Obavijest vezana za nova pravila i procedure

27.10.2014

NSPPBH

Osječka 5a

 

OBAVJEST

 

Obavjestavam sve pomorce da Nsppbh-a poduzima sve moguće zakonski dozvoljene mjere glede najnovijeg naputka o primjeni pravilnika o plaćama iz 1995 godine .

Kao Presjednik Nsppbh-a kontaktirao sam Izvršnu direktoricu sektora  operative gospođ. Vesnu Vorkapić i  Izvršnog direktora sektora ljudski resursa gosp. Jana Krebera i upozorio ih da navedena odluka Uprave Jadrolinije nije u skladu sa ZOR-u i u skladu s MLC  -e    konvencijom.

Direktor Kreber mi je odgovorijo da je on samo supotpisnik navedene odluke, te da se za daljna pitanja u svezi pravilnika o plaćama obratim  sektoru operative,jer je to u njihovon domeni.

U razgovoru sa Direktoricom   sektora operative,  upozorijo  sam  je ako se ne povuče sporna odluka Uprave iz 1995 g.da   će  predstavnici iz Nsppbh-a koji čine većinu u RV-u podnijeti prijavu Inspekciji Rada .   Direktorica Vesna Vorkapić mi je rekla u razgovoru da je i ona savjetovala Upravu da se ne ide u primjenu pravilnika iz 1995 g., međutim Presjednik Uprave je ipak naložio da se ide u primjenu .

Dana 25.10.2014g. sam telefonski razgovarao sa članom Uprave za financiske poslove gosp.Markom Čičin Šajnom i upoznao  ga sa novo nastalom situacijom, te zatražio hitan sastanak glede  navedenih događanja.  Upozorio sam da u slučaju spora oko ovog pitanja ,će na kraju on  kao član Uprave za financije morati iznaći sredstva za evetualnu kaznu Inspekcije rada,a koja se nakraju plaća iz naših džepova.,  a da za to nitko ne odgovara.

Marko Čičin Šajn se složio sa mojim prijedlogom ,te smo se dogovorli da se sastanemo idući tjedan,kako bi smo rješili sve nesuglasice.

Sve vas molim skupa za malo strpljenja i vjere,a mi ćemo kao i do sada, boriti se za naša stečena prava, svim sredstvima i svim mjerama  koje su nama dostupne.

Broj Presjednika Nsppbh-a imate na stranicama Nsppbh-a i u slučaju nekih nejasnoća se slobodno obratite s povjerenjem.

U pozoravam sve članove sindikata ,da ne nasjedaju na priče pojedinih špekulanataa koji se stavljaju iznad Sindikata i Radničkog Vijeća , jer moguće je da prekrše neke odredbe poslodavca.  a koje se za posljedicu  se mogu okarektizirat kao  neizvršavanje  radnih obveza , te da prepuste svojim predstavnicima Sindikata i RV -a da odrade taj dio posla  za sve nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Presjednik Nsppbh -a

Nediljko Bulić

U  Makarskoj

26.10. 2014. g

Last modified: 04.11.2019