Nezavisni hrvatski sindikati uporno od Vlade Republike Hrvatske traže socijalni dijalog

09.03.2012

Urbroj: 037-KS-02/12
Zagreb, 28. veljače 2012.
                                                                      VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                       Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
n/p ministra, gosp. Miranda Mrsića
Predmet: Zahtjev za sastanak
Poštovani,
         Nezavisni hrvatski sindikati su dana 7. veljače predsjedniku Vlade RH uputili zamolbu za održavanjem sastanka vezano uz trgovačka društva koja su u pretežitom vlasništvu RH, te su dana 28. veljače uputili požurnicu budući se sastanak još uvijek nije održao. Kao što smo naveli u tom dopisu, Nezavisni hrvatski sindikati sindikalna su središnjica koja je organizirana u tri sektora. Jedan od tih sektora je državni u kojemu se nalaze sindikati koji organiziraju članstvo u trgovačkim društvima i ustanovama od državne važnosti koji su potpuno ili pretežito u vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U NHS su udruženi sindikati koji djeluju u HEP-u, HŽ-u, HP-u, Hrvatskim šumama, Janafu, Plinacro-u, Petrokemiji Kutina, Podzemnom skladištu plina, Fini, Hrvatskoj lutriji, HAC-u, Hrvatskim cestama, Autocesti Rijeka- Zagreb, Gredelju, Đuri Đakoviću, Jadroliniji, Hrvatskoj kontroli leta, Zrakoplovno-tehničkom centru, zračnim lukama u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku, Končaru, kao i velikom broju poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Budući se o budućnosti zaposlenih u tim poduzećima u posljednje vrijeme na neprihvatljiv način piše i govori u nekim medijima, a i od predstavnika Vlade RH često se u medijima mogu čuti poruke o višku zaposlenih, prevelikim pravima i potrebi mijenjanja kolektivnih ugovora, što kod zaposlenih stvara sve veću zabrinutost, uznemirenost i nesigurnost, a sindikati nemaju mogućnost ozbiljno i argumentirano razgovarati s predstavnicima vlasti o budućnosti tih poduzeća, a ne žele razgovore voditi putem medija, molimo Vas za posredovanje u organizaciji sastanka sa predstavnicima sindikata koji djeluju u tim poduzećima.
Cijeneći Vaše obveze, molimo Vas za što žurniji odgovor.
S poštovanjem
 
Dopredsjednik državnog sektora                                         Predsjednik
Darko Maras, v. r.                                                               Krešimir Sever
_________________________________________________________________________________
Urbroj: 036-KS-02/12
Zagreb, 28. veljače 2012.
                                                                       VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                       n/p predsjednika, gosp. Zorana Milanovića
Predmet: Zahtjev za sastanak
Poštovani gospodine Milanoviću,
         dana 7. veljače uputili smo Vam zamolbu za održavanjem sastanka sa predstavnicima sindikata koji djeluju u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu RH, a koju Vam u privitku dostavljamo. Budući do danas nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, molimo Vas da nas izvijestite o mogućnosti održavanja navedenog sastanka.
Cijeneći Vaše obveze, molimo Vas za što žurniji odgovor.
S poštovanjem
 
 
 
 
 
Dopredsjednik državnog sektora                                         Predsjednik

                                             Darko Maras, v. r.                                         Krešimir Sever

_________________________________________________________________________________
Urbroj: 043-KS-03/12
Zagreb, 7. ožujka 2012.
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
                                                                       n/p predsjednika, gosp. Zorana Milanovića
         Poštovani gospodine Milanoviću,
         iz medija se doznaje (opet iz medija, a ne u izravnoj komunikaciji) vezano uz ocjenu kreditnog rejtinga koju je Hrvatska dobila od međunarodne bonitetne agencije Fitch, kako, među ostalim, stabilnost hrvatskog kreditnog rejtinga ovisi i o reformi tržišta rada. Obzirom na eskalaciju pritisaka na radnička prava koja je nazočna širom svijeta, a gurana iz neoliberalnih krugova, ne čudi što tako nešto dolazi i iz jedne od bonitetnih agencija, kojih ulogu sve više preispituju i zemlje Europske unije. Pritisak na daljnje smanjenje radničkih prava kao dio rješenja za izlazak zemalja iz krize samo je dio gospodarskih politika koje služe sve nezasitnijoj pohlepi moćnih krugova i pojedinaca, a koja je zapravo i jedina do krize dovela. I to nije ništa novo. Ali je zabrinjavajuće kako analitičari agencije Fitch pozitivnu naznaku mogućeg oporavka Republike Hrvatske zasad vide jedino u Vladinim obećanjima kako će do polovice ove godine započeti značajne reforme tržište rada što bi moglo pogurati rast BDP-a.
         Koje je to „značajne reforme tržišta rada“ Vlada obećala agenciji Fitch? Je li slično obećala i MMF-u, Svjetskoj banci, poslodavcima i još nekome? Ima li još takvih ili sličnih obećanja? Ne smatrate li potrebnim o tome razgovarati sa sindikatima? Do kada će sindikati namjere Vlade vezane uz tržište rada pa i šire doznavati iz medija, a ne u neposrednom kontaktu?
Ako je ova Vlada opredijeljena za socijalni dijalog, a tvrdi da jest, onda je vrijeme da ga počne voditi neposredno, a ne putem poruka kroz medije i o pravima radnika ne razgovara i dogovara se s trećim osobama, a bez da u tome sudjeluju i legitimni predstavnici radnika, sindikati.
S poštovanjem
 
Predsjednik
Krešimir Sever
 
Na znanje:

sredstvima javnog priopćavanja

Last modified: 04.11.2019