Pismo predsjednika NSPPBH upravi društva Jadrolinija

28.10.2014

Jadrolinija, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta

Rijeka, Riva 16

Upravi Jadrolinije

Poštovani,

Resorno Ministarstvo objavilo je Strategiju pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine, u kojoj nedvosmisleno ( str.9) navodi: ” U obalnom linijskom pomorskom prometu brodari obavljaju prijevoz temeljem Ugovora o koncesiji ili Ugovora o pružanju javne usluge, koje sa brodarima zaključuje Agencija za obalni linijski pomorski promet, koja ujedno sredstvima Državnog proračuna plaća subvencije za prijevoz, te nadzire primjenu navedenih Ugovora.

Do okončanja prijelaznog razdoblja ( 31.12.2016.god.) u odnosu na Ugovore o koncesiji ili Ugovore o pružanju javne usluge, koji su zaključeni prije 1.07.2013. god. sukladno Uredbi Vijeća EEZ br. 3577/92 od 7.12.1992. godine o primjeni načela slobode usluga u pomorskom prometu unutar država članica (pomorska kabotaža) SL L 364, 12.12.1992., uslugu prijevoza u obalnom linijskom putničkom prometu obavljaju brodovi hrvatske državne pripadnosti.

Nakon tog razdoblja, tržište linijskog putničkog prometa bit će po istim uvjetima dostupno brodarima svih država članica Europske unije.”

Svjedoci smo niza promjena na hrvatskom tržištu usluga:

– na tržištu fiksne i mobilne telefonije više nema monopola HT-a

– City-Ex je razbio monopol HP-a

– u uslugama distribucije el.energije i distribucije plina, pojavile su se nove- konkurentne firme

– i najnovije, hrvatskim prugama prevezao se prvi privatni vlak. Adria Transport u vlasništvu slovačkog poduzetnika M.Mata`ša i službeno je prekinula monopol HŽ-a. Najavljuje se i skori ulazak austrijskog željezničkog prijevoznika !

Razumljiva nam je i prihvatljiva liberalizacija tržišta, ali smo mišljenja da se Jadrolinija za nju trebala pripremati već od pristupnih pregovora sa EU. Ne vidimo rezultate priprema ,ni prethodne a ni sadašnje Uprave , iz kojeg razloga imamo niz pitanja:

– da li će brodar, član države EU-e imati pravo da se javi na natječj za Ugovore o koncesiji i za Ugovore o pružanju javne usluge, uz dobivanje državnih subvencija za prijevoz?

– da li će brodar, član države EU-e imati pravo na povlaštenu cijenu “plavog diesela” ili će ova povlastica biti ukinuta za sve prijevoznike u obalnom linijskom prijevozu?

– da li će se predložiti promjena naknada za koncesije na profitabilnim linijama, jer će u slučaju da koncesiju dobije brodar član države EU-e ona za njega biti neznatna? Gubitak samo jedne od visokoprofitabilnih linija mogao bi ozbiljno poremetiti financijske rezultate Jadrolinije.

– koje će propise u našem teritorijalnom moru poštovati brodar član države EU-e ? ( napr. minimalni broj članova posade, safety, i mnogi dr.)

Pretpostavljamo da će zadovoljavati i poštivati propise Zastave-koju vije. Primjena ovih propisa može značajno utjecati na konkurentnost hrvatskih pomorskih kompanija.!?

– Potpisom Partnerskog sporazuma s Europskom Unijom, Hrvatska će za pomorstvo i ribarstvo dobiti 280 miliona eura. Koje je programe pripremila naša Uprava, da povuče dio sredstava!?

Imamo još cijeli niz detaljnih pitanja, vezanih uz donošenje propisa, operativnu provedbu i posebno konkurentnost naše Jadrolinije. I treba da se u ovakvim, prijelaznim, vremenima- u vremenu globalizacije i liberalizacije tržišta pitamo, brinemo i borimo za očuvanje cjelovite Jadrolinije i posebno za svako radno mjesto pomorca i zaposlenika.

Jer, pitanje je dana, kada će se strani brodari pojaviti na našem tržištu. Uz razumijevanje i podršku svojih Vlada, strani brodari u putničkom pomorskom prijevozu jačaju svoju konkurentnost.
U Grčkoj PDV na trajektnu putničku kartu iznosi 13%, a za prijevoz vozila 23%. I nastavljaju se pregovori sa Vladom u vezi daljnjeg smanjenja PDV-a, koji se najavljuje. Brodovlasnici u Baltiku i Sjevernom moru ubrzano obnavljaju flote tzv.”zelenim brodovima”,koji uz smanjene emisije štetnih plinova osiguravaju i energetsku učinkovitost. Prosječna starost trajekata na Baltiku je 16 god., a u Sjevernom moru 14.god. sa stalnom tendencijom smanjenja.

U svjetskom putničkom pomorskom prijevozu najveći rast ostvaruje sektor brzih katamarana. Tijekom 2000.godine u putničkom pomorskom prijevozu prometovalo je 700 katamarana, da bi u 2012.godine u službi bilo 945 katamarana! A Uprave Jadrolinije su u potpunosti zapustile ovaj sektor i svi naši katamarani su stariji od 20 godina. Otvorili smo vrata konkurenciji i kojim katamaranima namjeravamo tražiti koncesije? Ili, dogovorno prepuštamo drugima najbrže rastući segment u putničkom pomorskom prijevozu !?

Gospodo, još takoreći koji dan i u 2015. smo godini. I nemojmo se čuditi ako na brodovima u najmu ili na brodovima sa zastavom pripadnosti EU države, osvanu pomorci Jadrolinije. Kvaliteta hrvatskih pomoraca je priznata, a njihove plaće u našem teritorijalnom moru – niske. Ovim će početi rastakanje Jadrolinije. Otvaranjem liberalnog EU tržišta sve su države članice prilagodile Pomorske zakone i propise EU regulativi, ali su itekako zaštitile svoje nacionalne interese.

Zabrinuti smo, jako i opravdano.

Kratak je period do slobodne kabotaže, a ne vidimo našu spremnost za iskorištenje EU-fondova (što je radila dosadašnja Uprava) i još manje ozbiljan, studiozan i odgovoran rad na novoj pomorskoj regulativi, koja će zaštiti interese svih hrvatskih brodara u putničkom pomorskom prijevozu.

                                        U Sumartinu 27.10.2014.g

Dostaviti:

– Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture

– Saborskom Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu

  n/r predsjednica Nada Turina Đurić

– N.O. Jadrolinije

Presjednik Nsppbh-a

Nediljko Bulić

Last modified: 04.11.2019