Pomorski zakonik

27.03.2014

ODLUKU

O PROGLAŠENJU POMORSKOG ZAKONIKA

 

Proglašavam Pomorski zakonik, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3801/2

Zagreb, 14. prosinca 2004.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

Izmjene i dopune   ( NN 76 / 07 )

Izmjene i dopune   ( NN 146 / 08 )

Izmjene i dopune   ( NN 61 / 11 )

Izmjene i dopune   ( NN 56 / 13)

Last modified: 08.11.2019