DOPIS SVIM ČLANOVIMA NSPPBH -a

21.01.2016

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

SVIM ČLANOVIMA NEZAVISNOG SINDIKATA  POMORACA PUTNIČKIH

BRODOVA HRVATSKE

 

 

 

Poštovane kolegice i     kolege,

 

              Dana 12. siječnja 2016. održala se 2. ( druga ) konstituirajuća sjednica trećeg saziva Glavnog odbora NSPPBH. Sjednica je održana u sjedištu Sindikata, Osječka 5 A, Split. Kao novo izabrani predsjednik NSPPBH istaknut ću svoje viđenje budućeg vođenja sindikata te istog dati na verifikaciju GO NSPPBH.

 

Molim  novo izabrane  članove GO NSPPBH da se maksimalno uključe u  kreiranje i  vođenja  politike NSPPBH, bilo  u  vidu  smjernica, prijedloga  i  svojih  viđenja.

 

                  Tražim od svih članova GO NSPPBH da svoje smjernice, prijedloge i viđenja budućeg vođenja sindikata dostave u pisanom obliku ili elektroničkom poštom na adresu sindikata po radi vjerodostojnosti izrečenog i bez dvosmislenih prijedloga koji se mogu tumačiti na ovaj ili onaj način.

                Nadalje tražim da se da se svi dopisi arhiviraju, buduće sjednice GO NSPPBH snimaju i snimke se pohrane. Ovo tražim zbog transparentnosti i vjerodostojnosti izrečenog, te smatram da će  ovakav rad  doprinijeti  boljem, učinkovitijem i efikasnijem  radu  sindikata.

 

               Zahtijevam, od svih članova GO NSPPBH, povjerenika i svih Članova sindikata da rade na učlanjivanju, neučlanjenih pomoraca i zaposlenika Društva Jadrolinija i ostalih pomoraca i zaposlenika koji rade i u drugim tvrtkama, čija je baza rada u Obalnom linijskom pomorskom prijevozu. Ne zaboravite da je NSPPBH, sindikat na nacionalnoj razini. Također tražim od članova sindikata, posebice od GO NSPPBH da se maksimalno organiziraju i porade u  ponovnom učlanjivanju bivših Članova NSPPBH koji su plaćali članarinu preko uplatnice, te su izbrisani iz članstva ( samovoljom pojedinaca ) bez odluke GO NSPPBH ( u arhivi NSPPBH se ne može pronaći takva odluka ) ako je netko od bivših Članova GO NSPPBH ima, uljudno ih molim da istu dostave GO NSPPBH- hvala.

 

               Također  tražim od svih  Članova GO NSPPBH da se ne služe metodama nekih prošlih vremena, ako nije po mome ja izlazim iz  GO i članstva ili pak najbolje je sindikat rasformirat. Na sreću sindikat je živ i na usluzi ( u okviru zakonom zadanih pravila ) članovima sindikata poslije prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, predsjednika uvjeren sam šestog i tako dalje, jer sindikat smo svi mi, a predsjednici/će se mijenjaju kao i predsjednici GO i članovi GO NSPPBH.

 

Tko ne može prihvatiti istinu argumenata i sučełjavanje činjenicama te odluku većine mislim da je korektno i Ijudski kazati na početku, ja to ne mogu prepustiti drugom tko je spreman prihvatiti demokratska naćeła  ponašanja bez obzira na koga se odnose.

 

 Ako netko misli da može bolje, više i efikasnije uz obrazloženje argumentima i voljom većine u svakom momentu sam spreman odstupiti, i biti na usluzi sljedećem  predsjedniku, a ne kao neki dosadašnji odlaskom, raditi protiv onog u čije su se ime zaklinjali, bilo u vidu nagovaranja na išćlanjenje ili anonimnim dopisima protiv kolega koji su ih nasljedili. Svojim skromnim znanjem i poznavanjem sindikalnog rada, i dalje ću biti na dispoziciji svim članovima sindikata.

Osobno ću se zalagati kako na nacionalnoj tako i na evropskoj razini u organizaciji Europskih nezavisni sindikata, da za onaj rad koji su sindikati i njihovi čelnici ułožili za bołjitak radnika, bilo u vidu povećanja plaća, boljih uvjeta rada, veće sigurnosti na radu, veće radničke solidarnosti …, bonitete navedenog imaju pravo konzumirati samo članovi sindikata. Zašto samo članovi sindikata? Gospodo, biti član neke organizacije, znači plaćati članarinu ( jer bez novca se ne može raditi ) odvojiti dio svog slobodnog vremena za rad u interesu sindikata, ako ste jedan od aktivnijih članova, niste gledani dobronamjerno od strane uprava tvrtki u kojima ste zaposleni. Svjedoci smo svakodnevnog šikaniranja aktivnijih članova sindikata i njihovih čelnika počevši od naše tvrtke pa diljem svijeta, osim ako se ne ponašate kao Farizeji.

Poduzimati ću sve u borbi ( ukłjučujući sve vidove sindikalne borbe, pa i ne prezati od industrijskih akcija ) protiv uskraćivanja radničkih prava zadanim svim pozitivnim propisima RH i međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik RH.

U  suradnji sa Radničkim vijećem i drugim sindikatom ( SPH )

koji djeluje u Jadroliniji, pokušati spriječiti nepotizam u zapošljavanju. Zapošljavanje ne po potrebi već obligaciji, što znači rješavanje osobnih dugova preko državni tvrtki, u konačnici preko leđa radnika.

Prozivati i ukazivati na rasipništvo materijalnih sredstava, na neproduktivna putovanja diljem svijeta, neracionalno trošenje novaca u  remontima, ne poslovanje u maniri dobrog gospodarstvenika..

Nastaviti borbu za svako radno mjesto, kako na moru tako i na kopnu, nastavak prijema ljudi u stałni radni odnos, povećanje plaća i ostala materijalna prava zaposłenika. Aktivirati mogućnost stalne edukacije pomoraca i zaposlenika, sukladno tome i mogućnost napredovanja u svom zvanju i zanimanju.

Inzistirati na ubrzanju pregovora za NKU i KU za kopno, također i pravnim putem tražiti da se tvrtci ne radi odnosno zapošljava po dvijema sistematizacijama radnih mjesta, jer odlukom Uprave stara sistematizacija je stavljena van snage. stupanjem nove, što bih značilo da Uprava ne poštuje sama svoju odluku.

U borbi za radnička prava, također i obveze, neću se osvrtati na anonimna pisma svojih dojučerašnjih kolega, jer ih iskreno žalim. U konačnici i opraštam im, jer je to njihov stil življenja. Cijelo vrijeme od kako ih poznajem su stavljali svoje jaje ( otrov ) u tuđe dvorište, po uzoru na pticu kukavicu. Zbog laži ne samo prema meni već i kolegama bili smo primorani pokrenuti postupak na sudu protiv nepoznatog počinitelja.

 

                        Uskoro ( mjesec lipanj 2016. ) nam slijede izbori za predstavnika radnika u NO Društva Jadrolinija zato molim sve zaposlenike Jadrolinje da intezivno razmišłjaju  i predlažu sindikatima i Radničkom vijeću ljude koji će kvałitetno  odraditi  posao   predstavnika radnika u NO Društva Jadrolinija, iłi da daju podršku sadašnjem predstavniku  radnika u NO Društva Jadrolinija, bez obzira na osobne simpatije ili antipatije, već da se po  ostvarenim  rezultatima  izalaganjima  da podrška  iłi ne.

 

                   Poglavito tražim od svih članova GO NSPPBH i  svih članova sindikata da se držimo zajedno, jer znamo da je 2017. godina brzo, to znači da smo na liberalnom tržištu Europe, a to u ovoj  jednadžbi znači da je sve podređeno profitu, ekstra profilu, sve u službi  krupnog kapitala, gdje je rad pretvoren u robu. Samim tim i radnik postaje roba, suprotno Filadelfiskoj deklaraciji, koja kaže da rad nije roba, već proizvod misaonog bića, to znači da radnik ne može biti roba. Krupni kapital isključivo motivira profit. Prvo na udaru profita je rezanje radničkih prava. Navedenom pogoduje klima na državnoj političkoj sceni, gdje se stvara jezgro ” “Vlade stručnjaka” koja se ni u jednom momentu nije osvrnula na socijalni motiv, odnosno iskazala brigu o radništvu u RH, nezaposlenosti koja je eto usput spomenuta kao problem. Voditi jednu kompaniju nije isto kao voditi jednu  državu.

 

 

 

Kako smo svjesni činjenice, da se jedino stanje u društvu može mijenjati participacijom u vlasti, to znači biti protuteža političkoj oligarhiji koju susrećemo u svakom kutu i pori društva, predlažem GO NSPPBH i svim članovima sindikata te svekolikom radništvu RH ujedno i tražim podršku za osnivanje sindikalne strane, koja bi isključivo bila korektor između kapitala i radnika.

 

Zahvaljujem na strpljenju, nadam se suradnji svih navedenih te molim da mi u roku 15 dana dostave svoja viđenja, podrške, sugestije, kritike..

 

Tražim od Članova GO NSPPBH da sa mnom i  dvojicom zamjenika te predsjednikom Glavnog odbora, kao i članom iz PP gdje smo u obilasku (član GO sa tog područja) obiđemo brodove kroz mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2016. godine, upoznamo pomorce i djelatnike sa stanjem u društvu, lažima i istinama koje se plasiraju od strane kako Uprave Društva tako i zlonamjernih zaposlenika, gdje se stječe dojam, da za sitne interese i kratkoročne ciljeve, podrivaju sindikalnu scenu.

 

Napomenuo bih, svi oni koji se isčlane zbog ovog i onog člana sindikata, ne prihvaćam kao argument, ali ču prihvatiti argument, ne slaganja sa politikom sindikata. Želio bih to neslaganje iznijeti argumentirano, zatražiti sastanak GO, po potrebi zatražiti smjenu predsjednika i nastaviti drugim boljim smjerom.

Na kraju bih napomenuo da sindikat nije Kadrovska služba, niti Zavod za zapošljavanje,  već  onaj  koji se  mora  boriti za jedinstvene  okvire  unapređivanja,  prijema, prekrcaja ,premještaja pomoraca i djelatnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

S poštovanjem

 

Tomislav Urlić predsjednik NSPPBH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21000 Split, Osječka 5a

mob: 098 / 775 – 156098 / 775 – 156 ˘ mob: 098 / 645 – 818098 / 645 – 818 ˘ e-mail: info@nsppbh.hr ˘ www.nsppbh.hr

tel: + 385 21 530 006+ 385 21 530 006 ˘ fax: + 385 21 530 006+ 385 21 530 006 ˘ MB: 2330792

Last modified: 04.11.2019