Prijedlog o donošenju pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka

08.08.2015

Rijeka 12. kolovoz 2015. godine

 

Predmet: prijedlog o donošenju pravila o poslovima  koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka

 

 

Poštovani,

 

Sukladno čl. 214 Zakona o radu, te sukladno čl. 117. važećeg Kolektivnog ugovora, predlažemo donošenje pravila o proizvodno-održavajućim i nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada.

 

St.2 čl.214 Zakona propisuje:


(2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka sadrže osobito odredbe o poslovima i broju radnika koji će ih obavljati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada, a radi omogućivanja obnavljanja rada neposredno nakon završetka štrajka (proizvodno-održavajući poslovi), odnosno u svrhu obavljanja poslova koji su prijeko potrebni radi sprječavanja ugrožavanja života, zdravlja ili osobne sigurnosti pučanstva (nužni poslovi).“

Smatramo da se u redovnoj, svakodnevnoj osnovnoj djelatnosti jadrolinije, odnosno prijevozu putnika i robe nalaze elementi koji udovoljavaju kriterijima zakona, a za koje treba donijeti pravila o proizvodno-održavajućim i nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada.

proizvodno održavajući poslovi

Prijevoz turista brodovima Jadrolinije za vrijeme trajanja turističke sezone možemo smatrati segmentom turizma kao uslužne industrije.

U slučaju provedbe štrajka na način da dođe do potpunog prekida plovidbe brodovima Jadrolinije došlo bi do potpunog zastoja u turizmu koji se odnosi na otoke kojima su brodovi Jadrolinije jedina veza s kopnom.

Dakle plovidba brodova Jadrolinije je nužna za održavanje najvažnije industrijske grane Republike Hrvatske – turizma, te je potrebno utvrditi linije koje moraju voziti i za vrijeme trajanja štrajka.

Ne treba naglašavati da je Jadrolinija dužna održavati plovidbu određenog inteziteta po pojedinim linijama sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

U slučaju štrajka koji bi potpuno obustavio plovidbu osim štete koju bi Jadrolinija pretrpila u vidu izgubljene zarade temeljem prodaje karata, mogla bi se očekivati i velika šteta u pogledu naknade štete privatnim iznajmljivačima, hoteljerima, kamperima koji bi izgubili zaradu budući da turisti ne bi mogli doći na svoja odredišta usljed štrajka, te neispunjavanja zakonske obveze održavanja liniija od strane Jadrolinije.

Ne treba napominjati da je obavljanje javnog prijevoza od inetresa za Republiku Hrvatsku sukladno čl.4 Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

poslovi koji su prijeko potrebni radi sprječavanja ugrožavanja života, zdravlja ili osobne sigurnosti pučanstva

Kao što je već navedeno. Brodovi Jadrolinije uglavnom predstavljaju jedinu vezu između otoka i kopna. U ljetnim mjesecima broj osoba koje borave na otocima i desetorostruko poraste. U ljetnim mjesecima češće su i nezgode i bolesti na otocima.  Upravo je zbog toga bitno da Jadrolinija održava vezu s kopnom. U ljetnim mjesecima Jadrolinijini brodovi učestalo prevoze kola hitnih pomoći te domova zdravlja.

Osim toga bitno je napomenuti da se opskrba otoka u vidu hrane, pića, ljekova upravo održava putem brodova, te o redovnoj povezanosti otoka ovisi zdravlje ljudi koji borave na otoku.

Održavanje veze otoka s kopnom putem brodova Jadrolinije direktno utječe na zdravlje i osobnu sigurnost osoba koje borave na  otocima te je stoga vrlo bitno dogovoriti učestalost linija na način da se na ni na koji način ne ugrozi sigurnost ljudi.

Slijedom iznijetih razloga predlažemo, Sukladno čl. 214 Zakona o radu, donošenje pravila o proizvodno-održavajućim i nužnim poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključenja s rada, s tim da predlažemo da se zajednički dogovorimo u slučaju štrajka kojim intezitetom se moraju održavati linije uz naš prijedlog da se frekventost određene linije održava uz minimum predviđen Odlukom o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskm obalnom prometu.

Za Jadroliniju

Rukovoditelj pravne službe Jadrolinije

Goran Frković

Last modified: 04.11.2019