Pet godina Nezavisnog sindikata pomoraca

28.12.2012

 Pet godina Nezavisnog sindikata pomoraca
Ovih dana navršava se pet godina od osnivanja Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske. U jesen 2007. godine grupa nas pomoraca nezadovoljna stanjem u Jadroliniji dogovorimo se i osnujemo“ Nezavisni sindikat“  kao odgovor  Upravi Jadrolinije, tako i vodstvu SPH čiji smo bili članovi (ne svi), zbog maćehinskog  odnosa prema nama pomorcima i ostalim zaposlenicima u Društva Jadrolinjia.

 

O  RAZLOZIMA  OSNIVANJA:
Osnovni razlog našeg osnivanja je ne poštivanje Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce; uvođenje višekratnog radnog vremena – svaka pauza veća od ure smatrala se prekidom radnog vremena, Odluke o radnom vremenu u raspremi i remontu – dan odmora u luci subotom i nedjeljom, ne rješavanje nagomilanih sati preraspodjele, smanjivanje potrošnog materijala za brodove, ne plaćanje godišnjeg odmora zaposlenicima prema „Zakonu o radu“ , diskriminacija zaposlenika prilikom unapređivanja i prijema u radni odnos, ne izdavanje „Rješenja“ o radnom mjestu, namjera nazivanja pomoraca „brojevima“ a ne imenima i.t.d. su neki od razloga našeg osnivanja. U svom petogodišnjem radu kroz Radničko vijeće, odbore i direktno kao sindikat uspješno smo riješili većinu  gore navedenih problema.
O  PLAĆAMA  I  DODATCIMA:
Šest mjeseci nakon našeg osnivanja točnije u lipanju -2008.godine u radnom pregovoru s Upravom Društva Jadrolinije, povisili smo vrijednost boda (plaću) za 10.65%, povisili smo i ukrcajnu dnevnicu svima za 10 kn, a hranarinu sa 100 kn na 110 kuna što je značajno s obzirom da je poslije toga uslijedila kriza, razna zamrzavanja plaća koja vrijede još i dan danas. U radnim pregovorima s Upravom smo pokušali povećati plaću (visinu koeficijenta) a smanjiti ukrcajnu dnevnicu. Mora se priznati da smo bili blizu tome dogovoru iako okolnosti  krize koja traje posljednje 3-4 godine nisu bile na našoj strani.
O  PRIJEMU  U  STALNI  RADNI  ODNOS:
Naročitu pozornost  posvetili smo prijemu u stalni radni odnos zaposlenika koji imaju ugovor na određeno na prijevod  ugovora  na neodređeno vrijeme .  Znali smo  da će prilikom prijema pomoraca i djelatnika  na kopnu , sa određenog u stalni radni odnos biti i manipulacija s ocjenskim listama od strane Uprave i naših kolega (SPH), ali naš cilj je bio zaposliti za stalno što veći broj djelatnika. Tako smo u prvoj fazi 2008.g dogovorili prijem 50 zaposlenika, 2011.g 139 zaposlenika, 2012.g 23 zaposlenika koji su bili „loše ocjenjeni“ izostavljeni, a došli su u Jadroliniju do kraja 2003.godine. Dakle ukupno je prevedeno 212 zaposlenika s određenog na neodređeno nakon 1998.g. Na inicijativu Radničkog vijeća predsjadnik NO Jadrolinije dr. Pavo Komadina i pred.Uprave dr.sc.Slavko Lončar, obećavaju RV-u  u listopadu 2012.g za prijem na neodređeno 113 zaposlenika pomoraca i 23 zaposlenika iz agencija. Znamo da je RV-e prihvatilo predloženu listu Uprave jednoglasno, iako je na predloženoj listi opet bilo manipulacija s ocjenama. Na iznaneđenje svih nas Uprava Društva svojom Odlukom odgađa navedeni  sporazum i po ko zna koji put izigrava svoje zaposlenike, ikao se ništa bitno nije promjenilo u smislu poslovanja Društva zadnjih petnestak dana
O  OSTALIM  AKTIVNOSTIMA :
Zadovoljni  smo da je Nezavisni sindikat pomoraca 2011g. spriječio namjeru Uprave Društva da pomorce sa brodova iz međunarodnih linija ( M.Polo, Dubrovnik, Zadar i Liburnija) sa statusa stalno zaposlenih prevede u status zaposlenika sa ugovorom na određeno radno vrijeme(ugovore), obrazlažući to smanjivanjem troškova poslovanja! Takve namjera su još na snazi, a nismo zaboravili kako su nam završili pomorci koji su svojevremeno ostali na brodovima/kruzerima Adrijana i Dalmacija. Nezavisni sindikat pomoraca  2010g. u dogovoru s Upravom Društva Jadrolinija formira timove za izradu programa pod radnim nazvom  „Paušalni način obračuna plaća“  koji je jednostavniji i kojim bi se ispravile brojne nepravde u dosadašnjem načinu evidencije radnog vremena.  Sadašnji način obračuna plaća odgovara samo Upravi kako bi imala bolje i slabije plaćene pruge/linije i na taj način mogla podobne i nepobodne nagrađivati odnosno kažnjavati.
Godine 2010 g.bili smo prisiljeni zaprijetiti Upravi prosvjedima , čak i štrajkom radi ne rješavanja  neisplaćenih  sati iz fonda preraspodjele. Dogovor je postignut i isplaćuju nam se sati preraspodjele po 5% mjesečno do lipnja 2013. g.
Pregovarali smo kao sindikat i kao članovi Radničkog vijeća nebrojeno puta sa članovima Uprave  Društva  Jadrolinije i možemo konstatirati da se Uprava uglavnom ne pridržava postignutih dogovora, pritom šireći dezinformacije da NSPPBH želi upravljati Društvom Jadrolinija!
Svijesni svoje uloge kao udruga – sindikat više razine i zalažemo se samo za prava koja proizlaze iz Zakona o radu, a sve ostalo je čista izmišljotina  i pokušaj diskreditacije vodstva sindikata.
Svi predstavnici Nezavisnog sindikata  pomoraca stalno su se zauzimali za zaštitu od diskriminacije svakog zaposlenika bez obzira na pripadnost nekom sindikatu, međutim nije nam uspjela inicijativa o osnivanju „ Odbora za zaštitu od diskriminacije“, jer  drugi sindikat SPH i Uprava Društva Jadrolinije nisu dali svoje predstavnike u navedeni odbor.  Žalosno je da Uprava ima takav odnos prema zaštiti od diskriminacije, a što se pak tiče kolega iz sindikata SPH oni nisu pokazali nikakav interes. Nadamo se da će nova Uprava imenovati svoje predstavnike za navedeni Odbor.

O  FONDU SOLIDARNOSTI: 
Ovom prigodom moramo se pohvaliti radom našeg Fonda solidarnosti. U dvije godine postojanja Odbor Fonda je raspodijelio cca 160 000,00 kuna svojim članovima sukladno Pravilniku Fonda. Novčanu solidarnu pomoć je dobilo cca 40 članova NSPPBH.
O  NKU-u  ZA  HRVATSKE  POMORCE  NA  PUTNIČKIM  BRODOVIMA  I  TRAJEKTIMA:
Nezavisni sindikat pomoraca je 2009.g izradio prijedlog novog  Nacionalnalnog kolektivnog ugovora za Hrvatske pomorce na putničkim brodovima,  te ga službenio uručio Upravi Društva Jadrolinije, a Uprava je vješto izbjegavala  pregovore prebacivajući odgovornost na udrugu Mare nostrum i SPH. Tako su nas zavlačili gotovo četiri godine.
Kao novi sindikat nismo bili potpisnici NKU iz 1998.g i prema važećim Zakonima nismi mogli prisiliti Upravu na pregovore o novom NKU-u. Potpisnici NKU iz 1998.g. su SPH (ing.Vladimir Svalina)i udruga „Mare nostrum“  Koji se nisu zalagali za nadopunu nama nepovoljnog  NKU-a, niti su inzistirati na njegovoj punoj primjeni  iako je u međuvremenu Zakon o radu u više navrata nadopunjavan, te konačno 2011.g i donesen novi  „europski“ Zakon o radu.  Iste godine formirani su pregovarački  timovi poslodavaca (Jadrolinija i Mali brodari) na jednoj i NSPPBH i SPH na drugoj strani. U nastavku radnih pregovora mi (NSPPBH) i Mali brodari potpisujemo pristup važećem NKU-u i Protokol  o pregovorima za nadopunu  NKU-a. Pristupom tkz Malih brodara u NKU-r  prestaje važiti akt „Minimum uvjeta za održavanje linija u putničkom prometu za male brodare“.
Šta se pak tiče tijeka pregovora o NKU, stigli smo do 28. članka i uopće nismo zadovoljni  tempom pregovora.
Pripremili smo i nacrt novog KU-a za cca 450 zaposlenika Jadrolinija – kopno, kako bi smo spriječili usvajanje “Pravilnika o radu“ predstavljenoga kao KU dijelatnika za kopno,  od strane SPH.
Zbog nemotiviranosti dijelatnika s kopna predloženi nacrt KU-a nije zaživio.
O  GUBITKU BRZOBRODSKE LINIJE br. 9380:
M. Lošinj – Ilovik –  Susak- Unije – Martišćnica – Cres – Rijeka
Zabrinjava nas gubitak brzobrodske linije M. Lošinj-Rijeka i nepripremljenost našeg Društva Jadrolinija za natječaj iako se o natječaju za brzobrodske pruge dugo najavljivalo i pisalo.
Naš predstavnik u Vladinoj agenciji za obalni linijski promet ing.Vladimir Svalina nije na vrijeme obavijestio o gubitku linije (16-stak radni mjesta) nas zaposlenike koje on predstavlja u navedenoj agenciji iz razloga jer navodi: citat:„nemamo dogovoren način komunikacije “!!  Za NSPPBH ovakav odnos je neshvatljiv, neodgovoran. . .
Izgubili smo liniju od 17 mil. kuna plus prihod od prodaje putnih karata, iako na toj pruzi već imamo svoje agencje (M.Lošinj,Ilovik,Susak,Unije i Rijeka), logistiku servisa (velika radiona na Kukuljanovu).
Razlog gubitka linije je: zato što nam katamaran Dubravka nije mlađi od 20 godina.
Činjenica je da smo najveći linijski brodar Europi s tradicijom  od cca 70 godina, s velikim kapacitetima logistike, a nismo imali sposobnosti prodati stariji katamaran Dubravka, nadoplatiti par miliona kuna, te kupiti katamaran mlađi od 20 godina ( uvjet natječaja)  kako bi zadržali svoju prugu najmanje do 2016. godine. Ne želimo vijerovati da Društvo Jadrolinija nije mogla smoći toliko sredstava da kupnjom mlađeg katamarana postane konkurentna.
Ne znamo čija je ovo politika, jer nismo dobili objašnjenje od Uprave Jadrolinije i NO Jadrolinije.
PORUKA  ČLANOVIMA  NSPPBH  I  OSTALIM  ZAPOSLENICIMA
Svojim osnivanjem zaustavili smo smanjivanje stečenih prava unutar Jadrolinije, tako isto i kod zaposlenika u tkz. Mali brodara. Konačno su naše kolege pomorci shvatili kolika je važnost sindikata i ovom prigodom pozivam ostale zaposlenike da se uključe u sindikalne aktivosti  jer nas očekuje: Nadopuna NKU-a za pomorce, izrada KU-a za djelatnike kopno, borba za svaku liniju i puna drugih poslova koje će prouzročiti ova recrsija.
Ovom prilikom zahvaljujem svim članovima  NSPPBH  koji su u Tijelima sindikata i odvajaju svoje slobodno vrijeme volonterski radeći za dobrobit svih nas.
Ono čime nije zadovoljno  vodstvo NSPPBH-e je suradnja sa kolegama iz Podružnice sindikata – SPH za Jadroliniju. Jednostavno bave se drugim temama: plava nafta, beneficirani . . .
Split,20.12.2012.godine                                                                            Predsjednik gl. odbora – NSPPBH

Mladen Božić s.r.

Last modified: 04.11.2019