CRTICE SA SASTANKA U MINISTARSTVU POMORSTVA

05.06.2016

CRTICE SA SASTANKA U MINISTARSTVU POMORSTVA , PROMETA I

INFRASTRUKTURE

Dana 23.05.2016.godine u 11.00 sati održan je sastanak predstavnika Sindikata, Radničkog Vijeća i Uprave Jadrolinije. Sastanak je održan na inicijativu NSPPBH-a u MMPPI-a, a na sastanku su sudjelovali redom Tomislav Urlić, Nediljko Bulić, Milkica llijašić, Predrag Bracaduro, Dragomir Mucić, Bojana Manojlović .Jadranka Fržop, Ksenija Čuvalo, Branimir Farkaš, Iva Kustić Komlinović. Alan Klanac, Dalibor Čandrlić i Goran Frković.

Kako je sastanak sazvan od strane NSPPBH-a, pomoćnica ministra gđa. Jadranka Fržop dala je riječ gosp.Tomislavu Urliću, koji navodi da je tražen sastanak u Ministarstvu zbog toga što već duže razdoblje ne postoji komunikacija između Uprave, Radničkog vijeća i Sindikata.U tom je razdoblju nastao veći broj neriješenih problema. Izjavljuje da Predsjednik Uprave ne poštuje odredbe ZOR-a, NKU-a i MLC-a te da ne uvažava zapisnike sa sastanaka (izjavio je da njega njegov potpis ne obavezuje) i da cijelo vrijeme laže i manipulira, te vrši pritisak i diskriminaciju prema pojedinim članovima RV-a i Sindikata. Urlić naglašava da sa ovakvom Upravom kakva je sadašnja nema smisla više pregovarati, jer je izgubila vjerodostojnost i jedino ispravano rješenje je smjena ove nesposobne Uprave.

U ime Radničkog Vijeća riječ je dobio gosp. Nediljko Bulić koji ističe kako se na zadnje tri sjednice RV-a, nitko od Uprave ili njihovih ovlaštenih predstavnika nije odazvao, iako su im uredno poslani pozivi sa točkama dnevnog reda po kojima bi trebali nazočiti sastanku. Također navodi kako bi prije ili poslije sjednice svratio Izvršni Direktor gosp. Dalibor Čandrlić da ih pozdravi. Kao glavne probleme naveo je nekoliko točaka po kojima se nanosi izravna štete pomorcima i ostalim radnicima u Društvu Jadrolinija.

Potpisivanje novog NKU-a za Hrvatske pomorce je stoji već nekoliko godina na članku 31 koji se odnosi na pitanje radnog vremena i plaća pomoraca. Naime, predstavnici sindikata su svoje prijedloge novog kolektivnog ugovora poslali prije 2-3 godine, na koje se poslodavci do danas nisu očitovali, a rok je bio osam dana. Na zadnjem sastanku za novi NKU-a predstavnici Jadrolinije nisu imali pravovaljane punomoći za pregovore.

Uvođenjem Protokola o evidentiranju sati rada na brodovima Jadrolinije, pomorcima je u protekloj godini isplaćeno 48 000 prekovremenih sati manje što je vidljivo iz zapisnika sa sastanka NO-a Jadrolinije. Naveo je da je odluka Uprave o Protokolu donešena 1995.g, a da je Kolektivni ugovor potpisan 1998.g i da je sa potpisivanjem NKU-a, “Protokol” stavljen van snage. Ponovnim uvođenjem “Protokola” o plaćama svjesno se krše odredbe ZOR-a i MLC-a te je zbog toga je Radničko Vijeće podnijelo Tužbu protiv Uprave Jadrolinije.

Diskriminirajući odnos prilikom slanja u mirovinu pomoraca, za razliku od radnika na kopnu, koji su dobili visoke otpremnine za ukupni staž, a ne za godine provedene u Jadroliniji, kako to nalaže Zakon. Dogovor koji je bio postignut između Uprave i RV-a da svi pomorci mogu ići pod istim uvjetima u prijevremenu mirovinu uz 50% bruto plaće za svaku godinu radnog staža nije ispoštivan. Nakon što su radnici na kopnu sretno zbrinuti sa velikim otpremninama, kao i uvijek uskraćeni su ostali pomorci te već nekoliko mjeseci gosp. Klanac i gosp. Čandrlić ne mogu dogovoriti tko će potpisati odluku za isplatu otpremnina pomorcima.

Gđa llijašić izjavljuje kako je prema dogovoru sa gosp. Klancem osnovana radna grupa koja je po zadanim kriterijima za pomorce ( istovjetnim kao za radnike sa kopna ) napravila izračune za odlazak u mirovinu kroz osobno uvjetovani otkaz i isplatu otpremnina, odradila razgovore sa pomorcima i u dobroj vjeri smatrajući da je potpisana suglasnost gosp. Klanca za navedeno dovoljna za realizaciju. Kao da je postalo pravilo negiranje svega dogovorenog i stopiranje od strane gosp.Klanca dogodilo se i ovaj put. Pomorci su na taj način dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na radnike sa kopna, a sve sudionike u procesu učinilo neozbiljnim u obavljanju posla.

Zapošljavanje Voditelja, Rukovoditelja i Izvršnih Direktora koji nisu ispunjavali sve uvjete prema Sistematizaciji radnih mjesta i njihovo ekspresno primanje u stalni radni odnos za razliku od ostalih radnika i pomoraca koji rade godinama uz ugovore na određeno radno vrijeme.

U ime Uprave gosp. Alan Klanac iznosi neke svoje stavove, izbjegavajući odgovoriti na postavljena pitanja upućena od strane Sindikata i RV-a, već izvrtanjem činjenica pokušava krivnju za ne poštivanje dogovorenog prebaciti na socijalne partnere, uobičajeno za njega, bez stvarnih argumenata Na kraju svog izlaganja navodi kako će se sva pitanja rješavati kroz pregovore za NKU-a.

Gosp. Bulić odgovara gosp. Klancu da nije čuo ni jedan odgovor na pitanja koja su postavljena, već predavanje predsjednika kako on sam kaže da može pričati dva sata i pritom zainteresirati publiku, a u konačnici ništa ne reći. Napominje kako ga čudi izjava gosp. Klanca za medije da je NKU-a pri samom kraju, što je neistina iz razloga što su pregovori zapeli na radnom vremenu i plaćama (članak 31) prije tri godine i o tada se nije ništa pomaknulo sa mrtve točke. Iznio je problem brodova koji rade i preko 18 sati, neusklađivanje plaća mornara sa minimalnom plaćom u RH, devastaciju matičnih radionica koje je gosp. Miljenko Antić u svom programu obećao revitalizirati, dvije paralelne sistematizacije, ne savjetovanje sa Radničkim Vijećem, diskriminacija članova RV-a i ostalo.

Gosp. Klanac je rekao da je gosp. Bulić manipulator i lažov, da izvrće činjenice, naveo je da je zatražio mišljenje Policije kako da se obrani od Sindikata i RV-a, koji vrše na njega pritisak te podnose Kaznene i Prekršajne prijave. Naveo je da nije istina da posade brodova na okružjima rade iznad 14 sati i da pomorci mogu u putovanju odmarati, da bi sa ukidanjem Protokola o plaćama pomorcima pala primanja za 50%, da su Sindikati prijavili Kapetaniji brodove na nekim linijama itd.

Gosp. Bulić je odgovorio, da Koliko je njemu poznato Nsppbh-a nije nikoga prijavio, te da se radi o dolasku Inspektora Paušića na M/T Marjan prošlo ljeto, a koji navodno nije utvrdio nikakve nepravilnosti. Inspektor Paušić nije utvrdio da li imaju svi članovi posade kabine, imaju li kuhara na brodu, da li im je osigurano vrijeme za nabavu .pripremu i konzumaciju hrane i imaju li minimalne sate odmora u skladu sa MLC Konvencijom. Zbog očiti propusta od strane Inspektora Paušića tražit će se i njegova odgovornost. Bulić je dodao da na Trajektu Marjan, posada ne posjeduje kabine i kuhara i da posada u lokalnim linijama ne radi u gvardijama, kako je to naveo gosp. Klanac, da je iz reda plovidbe lako provjeriti koliko sati radi svaki brod na svakoj liniji. Na optužbe gosp. Klanca da je Bulić manipulator i lažov, Bulić odgovara, da je iz svega dosad rečenog lako zaključiti tko laže, a tko manipulira, te da ako ima potrebu za lagat to može činiti i po Splitu, a ne dolaziti u Zagreb.

Gosp. Klanac je rekao da Radničko Vijeće želi biti što je nekad bio Radnički Savjet, da je gosp. Bulić prešao na kopno raditi sa ispravnom Pomorskom Knjižicom, a što nije bio slučaj do sada, da se Bulić verbalno obračunavao sa drugim članom RV-a.

Bulić je replicirao Klancu, što se tiče njegovog zdravstvenog kartona, sramotno da se Predsjednik Uprave time bavi, te da se obrati ovdje nazočnoj Socijalnoj radnici gđa. Milkica llijašić, koja posjeduje cijelu njegovu zdravstvenu dokumentaciju i koja je u kontaktu sa doktoricom Matulić iz Medicine Rada. Što se tiče verbalnog sukoba, odgovara da je doista to i bilo, ali više kao nesuglasica, a ne sukob za razliku od gosp. Klanca koji je članu RV-a gosp. Pavo Kanjua na skupu radnika u Rijeci vikao DOSTA, DOSTA I DOSTA, udarajući nogama o pod. Na kraju sastanka Bulić je rekao što se njega tiče ,da ne vidi svrhu potpisivanja novog NKU-a kada se u većini stvari ne poštuje važeće odredbe NKU-a.

Gđa. llijašić ističe da je žalosno da se problemi ne žele zbog stava Predsjednika Uprave rješavati unutar Jadrolinije, i smatra da izbjegavanje proizlazi iz činjenice da nemamo na čelu poduzeća osobu koja je sposobna svojim znanjem voditi Jadroliniju prema naprijed. Svaka sugestija radnika koji posjeduju iskustvo i veću razinu znanja smatra se napadom, naziva mješanjem u poslovnu politiku i svodi na osobnu razinu obračuna sa Predsjednikom Uprave. Posebno sramotnim izljevom bijesne nemoći smatra iznošenje medicinskih podataka i manipulaciju tuđim zdravstvenim stanjem. Napominje kako su svi podaci lako provjerljivi za onoga tko na to ima pravo i da bi vrijeme bilo da se odmaknemo od razine plasiranja lažnih priča kako bi se opravdalo neznanje i nezakonitosti zagurale pod tepih. Smatra da je konačno vrijeme da se stvarni krivci nazovu pravim imenom i snose odgovornosti za učinjene pogreške pa iako se zovu Alan Klanac.

Gosp. Klanac je naveo, da on može novi Kolektivni Ugovor potpisati i bez NSPPBH-a, sa SPH-a, na što je odgovorio gosp. Dragomir Mucić da to nije moguće iz razloga što je NSPPBH-a reprezentativni Sindikat kao i SPH-a i da to ne dolazi u obzir. Na kraju sastanka dogovoreno je da se nastave pregovori oko novoga NKU-ai da se sljedeći krug pregovora održi u MMPPI, 31. svibnja 2016. godine u 12 sati pod pokroviteljstvom Ministarstva.

Last modified: 04.11.2019