Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

23.03.2013

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. ožujka 2006. godine.

Broj: 01-081-06-674/2
Zagreb, 16. ožujka 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

–  Izmjene i dopune ( NN 38/09 )

–  Izmjene i dopune  ( NN 87/09 )

–  Izmjene i dopune ( NN 18/11 )

–  Izmjene i dopune ( NN 80/13 )

Last modified: 08.11.2019