Imenovanje novog v.d.predsjednika i v.d. podpredsjednika sindikata NSPPBH

08.07.2014

Izvanredna telefonska sjednica Glavnog Odbora

Dana 02.07.2014. g. održana je telefonska sjednica Glavnog odbora ,sukladno članku 12-og statuta NSPPBH.

Na satanku su predložene dvije točke dnevnog reda;

Razrješenje dužnosti predsjednika i podpredsjednika sindikata NSPPBH,koji su podnjeli ostavke na tim funkcijama i imenovanje novog vd.predsjednika i podpredsjednika sindikata NSPPBH

Za vd.predsjednika i podpredsjednika,predloženi su gosp.Nediljko Bulić za vd.predsjednika i gosp.Tomislav Urlić za vd.podpredsjednika NSPPBH, što je i prihvaćeno od članova Glavnog odbora sa većinom glasova i to sa osam glasova za i dva glasa protiv.

Nadam se da će svi članovi Glavnog odbora, kao i do sada pomagati i pružati podršku novoizabranom predsjedniku i podpredsjedniku te poštivati odluku većine i statut NSPPBH.


                                                       Predsjednik Glavnog obora:

                                                                      Pavo Kanjuo


Novoizabrani vd. predsjednik NSPPBH je gospodin Nediljko Bulić. Sve što vas interesira, a tiče se sindikata, možete se obratiti dotičnom gospodinu na broj mobitela 0996828172.

Last modified: 04.11.2019