NSPPBH UPUTIO OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

16.04.2013

Skrećemo Vam pažnju da je u tijeku postupak javnog natječaj za imenovanje članova Uprave Društva Jadrolinija – Rijeka koje je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Last modified: 04.11.2019