Izvjesce o radu NSPPBH

02.03.2015

Nezavisni Sindikat Pomaraca

 Putničkih Brodova Hrvatske

Osječka 5 A

 

IZVJEŠĆE O RADU NSPPBH-a

 

Poštovani kolege i kolegice, nakon svih proteklih događanja pokušat ću vas sve više upoznati sa najnovijim događanjima unutar Nsppbh-a i sa zbivanjima u Jadroliniji općenito.Nakon imenovanja novog vd.Presjednika i Podpresjednika Nsppbh, 02. 07. 2014g . novoizabrani predstavnici Nsppbh-a ,prezentirali su GO-u viziju  vođenje sindikata u prjelaznom razdoblju ,do redovnih izbora za Glavni Odbor Nsppbh-a.Kao glavne ciljeve su svom budućem radu navedeno je;

-nastavak pregovora za prelazak pomoraca i ostalih zaposlenika na

ugovore na neodređeno.

– isplata akomuliranih sati predraspodjele na nulu.

– povećanje plaća svim zaposlenicima.

– povećanje hranarine i pomorskog dodatka.

– isplata naknade za godišnji odmor  ,sukladno zakonu NKU-a.

– isplate naknade za odvojeni život.

– povratak režiskih karata.

Većina ovih ciljeva je do sada uspješno ostvarena ili je još u procesu ostvarivanja, a vjerujem da će svi navedeni ciljevi biti i ostvareni do kraja mandata ovog GO-a.Bili bi još bolji,brži i efikasniji da nam je bivše predsjedništvo Nsppbh-a pomoglo u ostvarivanju ovih ciljeva  a za dobrobit svih nas,čemu smo se mi iskreno i nadali,s obzirom na našu bezuvjetnu podršku njima u nijhovu vođenju sindikata.

Nažalost  naše se nade nisu ispunile, već upravo suprotno od toga.Naše kolege ne da nam nisu pomogle, nego su se svim silama obrušili na novo vodstvo sindikata, a za koje su i sami digli ruke na izboru,te raznim spletkama i neistinama nagovarali članove sindikata da istupe iz članstva(šta rade i sada) iz samo jednog razloga, a to je neslaganje većine članova Glavnog Odbora sa njihovim mišljenjima.Hvala Bogu  njhov cilj se nije ostvario da se raspadne sindikat  nego upravo suprotno njihovom očekivanju.Za informaciju, sindikat je napustilo 28  članova, a od toga grupno 16 članova, koji su bili ukrcani na M/T Dubrovnik, od kojih su se već neki vratili u sindikat, uz obrazloženje da su bili obmanuti neistinama naših bivših kolega, koji su istupili iz sindikata, a u sindikat se učlanio 51 novi član.

Svjedoci smo u zadnje vrijeme kako su puna usta hvale za novu upravu Jadrolinije, upravo onih istih ljudi, koji su tražili njihovu smjenu prije nego su defakto i počeli upravljti poduzećem  a one koji su zagovarali da novoj Upravi da šansa,  nazivali su prodanima i kukavicama.Rezultati rada Nsppbh-a  i  njegovih članova u Radničkom Vijeću,koji čine vćinu (7-4), za rezultat do sada imaju sljedeće postignute ciljeve;- Pomorci su svi primljeni u stalni radni odnos koji su u Jadroliniji duže od tri godine, osim nekih pomoraca koji su u bijelom osoblju,a za koje se nadamo da ćemo i tu uspjet naći kompromis sa Upravom.-Dogovoreno je sa Upravom, prijem zaposlenika na kopnu ,šta će biti realizirano do kraja mjeseca travnja, a šta mi je potvrdija i osobno Presjednik Uprave Jadrolinije.-Naknad za godišnj odmor isplaćuje se sukladno KU-u.-Sati predraspodjele su plaćeni pola ,a ostala polovica do nule, bit će isplaćena u mjesecu lipnju.-Naknada za odvojeni život je u procesu tužbe i nadamo da će presuda biti u našu korist, a moguća je i možda nagodba s Upravom.-U narednih nekoliko dana trebao bi bit postignut dogovor sa Upravom Jadrolinije o povećanju plaća za sve zaposlenike i mogućem povećanjem hranarine i pomorskog dodatka. Sta se tiče razvoja Jadrolinije, po rječima Presjednika Uprave gosp.Alana Klanca, razmatra se kupnja velikog broda za međunarodne linije,kupnja   većeg Katamarana, te izrada plana obnove flote za razdoblje od 2015-2020 godine.U izradi je novi pravilnik o uniformama,koji bi trebao biti gotov uskoro ,te predstavljen budući identitet nove uniforme,uz početak nabave pred kraj godine i prijmjenu od 2016 godine.

Lijep pozdrav svima uz staru  nama svima znanu,

sve šta vas ne ubije, dodatno vas ojača.

 

Vd. Presjednik NSPPBH-a

 

_____________________

Nediljko Bulić

 

 

Mali  Lošinj  05.03.2015g

Last modified: 04.11.2019