Održana 2.(konstituirajuča) sjednica Glavnog odbora NSPPBH

19.01.2016

I Z V J E Š Ć E

sa 2. ( konstituirajuće ) sjednice Glavnog odbora  NSPPBH

 

Dana 12.01.2016. od 11:00 – 13:00 sati u sjedištu Sindikata , Osječka 5A – Split, održana  je 2. (konstituirajuća) sjednica trečeg saziva Glavnog odbora NSPPBH.

Sastanku su prisustvovali slijedeći članovi Glavnog odbora: Tomislav Urlić, Pavo Kanjuo ,Nenad Peran, Božidar Milić, Ivan Pleić, Petar Grubišić, Matej Trinajstić i Nediljko Bulić ( prisutna natpolovična većina članova Glavnog odbora ).

Opravdano odsutni su članovi Glavnog odbora: Ivan Srzentić i Ivica Miškić.Jednoglasnom odlukom članova Glavnog odbora za zapisničara je izbran Božidar Milić

Predsjednik Glavnog odbora NSPPBH je otvorio sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao kvorum te stavio na glasovanje slijedeći dnevni red sjednice koji je usvojen jednoglasno:

   1)        Izvješće Izbornog povjerenstva o provedenim izborima za članove Glavnog odbora i N.O

     2)        Izbor predsjednika Glavnog odbora NSPPBH-a

     3)        Izbor zamjenika predsjednika Glavnog odbora NSPPBH-a

     4)        Izbor predsjednika NSPPBH-a

     5)        Izbor zamjenika predsjednika  NSPPBH-a

     6)        Izbor tajnika NSPPBH-a

     7)        Izbor glasnogovornika NSPPBH-a

     8)        Verificiranje N.O NSPPBH-a

     9)        Imenovanje povjerenika NSPPBH-a po Plovnim Područjima

      10)       Obraćanje novoizabranog predsjednika NSPPBH i  predsjednika G.O

  11)       Razno

 Ad.1.   Izvješće Izbornog povjerenstva o provedenim izborima za članove Glavnog odbora

Prema zapisniku Presjednika izbornog povjerenstva,konstatirano je  da su izbori za članove Glavnog odbora, i N.O  koji su održani od 28.12.2015. godine, provedeni u skladu sa odredbama STATUTA NSPPBH i da u sjedište sindikata nije pristigla niti jedna žalba na provedene izbore i objavljene rezultate.

Izborno povjerenstvo smatra da nema prepreka za prihvaćanje objavljenih rezultata, od dana 04.01.2016. godine, o provedenim izborima za članove Glavnog odbora i N.O  NSPPBH. Sukladno izvješću predsjednika Izbornog povjerenstva u novi ( treći ) saziv Glavnog odbora NSPPBH-a izabrani su slijedeći članovi: Tomislav Urlić, Pavo Kanjuo ,Nenad Peran, Božidar Milić, Ivan Pleić, Petar Grubišić, Matej Trinajstić , Nediljko Bulić , Ivan Srzentić i Ivica Miškić.

 Ad.2.   Izbor i imenovanje predsjednika  novog saziva Glavnog odbora

 Za predsjednika Glavnog odbora predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Matej Trinajstić.

 Ad.3.   Izbor i imenovanje zamjenika novog saziva Glavnog odbora

 Za zamjenika predsjednika Glavnog odbora predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Nenad Peran.

 Ad.4.   Izbor i imenovanje predsjednika NSPPBH-a

 Za predsjednika NSPPBH-a  predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Tomislav Urlić

 Ad.5.   Izbor i imenovanje zamjenika predsjednika NSPPBH-a

 Za zamjenika predsjednika NSPPBH-a  predložen je, jednoglasno izabrano, te imenovano da tu dužnost obavljaju dva   zamjenika predsjednika i to Pavo Kanjuo i Petar Grubišić

 Ad.6.   Izbor i imenovanje tajnika sindikata

 Za tajnika je predložen, jednoglasno izabran, te imenovan Božidar Milić.

 Ad.7.   Izbor i imenovanje glasnogovornika sindikata 

 Za glasnogovornika NSPPBH predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Ivan Pleić

 Ad.8.  Verificiranje NADZORNOG ODBORA – NSPPBH-a

 Potvrđeno je da su članovi N.O : Robert Tomulić za Riječko okružje, Hrvoje Zemunik za Splitsko okružje i Nikica Grbić za  Zadarsko okružje.

 Ad.9.  Imenovanje Povjerenika  NSPPBH-a po Plovnim područjima

Za Splitsko PP  predložen je, jednoglasno izabran, te imenovan Denis Parađina za Riječko i Zadarsko PP izabrat će se do 20.01.2016 g

 Ad.10.  Obraćanje novoizabranog predsjednika NSPPBH i  predsjednika G.O

Novo izabrani predsjednik NSPPBH se obratio prisutnima te se zahvalio na ukazanom povjerenju,te je naglasio da se u budućim akcijama sindikata trebaju uključiti svi članovi samo tim se putem može doči do ostvarenja ciljeva. Također se i predsjednik G.O zahvalio prisutnima na ukazanom povjerenju.

 Ad.11. Razno

Izmjena u pravilniku o radu Fonda Solidarnosti – Članovi komisije fonda solidarnosti su ( Tomislav Urlić, Božidar Milić i Ivan Pleić ) . Uvedena je i izmjena u pravilniku Fonda Solidarnosti izmjenjuje se članak koji kaže « Kada je član sindikata na bolovanju neprekidno duže od 3 mjeseca ( zbog bolesti ili ozljede na radu ) donesena je jednoglasna odluka koja glasi « kada je član sindikata na bolovanju duže od 5 mjeseci ( zbog bolesti ili ozljede na radu ) . Razlog zbog ovog povećanja sa 3 na 5 mjeseci je iz razloga što Jadrolinija sada plača zaposleniku naknadu za duže bolovanje od 3 mjeseca a koje nisu plaćali u momentu donošenja ovog pravilnika.

Izvršena je primo predaja dužnosti dvaju Glavnih odbora. Novi ( stari ) predsjednik Glavnog odbora Pavo Kanjuo rekao je da čim ovlašteni knjigovođa izradi godišnje Financijsko izvješće da će isto biti dostavljeno svim članovima Glavnog odbora i Nadzornog odbora NSPPBH.

Predsjednik Glavnog odbora

Matej Trinajstić

 

Split, 12.01.2016.

Last modified: 04.11.2019