NA ZNANJE I RAVNANJE SVIMA…

05.05.2015

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA                  Split, 05. svibnja 2015.g.

PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

Split. Osječka 5 A

 

 

GLAVNI ODBOR NSPPBH

 

 

Gospodo pomorci i zaposlenici, nastavno na dopis  Radničkog vijeća Društva Jadrolinija, od 24. travnja 2015. godine upućeno sindikatima, NSPPBH u potpunosti dijeli mišljenje Radničkog vijeća, glede odnosa Uprave Društva Jadrolinija.Vjerujemo da je Radničko vijeće radilo maksimum i više u granicama dopuštenim pozitivnim propisima RH. Ne da je Radničko vijeće kao institucija zadana zakonom marginalizirana, već i Radne grupe sastavljene od predstavnika sindikata i predstavnika Radničkog vijeća, koje su se u više navrata sastajale sa Predsjednikom Uprave  i njegovim Izvršnim direktorima u dobroj vjeri sa htijenjem i željom za izvrsnost Jadrolinije. Sve je palo u vodu, samo obećanja, rješenja niti na horizontu.

Uprava Društva Jadrolinija, ne poštuje Uredbu Vlade  RH o minimalnoj plaći u RH, nezaboravimo da  je Vlada RH, vlasnik Društva Jadrolinija. Gospodo, pomorci i zaposlenici, Uprava Društva ne poštuje Uredbu ” gospodara ” kako će uvažavati nas, pomorce i zaposlenike. Da, vi ste lutke na koncu s kojima se mladi i nadobudni menadžeri poigravaju, vrbujući poslušnike, dovodeći i zapošljavajući podobne, bilo to susjede, zaposlenike svoje bivše tvrtke, zbog obligacija ove ili one naravi.

 Obećanjima se kupuje vrijeme, pokušavaju se podijeliti pomorci na časnički kadar i “bassa forzu”, obećavajući zapovjednicima Pravilnik o nagrađivanju kojim će oni biti stimulirani. Što su od svega dobili? Poremetio se omjer plaće 1 prema 4, koji je potpisan u dodatku NKU, tablica tri, ( prema izračunu stručni službi unutar Društva Jadrolinija stvarni omjer Tablice 3 NKU jest 0, 77 naprama 3,10, to znači da svi, časnici i ” bassa forza” gube! U tome nas je Uprava Društva izjednačila. Gubimo nominalno, ali što je važnije, gubimo i stvarno, to znači košarica je sve tanja i životni standard sve manji. Dijele  zaposlenike na školovane i ne školovane, stare i mlade, poslušne i neposlušne, montirane procese prema sindikalnim vođama, kažnjavanje bez dokaza…Nažalost, GO NSPPBH misli da dobrim dijelom uspjevaju zbog nezavidne ekonomske situacije u kojoj se nalaze pomorci i zaposlenici.

Olako se odriču “starog” kadra životne dobi od 50 do 60 godina, poglavito ako su to stručnjaci u svom poslu i ukazuju na nepravilnosti i propuste sadašnje Uprave Društva, prepostavljamo, što se honorira dobrim otpremninama, što je kod ljudi te životne dobi i onih kojima u ” Novoj sistematizaciji ” ( na koji je Radničko vijeće dalo negativno mišljenje u postupku savjetovanja sa Radničkim vijećem, zakonska obveza poslodavca ) ne nalaze svoje radno mjesto. To saznaju ugovorom uručenim ili neuručenim, što traumatizira navedenu populaciju i izaziva kod njih, nama Hrvatima dobro poznati PTSP.

Uprava opet obećanjima ( nigdje napisano ) “nitko neće ostati bez posla, svi će ostati na plaćama na kojima su sad, ponudit će se stimulativne otpremnine (metodologija izračuna nitkome poznata, pretpostavljamo osim Tecumvivi ) onima koji ispunjavaju jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu”.

Sam postupak obveze obavješćivanja Radničkog vijeća sukladno članku 149. ZOR, za zaposlenike koji nisu dobili ugovor o radu nije proveden, već se krije kao zmija noge, kao što će Pravilnik o nagrađivanju “riješiti sve probleme u Jadroliniji”. Smatramo i sugeriramo članovima radničkog vijeća, poglavito onima koji dolaze sa liste NSPPBH, te ih obvezujemo da pokrenu sudski spor protiv Društva Jadrolinija i odgovorne osobe Društva.

Kako u Društvu Jadrolinija imamo dvije grupacije zaposlenika, pomorci i zaposlenici na kopnu, koji po naravi svog posla imaju različite interese i radne zadatke, što znači da se trebaju raditi dva kolektivna ugovora što je i zakonska obveza poslodavca. Radna grupa satavljena od predstavnika sindikata i predstavnika Radničkog vijeća u svim dosadašnjim radnim sastancima je poticala pokretanje pregovora za KU zaposlenika na kopnu ( radni nacrt KU za kopno je predat Upravim u veljači 2010. godine. ).  Odgovor smo uvijek dobijali isti – ” Nemamo resursa ” za pregovore o KU za kopno, to će mo rješavati nakom NKU za pomorce. Smatramo svijesno izazivanje netrpljivosti zaposlenika na kopnu i pomoraca, što rezultira nepovjerenjem unutar radničkog bića Društva Jadrolinija. Rezultat je obrnu, politika zavadi pa vladaj nije uspjela. Što je vidljivo prije par mjeseci se smatralo nemogućim, Uprava Društva je uspjela ujediniti sindikate u borbi za radnička prava.

Igra sa NKU za pomorce postaje tragi komedija, definiranje pravnog kostura, sastavljena od pravnih stručnjaka sindikata i poslodavaca, te koordinatorice gospođe Maje Markovčić Kostelec, ujedno predstavnice Udruge mare Nostrum, izrodila je jednimm velikim NIŠTA. Cilj poslodavca je postignut, vrijeme je kupljeno, tako da i u sezonu 2015. ulazimo ne definiranih pravila igre, što znaći rad po starome.

 

Gospodo pomorci i zaposlenici  sindikati će u dogovoru sa vama pokrenuti rad poštujući sve mjere sigurnosti propisane zakonskim i podzakonskim aktima, zato tražimo od vas da se odazovete pozivu sindikata kada za to dođe vrijeme.

 

 

 

ZA POŠTENIJU I PRAVEDNIJU JADROLINIJU NA BOLJITAK SVIH

                                      POMORACA I ZAPOSLENIKA

 

 

 

 

 

 

 

S poštovanjem                                         Predsjednik GO NSPPBH Pavo Kanjuo

Last modified: 04.11.2019