DONESEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

14.05.2013

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Last modified: 04.11.2019