ZAKLJUČCI SASTANKA NSPPBH I SPH

28.10.2015

Zaključci sa satanka održanih sa predstavnicima Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) i Nezavisnog sindikata pomoraca na putničkim brodovima Hrvatske (NSPPBH) održanih u Rijeci 14.listopada 2015 i Splitu 22.listopada 2015.

 

 

Dostavljam zajedničke stavove usaglašenim sa predstavnicima oba sindikata o sljedećim temema:

 

a)      Razdvajanje sustava plače pomoraca i radnika na kopnu Društva Jadrolinija

 

Predstavnici oba Sindikata naglasili su da treba žurno razdvojiti sustav plača za pomorce i ostale radnike na kopnu Jadrolinije budući da se radi o različitim kategorijama djelatnika Jadrolinije. Time će se potiči veća transparentnost i usporedba troškova koji se odnosi na operativni dio ( pomorci ) i administrativni dio ( radnici na kopnu ) a koje je u funkciju održivog funkcionirnja brodarske kompanije kao što je Jadrolinija. Ovim će se izbjeći uspoređivanje radnih mjesta i složenosti poslova radnika na kopnu sa zvanjem pomorca. Usaglašeno je da treba krenuti u tom smjeru. Činjenica je da su u tijeku pregovori za izmjene i dopune Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima. Posebne dodatke za društvo Jadrolinija kao i početak pregovora za kolektivni ugovor za radnike na kopnu. To je dobra podloga razdvajanju sustava plača ove dvije kategorije radnika.

b)      Razdvajanje sustava plače pomoraca i radnika na kopnu Društva Jadrolinija

 

Predstavnici oba sindikata izrazili su stajalište i nužnost da se u Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima treba utvrditi najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada pomorcu u punom radnom vremenu kod svakog brodara posebno. Ta najniža plaća bi se primjenila na poziciji mornara i trebala bi biti najmanja jednaka propisanoj najnižoj plači utvrđenoj Zakonom o minimalnoj plaći ( N.N. Br.39/13) i Uredbom o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske ( N.N. Br.151/14). Ostali pomorci ovisno o svojstvu na brodu / ukrcaju imali bi plaču prema koeficijentima i omjerima koji su na snazi kod svakog brodara.

U društvu Jadrolinija to bi se primjenilo u važećem Prilogu – 3 Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima zaključenom 16.svibnja 2008.

Na ovaj način osigurala bi se obveza primjene i jednake uvijete za sve zaposlene pomorce kod svih brodara u Hrvatskoj koji obavljaju obalni linijski promet. To je posebno važno da se spriječi nelojalna konkurencija prilikom nove runde takmičenja za dobivanje koncesijskih ugovora tijekom 2016 godine.

Sindikati pozivaju Upravu Jadrolinije da odmah donesu odluku o gore navedenom. To bi trebalo konačno rezultirati povećanjem plača pomoraca koje nisu povećane od 2008 godine. Sindikati pozivaju Upravu da iznesu financijske mogućnosti i ograničenja Jadrolinije i da se u sklopu kolektivnog pregovaranja žurno postigne dogovor o istom povećanju plaća s primjenom izračuna plaće za studeni 2015 godinu.

c)      Vremensko razdoblje provedeno na bodu/ukrcaju

 

Sindikati su prezentirali stajalište da bi u Kolektivnom ugovoru i prilozima zaključnim sa brodarima pa tako i sa Jadrolinijom trebalo definirati broj dana pomoraca koji bi oni trebali provesti na brodu/ukrcaju. To razdoblje mora iznositi između 183 do 215 dana tijekom kalendarske godine. Osim toga trebalo bi staviti odredbu da če brodar plaćati penale pomorcima kojima onemogući najmanje 183 dana plovidbe isplatom prosječnih primanja zarađenih na brodu u godini ( naravno u obzir bi se uzeli dani provedeni na bolovanju.)

 

 

d)     Zaključak

 

Sindikati zahtjevaju očitovanje Uprave do srijede 28.Listopada 2015 god

Last modified: 04.11.2019