I Z V J E Š Ć E sa 1. ( konstituirajuće ) sjednice Glavnog odbora NSPPBH

26.01.2012

I Z V J E Š Ć E

sa 1. ( konstituirajuće ) sjednice Glavnog odbora  NSPPBH

 

 

Dana 17.01.2012. od 14:15 – 16:15 sati u zgradi Jadrolinije, u prostoriji namijenjenoj za rad RV i sindikata, održana  je 1. ( konstituirajuća ) sjednica drugog saziva Glavnog odbora NSPPBH.

Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi Glavnog odbora: Grgo Dujmović, Mladen Božić, Tomislav Urlić, Duje Dvornik, Vedran Čuća, Branko Šešelja, Pavo Kanjuo i Branko Miščak ( prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora ).

Opravdano odsutni su članovi Glavnog odbora: Matej Trinejstić, Ivan Srzentić i Nediljko Bulić.

Jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora za zapisničara je izbran Branko Miščak.

Predsjednik NSPPBH je otvorio sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje slijedeći dnevni red sjednice koji je usvojen jednoglasno:

 

 • 1)        Izvješće Izbornog povjerenstva o provedenim izborima za članove Glavnog odbora
 • 2)        Imenovanje novog (drugog) saziva Glavnog odbora
 • 3)        Izbor i imenovanje predsjednika i zamjenika novog saziva Glavnog odbora
 • 4)        Primopredaja dužnosti dvaju Glavnih odbora
 • 5)        Izbor i imenovanje tajnika sindikata
 • 6)        Izbor i imenovanje glasnogovornika sindikata i njegovog zamjenika
 • 7)        Izmjene STATUTA NSPPBH
 • 8)        Izmjene PRAVILNIKA O RADU FONDA SOLIDARNOSTI
 • 9)        Izvješće predsjednika sindikata o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH u razdoblju od 17.
 •  sjednice GO do danas
 • 10)         Određivanje prioritetnih sindikalnih akcija NSPPBH u 2012. godini
 • 11)         Razno

 

Ad.1.   Izvješće Izbornog povjerenstva o provedenim izborima za članove Glavnog odbora

 

U ime Izbornog povjerenstva predsjednik Izbornog povjerenstva Duje Dvornik potvrdio je da su izbori za članove Glavnog odbora, koji su održani od 15.12.2011. do 17.12.2011. godine, provedeni u skladu sa odredbama STATUTA NSPPBH i da u sjedište sindikata nije pristigla niti jedna žalba na provedene izbore i objavljene rezultate.

Izborno povjerenstvo smatra da nema prepreka za prihvaćanje objavljenih rezultata, od dana 23.12.2011. godine, o provedenim izborima za članove Glavnog odbora NSPPBH.

 

Ad.2.   Imenovanje novog (drugog) saziva Glavnog odbora

 

Sukladno izlaganju predsjednika Izbornog povjerenstva u novi ( drugi ) saziv Glavnog odbora NSPPBH imenovani su slijedeći članovi: Branko Miščak, Pavo Kanjuo, Matej Trinejstić, Branko Šešelja, Vedran Čuća, Ivan Srzentić, Grgo Dujmović, Tomislav Urlić, Duje Dvornik, Mladen Božić i Nediljko Bulić.

 

Ad.3.   Izbor i imenovanje predsjednika i zamjenika novog saziva Glavnog odbora

 

Za predsjednika Glavnog odbora predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Mladen Božić. Za zamjenika predsjednika Glavnog odbora predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Pavo Kanjuo.

 

Ad.4.   Primopredaja dužnosti dvaju Glavnih odbora

 

Izvršena je primopredaja dužnosti dvaju Glavnih odbora. Novi ( stari ) predsjednik Glavnog odbora Mladen Božić rekao je da čim ovlašteni knjigovođa izradi godišnje Financijsko izvješće da će isto biti dostavljeno svim članovima Glavnog odbora i Nadzornog odbora NSPPBH.

 

Ad.5.   Izbor i imenovanje tajnika sindikata

 

Za tajnika je predložen, jednoglasno izabran, te imenovan Ivan Čapalija.

Predlagatelj je prethodno dobio suglasnost Ivana Čapalije da bi on prihvatio obnašati dužnost tajnika NSPPBH.

 

Ad.6.   Izbor i imenovanje glasnogovornika sindikata i njegovog zamjenika

 

Za glasnogovornika NSPPBH predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Tomislav Urlić. Za zamjenika glasnogovornika NSPPBH predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Vedran Čuća.

 

Ad.7.   Izmjene STATUTA  NSPPBH

 

Osnovana je tročlani tim ( Grgo Dujmović, Mladen Božić i Tomislav Urlić ) koji će izraditi i Glavnom odboru predložiti izmjene Statuta NSPPBH.

 

Ad.8.   Izmjene PRAVILNIKA O RADU FONDA SOLIDARNOSTI

 

Osnovana je tročlani tim ( Grgo Dujmović, Mladen Božić i Tomislav Urlić ) koji će izraditi i Glavnom odboru predložiti izmjene Pravilnika o radu Fonda solidarnosti NSPPBH.

 

Ad.9.   Izvještaj predsjednika sindikata o radu i aktivnostima vodstva NSPPBH u razdoblju

            od 17. sjednice GO do danas.

 

U svom izlaganju predsjednik sindikata je rekao da su ispunjeni zaključci sa 17. sjednice GO koja je održana 12.10.2011. i to:

 • 1)     Upućeni dopisi Upravi Jadrolinije:
 • –          “ Zaustavi se vjetre pita bih te nešto “ od 23.11.2011. ( Izrada programa za poticanje radnika na dragovoljni odlazak u mirovinu, Izrada programa za prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme i Prijedlog za korekciju koeficijenata složenosti posla.
  • 2)     Upućen dopis državnom tajniku za more kap. Babiću
 • –          “ Pišem pismo tinta mi se proli “ od 20.11.2011. ( zahtjev za dostavom Zapisnika sa sastanka u AZOLPP od 23.05.2011. )
  • 3)     Upućen dopis Upravnom vijeću AZOLPP
 • –          “ Nevera na vidiku “ od 20.11.2011. ( koncesije za duž obalnu liniju, liniju Drvenik – Dominće i izdavanje suglasnosti na red plovidbe stranom brodaru Blue Line Int.  )
  • 4)     Raspisani izbori za novi saziv GO NSPPBH ( 06.11.2011. )

 

U svom daljnjem izlaganju predsjednik sindikata se osvrnuo na slijedeće upućene dopise i ostale aktivnosti:

 • –       Dopis Upravi Jadrolinije – “ Nastavak poteškoća brzih plovila iz Plovnog područja I – Rijeka “              ( 22.10.2011. )
 • –       Dopis Upravi Jadrolinije – “ Pojačana seizmička aktivnost u Društvu Jadrolinija “ – zahtjev za žurnim održavanjem sastanka (  06.11.2011. )
 • –       U HGK – Zadar održan sastanak Uprave Jadrolinije, RV, SPH i NSPPBH ( 23.11.2011. )
 • –       Upućen dopis Upravi Jadrolinije – Zahtjev za osnivanje Povjerenstva za utvrđivanje činjenica iz anonimnog pisma -“ Iz kužine Ad Gat “ ( 14.11.2011. )
 • –       Upućen dopis Upravi Jadrolinije – “ Protivljenje odluci o prekidu održavanja međunarodnih linija “ od 27.11.2011.
 • –       01.12.2011. održan sastanak Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove Glavnog odbora NSPPBH
 • –       Održana 18. ( telefonska ( sjednica GO NSPPBH dana 12.12.2011. ( donesena odluka da se sa glasačkim kutijama za plovno područje III – Split ide po dislociranim brodovima i agencijama )
 • –       Održan sastanak pregovaračkih timova sindikata i brodara za izmjene i dopune NKUHP ( Rijeka, 08.12.2011. )
 • –       IO NSPPBH na 4. ( telefonskoj ) sjednici donio odluku o odustajanju, do daljnjega, u radu Pregovaračkog odbora sindikata za izmjene i dopune NKUHP ( 22.12.2011. )
 • –       Provedene Izborne Skupštine u svim Plovnim područjima – “ Izvješće o provedbi izbora za Glavni odbor NSPPBH “ – od dana 23.12.2011.
 • –       Upućen dopis resornom ministru gosp. Komadini – “ Zahtjev za izmjenu odredbe članka 19. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prijevozu “ – 02.01.2011.
 • –       Upućen dopis resornom ministru gosp. Komadini – “ Za stručnost a protiv podobnosti “ od dana 02.01.2011.
 • –       Dopis RV Jadrolinije – “ Zahtjev za uvođenje zaštitarske službe na organizirane skupove radnika Jadrolinije “ od dana 12.01.2011.
 • –       Dopis predsjedniku Uprave Jadrolinije – “ Poziv na sjednicu Glavnog odbora NSSPPBH “ od dana 12.01.2011.

Ad.10.   Određivanje prioritetnih sindikalnih akcija NSPPBH u 2012. godini

 

 • –          Praćenje događaja, i po potrebi reagiranje, vezano za dodjelu koncesija na trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu Republike Hrvatske.
 • –          Nastaviti akcije vezano za opstanak dužobalnih i međunarodnih trajektnih linija u Jadroliniji.
 • –          Zahtijevati od brodara prevođenje UOR na određeno u UOR na neodređeno vrijeme za pomorce ( za dvostruki vansezonski formacijski sastav posade brodova ) i zaposlenike na kopnu ( za vansezonski formacijski sastav zaposlenika na kopnu ).
 • –          Vršiti pregovore sa odgovornima u Vladi RH o oprečnim tumačenjima odredbi važećih zakona vezano za beneficirani staž – mirovine pomoraca.
 • –          Ustrajati u aktivnostima za ostvarivanje svih zakonom i/ili KU zajamčenih prava pomoraca i zaposlenika na kopnu kod brodara u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu RH.

 

Ad.11.   Razno

 

 • –          Nakon rasprave o zbivanjima na skupovima radnika Jadrolinije koji su održani kroz mjesec prosinac 2011. u Splitu i Zadru Glavni odbor NSPPBH je zaključio:
 1. a)      Da je neprihvatljivo i štetno za budući socijalni dijalog ponašanje pojedinih predstavnika Uprave Jadrolinije koji su, u trenucima kada su ostali bez argumenata za odgovoriti na postavljena im pitanja, pojedine zaposlenike vrijeđali, izazivali, omalovažavali pa čak u odsutnosti pojedine zaposlenike i prozivali.
 2. b)      Da se osuđuje i smatra opasnim ponašanje prometnog inspektora gosp. Nevena Zorića koji je na skupu radnika u Zadru javno pozivao i prijetio ubojstvom predsjedniku NSPPBH kap. Grgi Dujmoviću koji nije, uz put rečeno, niti bio prisutan na navedenom skupu.
 • –          U sjedište NSPPBH pristiglo je pet Zahtjeva – prijedloga za isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti NSPPBH. S obzirom da na žiro – računu Fonda solidarnosti nema dovoljno novčanih sredstava prisutni članovi Glavnog odbora su jednoglasnom odlukom odobrili predloženi prijenos sa glavnog računa NSPPBH na račun Fonda solidarnosti NSPPBH u iznosu od 20 000,00 kuna.
 • –          Glavni odbor podržava odluku Izvršnog odbora NSPPBH o odustajanju, do daljnjega, u radu Pregovaračkog odbora sindikata za izmjene i dopune NKUHP od dana 22.12.2011. Do daljnjega se očekuju postupci Uprave Jadrolinije koji bi vodili prema stvaranju temelja za socijalni dijalog.
 • –          Na sjednici je od 14:55 – 15:25 sati prisustvovao, unaprijed pozvani, predsjednik Uprave Jadrolinije dr. sc. Slavko Lončar koji je, između ostalog, iznio i slijedeće:
 1. a)        Da je Uprava Jadrolinije uputila dopis resornom ministru u cilju donošenja rješenja vezano za red plovidbe, obim plovidbe, subvencije, uvođenje plavog dizela, smanjenja stope PDV na usluge po uzoru na neke Europske zemlje npr. Italiju ( 21 % – 10 % ), održavanja dužobalne i međunarodnih linija, razvoj i obnovu flote ….
 2. b)        Da bi se kroz ovaj tjedan trebao imenovati novi NO Jadrolinije nakon čega bi se trebalo donijeti odluku o mandatu Uprave Jadrolinije.
 3. c)        Da bi za potrebe održavanja dužobalne linije trebalo urediti brod “ Liburnija “ ili nabaviti noviji brod većeg kapaciteta.
  • –          Predsjednik NSPPBH je predložio predsjedniku Uprave Jadrolinije, da kao znak dobre volje Uprave Jadrolinije za buduću suradnju sa socijalnim partnerima, da prije prvog zajedničkog sastanka kod resornog ministra Uprava Jadrolinije izvrši prevođenje UOR na određeno vrijeme u UOR na neodređeno vrijeme za one pomorce i zaposlenike na kopnu u Jadroliniji koji su kod posljednjeg postupka prevođenja koncem 2010. godine zadovoljavali kriterije potrebe u zvanju i sveukupnog radnog staža u Jadroliniji ali nisu zadovoljili kriterij prosječne ocjene a koji prema mišljenju mnogih nije bio najkvalitetnije određen. Predsjednik Uprave Jadrolinije je odgovorio da će razmotriti navedeni prijedlog.

 

 

Predsjednik Glavnog odbora

Mladen Božić v. r.

 

 

 

Split, 25.01.2012.

Last modified: 08.11.2019