo manje radnog staža u Jadroliniji od onih koji su po tom sistemu “ pali “ na ispitu.
               S obzirom da se u navedenoj anonimnoj pritužbi prozivaju – optužuju i sindikati za pridonošenje navedenim nepravdama NSPPBH podsjeća da smo Vam 22.05.2010. uputili dopis ” Isključimo mogućnost diskriminacije ” u kojem smo naveli naša saznanja, pisane dokaze sa web stranice SPH, o tome da su predstavnici Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinije izrađivali liste – prijedloge s imenima članova SPH, za prevođenje UOR na određeno u UOR na neodređeno vrijeme, i predavali ih predstavnicima Uprave Jadrolinije koji su ih uredno zaprimali.
               Unatoč Vašem učestalom negiranju navedenog naša tvrdnja se potvrdila prilikom javnog sučeljavanja predstavnika Uprave Jadrolinije i koordinatora Povjereništva Podružnice SPH – Jadrolinija na skupu radnika Jadrolinije održanom u Splitu dana 01.02.2011.
               NSPPBH izražava sumnju da je Uprava Jadrolinije svojim upornim negiranjem i ne poduzimanjem potrebnih radnji u cilju suzbijanja negativnih pojava na koje smo upozoravali u dopisu “ Isključimo mogućnost diskriminacije “ doprinijela prevelikom opuštanju i razigranosti pojedinih osoba koje su prozvane u ovoj anonimnoj pritužbi a samim time i razvoju ove teške međuljudske situacije u Agenciji Split.
               U cilju vraćanja mira među zaposlenike potresom uzdrmane kuće NSPPBH od Uprave Jadrolinije zahtjeva da žurno, u dogovoru sa Radničkim vijećem, osnuje POVJERENSTVO čija bi dužnost bila da:
1)     Ispita i donese zaključak o navodima iz anonimne pritužbe u svezi navedenih tvrdnji o diskriminaciji djelatnika, ugrožavanju njihovih temeljnih ljudskih i radnih prava, u Agenciji Split.
2)     Ispita i donese zaključak o navodima iz anonimne pritužbe u svezi sa iznesenim sumnjama u regularnost sistema ocjenjivanja rada djelatnika u Agenciji Split, a koje je bilo presudno u donošenju prošlogodišnje odluke Uprave Jadrolinije o sklapanju UOR na neodređeno vrijeme s djelatnicima.
3)     Ispita i donese zaključak o navodima iz anonimne pritužbe u svezi navedenih tvrdnji o umiješanosti nekih od djelatnika iz Agencije Split i njihovih veza iz Rijeke u pogodovanje pojedinim djelatnicima prilikom prošlogodišnjeg postupka prevođenja UOR na određeno u UOR na neodređeno vrijeme.
               NSPPBH očekuje od Uprave Jadrolinije da IZVJEŠĆE POVJERENSTVA u svezi sa navodima iz anonimne pritužbe objavi na oglasnim pločama u Društvu Jadrolinija, dostavi ga RV i sindikatima, te da u slučaju potvrđivanja navoda iz anonimne pritužbe poduzme daljnje radnje prema odgovornim osobama.
               NSPPBH moli pisce anonimne pritužbe da u sjedište NSPPBH dostave dokaze – činjenice o navedenim nepravilnostima ( u zatvorenoj koverti s naznakom – za Izvršni odbor NSPPBH ili pak da u tom smislu dogovore sastanak sa čelnicima NSPPBH ) kako bi NSPPBH mogao nastaviti pratiti i u slučaju potrebe, a u dogovoru s njima, uključiti se u rješavanje navedenih nepravilnosti.
              Sa poštovanjem
Predsjednik
____________________
( kap. Grgo Dujmović )

Zadar, 14.11.2011.

Last modified: 04.11.2019