USPOREDBA PLAČA

26.07.2016

Poštovane kolege,

Ovo su tablice plaća sa prikazom uvećanja plaća temeljem zakona o minimalnoj plaći i tablica sa prijedlogom plaća sukladno MLC konvenciji koju predlaže NSPPBH. Plaće su prikazane u bruto iznosu za 14 satno radno vrijeme, u koje su uračunate Subote, Nedjelje i 2 sata u dane tjedna prekovremena, 2 sata pred raspodjele, te 6 sati prekovremenih Subotom i 12 sat prekovremenih nedjeljom. U ovi izračun nisu uračunati neradni dani i rad preko 14 sati, to se mora dogovoriti posebno. U MLC konvenciji piše da se kolektivnim ugovorom može dogovoriti i rad preko 14 sati. Ja sam mišljenja da to prihvatimo, ali po posebnim uvjetima, jer rad iznad 14 sati je ulaženje u sate odmora  koje će trebati platiti uvećano za 150% više od redovnog sata, inače prekovremeni sat se sada plaća uvećano za 50% od redovnog sata.

Last modified: 04.11.2019