Zakon o radu ( NN 149 / 09 )

26.03.2014

HRVATSKI SABOR

 

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RADU

 

Proglašavam Zakon o radu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2009. godine.

 

Klasa: 011-01/09-01/203

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 9. prosinca 2009.

 

Predsjednik Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

–  Izmjene i dopune  ( NN 61 / 11 )

–  Izmjene i dopune  ( NN 73 / 13 )

Last modified: 08.11.2019