AZOLPP UPUTILA POZIV BRODARIMA ZAINTERESIRANIMA ZA OBAVLJANJE SEZONSKOG PRIJEVOZA

06.02.2014

AZOLPP UPUTILA POZIV BRODARIMA

ZAINTERESIRANIMA ZA OBAVLJANJE SEZONSKOG PRIJEVOZA

                Sukladno odluci Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet od dana 30. siječnja 2014. godine, brodari koji su zainteresirani za obavljanje sezonskog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu dužni su od Agencije za obalni linijski pomorski promet ishoditi prethodnu suglasnost na red plovidbe za održavanje sezonskih linija.

Agencija za obalni linijski pomorski promet kao nadležno regulatorno tijelo za linijski pomorski prijevoz usklađuje plovidbene redove pa je tako dužna provesti postupak usuglašavanja redova plovidbe svih linija, pa tako i sezonskih, kako bi se osigurala provedba Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ( NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13, nadalje: Zakon ).

                Sukladno članku 10. stavku 1., a u svezi s člankom 5. Zakona, na državnoj, županijskoj, međužupanijskoj ili lokalnoj liniji ne može se istovremeno utvrditi postojanje linije drugog značaja. Također, člankom 56. stavkom 3. Zakona određeno je kako se na linijama na kojima se održava javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ne može održavati sezonski prijevoz.

                Preporuka je da se namjera obavljanja sezonske linije dostavi Agenciji za obalni linijski pomorski promet do 30. travnja 2014. godine, a kako bi se zahtjev pravovremeno mogao obraditi.

Last modified: 04.11.2019