Upućeno pismo Ministru pomorstva Olegu Butkoviću

04.04.2016

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA  PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POMORSTVA,                        
             PROMETA I INFRASTRUKTURE                      

Ministar gosp.Oleg Butković                            

 

P o š t o v a n i ,

 

Slijedom našeg razgovora, koji se dogodio za vrijeme Vašeg posjeta Šibensko kninskoj županiji gdje smo ukazali na neodrživo stanje u Jadroliniji, bilo to u pogledu obligacionog zapošljavanja, zapošljavanja u svrhu stvaranja poslušnika, gomilanje administrativno neproduktivnog kadra, traženje izvršnih direktora po podobnostima i zapošljavanje bez ispunjavanja natječajnih uvjeta propisanih Sistematizacijom radnih mjesta. Dolaskom ove Uprave zaposleno je cca. 60. voditelja, rukovoditelja, izvršnih direktora sa zavidnim primanjima, koja su vrlo blizu Vašima a neki Vas i debelo premašuju.

 

Nalazi Državne revizije, dovoljno govore o radu današnje Uprave Društva Jadrolinija, zato tražimo da smijenite kompletnu Upravu jer ta Uprave sve više i više krca brod zvani Jadrolinija preko ” bale” nastavak krcanja znači potonuće, tad je već kasno za spas, samo se mogu raditi stručne analize, ekspertize, politiziranje i traženja krivca.

 

Ministre, nemojte da Vas priče o pripremi sezone i o neophodnosti zadržavanja ove Uprave  odvuku u krivim kursom ( nadam se da neće, jer ste Vi ipak nautičar ) već čvrstom držanju ” timuna ” za spas Jadrolinje, što znači smijenit Upravu već danas, a ne sutra. Sindikati vam stoje na dispoziciji.

 

U našem razgovoru dotakli ste se Uredbe Vlade o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprave trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku ( u daljnjem tekstu Uredba ), od 14. listopada 2015. godine, koja je po mišljenju pravnika sindikata i određenog broja odvjetnika komplicirana i vrlo teško provedljiva.  Iz Uredbe razvidno je da se ista poziva na posebni propis koji bi imao prednost nad Uredbom ako postoji. Zakon o Jadroliniji, Rijeka po mišljenju navedenih stručnjaka je taj posebni propis, koji se može primjeniti u otkazivanju predsjedniku i članovima Uprave Jadrolinje, što je razvidno iz navedenog zakona st. 4 čl. 8.

 

“Zakon o Jadroliniji, Rijeka, čl. 8. st. 4. ”

“Članove Uprave mogu Nadzorni odbor ili Skupština opozvati i prije isteka roka na koji su imenovani…”

 

Pošto Vam je uručen 29. ožujka 2016. godine zajednički dopis sindikata koji djeluju u Jadroliniji NSPPBH i SPH u kojem su navedeni razlozima za ( mali broj ) opravdani i na Zakonu o Jadroliniji, Rijeka  utemeljen razlozi za smjenom Uprave Jadrolinije.

 

Molimo i tražimo da se založite autoritetom predsjednika Skupštine Jadrolinije, također kao i ministar, u konačnici kao građanin RH, gdje ste u ustavnoj obvezi ukazati na nesavjesno gospodarenje državnom imovinom.

S poštovanjem                                       Predsjednik NSPPBH Tomislav Urlić, dipl. iur.   

 

 

 

Na znanje:

Glavnom tajniku SPH, kap. Predrag Brazzoduro

Last modified: 04.11.2019