Zapisnik s održanog sastanka u MPPI

30.05.2016

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

          MINISTARSTVO POMORSTVA,
         PROMETA I I NFRASTRUKTURE

 

      KLASA: 050-03/16•01 /124
URBROJ: 530-03-2-16-3

Zagreb
, 24. svibnja 2016. godine

PREDMET:     Pregovarački sastanak vezan za izradu Nacionalnog  kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima

–     poziv – dostavlja se

 

 

 

 

Poštovani,

 

Slijedom Zaključaka sa sastatanka odžanog 23, svibnja. 2016. godine, a vezano na nastavak: pregovora vezanih za izradu Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putnićkim brodovima i trajektima, pozivamo Vas na sastanak: koji će se održati:

 

           

u utorak 31. svibnja 2016. godine s početkom  u 12:00 sati

u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture ( dvorana 704 )

Zagreb , Prisavlje 14

 

U prilogu Vam dostavljamo bilješku sa sastanka održanog . 23. svibnja 2016. godine  u

Zagrebu.

S poštovanjem,

 

Prilog

 

 

Dostaviti:

 

SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

51000 Rijeka, Krešimirova 4/II

  1. Predrag Brazzoduro
  2. DragomirMucić

gđa. Milkica  Ilijašić

 

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA

PUTNIĆKIH  BRODOVA HRVATSKE

21000 Split, Osječka 5a

  1. Tomislav Urlić
  2. Nediljko Bulić

 

JADROLINIJA

51000 Rijeka , Riva 16

  1. Alan Klanac

g.Dalibor Čandrlić

g.Goran Frković

   

               MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

BILJEŠKA SA SASTANKA

 

Tema sastanka: Sastanak socijalnih partnera u društvu Jadrolinija, RIJEKA

 

  1. Mjesto održavanja:Zagreb Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, VII kat, dvorana za sastanke

Dan i datum : ponedjeljak, 23.svibnja 2016.  Početak 11:00   Završetak 13:30 sati

  1. Prisutni: – gđa. Jadranka Fržop pomoćnica ministra u Ministarstvu pomorstva,prometa i infrastrukture;

– g. Branimir Belančić Farkaš, načelinik sektora u Ministarstvu pomorstva,prometa i infrastrukture;

– gđa. Ksenija Koščević – Čuvalo voditeljica službe u Ministarstvu pomorstva,prometa i infrastrukture;

– gđa. Iva Kustić Komlinović  viša stručna savjetnica u Ministarstvu pomorstva,prometa i infrastrukture;

– dr.sc. Alan Klanac predsjednik uprave Jadrolinije, Rijeka;

– g. Dalibor Čandrlić izvršni director za ljudske resurse u Jadroliniji, Rijeka;

– g. Goran Frković, rukovoditelj pravne službe u Jadroliniji, Rijeka;

– g. Tomislav Urlić Nezavisni sindikat pomoraca putničkih brodova Hrvatska:

– g. Nediljko Bulić , Radničko vijeće društva Jadrolinije;

– gđa. Milkica Ilijašić , Radničko vijeće društva Jadrolinije;

– g. Predrag Brazzoduro , Sindikat pomoraca Hrvatske;

– gđa. Bojana Manojlović , Sindikat pomoraca Hrvatske;

– g. Dragomir Mucić , Sindikat pomoraca Hrvatske;

SAŽETAK TIJEKA IZLAGANJA I RASPRAVE TE REZULTATI SASTANKA

 

Pod 1. točkom

 

U uvodnom dijelu sve nazočne sudionike sastanka pozdravila je gđa . Jadranka Fržop pomoćnica ministra za pomorstvo pri čemu je istaknula da je sastanak sazvan u kontekstu poticanja socijalnog dijaloga između Uprave društva Jadrolinije,Rijeka s predstavnicima Radničkog vijeća društva Jadrolinije te Nezavisnim sindikatom pomoraca putničkih brodova Hrvatska i Sindikatom pomoraca Hrvatske. Predstavnici sindikata i Radničkog vijeća Jadrolinije su naglasili kako je već duže vrijeme prisutno sve veće nerazumjevanje i nedostatak socijalnog dijaloga s Upravom društva Jadrolinija. Ističu diskriminirajuči odnos prilikom slanja u mirovinu zaposlenika koji rade na kopnu uz visoke otpremnine, zapošljavanje ljudi koji ne zadovoljavaju uvijete prema Sistematizaciji radnih mjesta Društva, problematiku Protokol o plaćama, nepoštivanje Zakona o radu, Međunarodnih konvencija i Pomorskog zakona. Trenutno su prekinuti i pregovori prilikom izrade novog Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima.

 

Članovi uprave Društva Jadrolinije su naglasili kako je komunikacija između Uprave i Radničkog vijeća društva Jadrolinije otežana te se trenutno odvija u pisanom obliku. Uprava Društva Jadrolinije Rijeka je spremna ponovno pokrenuti pregovore za izradu novog Nacionalnog kolektivnog ugovora za pomorce uz uvijet da isti vrijedi za sve brodare koji obavljaju obalni linijski pomorski promet, kao i za brodare iz drugih država članica Evropske unije koji će se moći javiti na međunarodni javni natječaj za obavljanje linija od 1.siječnja 2017. godine.

 

Temeljem sveobuhvatnog izlaganja i rasprave, te danih odgovora na postavljena pitanja sudionika sastanka, doneseni su sljedeći Zaključci:

 

1.Zaključci:

 

  1. Zaključeno je da će se nastaviti daljnji  pregovori Uprava  Jadrolinije Rijeka i predstavnika Sindikata oko izrade novog Nacionalnog kolektivnog ugovora.
  2. Sljedeći pregovarački sastanak bit će održan 31.svibnja 2016. godine ( utorak ) u prostorijama Ministarstva  pomorstva,prometa i infrastrukture u 12 sati ( VII kat )  uz prisustvo predstavnika Ministarstva pomorstva,prometa i infrastructure.
  3. Ministarstvo pomorstva,prometa i infrastructure poziva Radničko vijeće društva Jadrolinije i Upravu Jadrolinije Rijeka da uspostave bolju komunikaciju te da zajedno rješavaju pitanja vezana za prava i interese radnika.

 

 

IZRADA ZAPISNIKA:  Ime i prezime

Vodila: gđa. Jadranka Fržop pomoćnica ministra

Sastavila: gđa. Iva Kustić Komlinović  viša stručna savjetnica

Odobrila: gđa. Jadranka Fržop pomoćnica ministra

Last modified: 04.11.2019