I Z V J E Š Ć E sa 18. ( telefonske ) sjednice Glavnog odbora NSPPBH

14.12.2011

I Z V J E Š Ć E

sa 18. ( telefonske ) sjednice Glavnog odbora NSPPBH

 

Dana 09.12.2011. godine održana je 18. ( telefonska ) sjednica Glavnog odbora NSPPBH.

Telefonsku sjednicu je održao predsjednik Glavnog odbora Mladen Božić putem telefona, mobitela i e – mail-a.

U telefonskoj sjednici su sudjelovali slijedeći članovi Glavnog odbora: G. Dujmović,

  1. Urlić, P. Burazer, J. Majić, D. Rušinović, N. Peran, D. Dvornik, A. Milovac, Z. Grgić, D. Vlahović  i pred. Gl. odbora M. Božić.

Na sjednici je sudjelovalo jedanaest članova Glavnog odbora a što predstavlja potrebnu natpolovičnu većinu.

Jedina točka telefonske sjednice bila je:

 

  • –         Slanje Biračkih odbora – sa glasačkim  listićima i kutijama na teren ( južno i sjeverno od luke Split ) na dislocirane brodove i agencije radi omogućivanja glasovanja dislociranim članovima NSPPBH ( koji po mjestu prebivališta pripadaju plovnom području III – Split ) za izbor članova u Glavni odbor u plovnom području III – Split.

 

Svi navedeni članovi Glavnog odbora NSPPBH potvrdili su da prihvaćaju prijedlog da se upute Birački odbori – sa glasačkim listićima i kutijama na dislocirana plovila i agencije, kako bi svi članovi sindikata ostvarili svoje pravo da biraju prema odredbama Statuta.

Neki od članova Glavnog odbora nisu se javili na telefone – mobitele, a neki nisu ni  odgovorili na upućene im e – mail poruke.

Telefonska sjednica je završila u 12:00 sati.

 

 

 

Predsjednik glavnog odbora

Mladen Božić v.r.

 

 

 

Split, 12.12.2011.

Last modified: 08.11.2019