Održana 3.sjednica trećeg saziva GO

19.09.2016

PREDMET: Zapisnik sa 3. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Izbor predsjednika NSPPBH.
  3. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
  4. Rasprava o organiziranju mirnog prosvjeda.
  5. Razno

 

 

Predsjednik GO NSPPBH, gosp. Matej Trinaestić, pozdravio je sve prisutne, utvrdio kvorum i pozvao na odavanje počasti sa minutom šutnje za pokojnog presjednika NSPPBH, Tomislava Urlića.

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

 

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

 

Ad 2.) Izbor predsjednika NSPPBH.

 

Predložena su dva kandidata, od strane Nenada Perana predložen je gosp. Petar Grubišić i od strane Nediljka Bulića ,predložen je gosp. Ivan Srzentić.

Pristupilo se tajnom glasovanju, nakon glasovanja  pet glasova  dobio je gosp. Petar Grubišić, a četiri glasa dobio je gosp. Ivan Srzentić.

Novo izabrani predsjednik Nsppbh, gosp. Petar Grubišić zahvalio se svima na iskazanom povjerenju i rekao da će dat sve od sebe u vođenju sindikata, te da će sukladno Statutu napisati i poslati svima članovima svoj plan i viziju budućeg  vođenje sindikata.

 

         ZAKLJUČAK:

 

Sa većinom glasova gosp. Petar Grubišić imenuje se za novog presjednika NSPPBH.

 

Ad 3.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

 

Članovi glavno odbora su suglasni da je stanje u Društvu Jadrolinija na najnižoj razini ikada do sada, između ostalog navedeni su neki primjeri koji su neprihvatljivi:

 

– križanje stvarno odrađenih sati rada.

– uvođenje više prekida rada u jednom danu.

– neisplata sati pred raspodjele sukladno NKU.

– nedavanje pojedinim djelatnicima na kopnu ugovora na neodređeno, nakon 5,6 ili više godina, za razliku od novo    primljenih u zgradi Jadrolinije koji dobivaju ugovore na  neodređeno nakon šest mjeseci.

– prebacivanje pojedinih djelatnika na kopnu u veće platne razrede, a zna se da se pomorcima nisu mijenjale plaće od 2008.g.

– različiti koeficijenti kod šalterskih djelatnika za isto radno mjesto.

– šikaniranje i diskriminacija prema članovima sindikata i RV.

– ignoriranje sindikata i Radničkog vijeća.

– nepoštivanje ZOR

– nepoštivanje MLC konvencije

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Prije poduzimanja bilo kakvih sindikalnih akcija, tražiti hitan sastanak sa Upravom Društva u vidu rješenja istaknuti nepravilnosti.

 

 

Ad 4.) Rasprava o organiziranju mirnog prosvjeda.

 

Članovi glavnog odbora uglavnom su zadovoljni brojem anketnih listića koji su pristigli putem pošte sa brodova i iz agencija, a radi se o dosad pristiglih 380 listića sa zaokruženim DA i 4 listića sa zaokruženim NE. Smatraju da treba još sačekat 15 dana, da bi s obzirom na smjene po brodovima svi imali mogućnost biti anketirani.

 

ZAKLJUČAK:

 

Sačekat odziv na cjelokupnu anketu i sukladno anketi donijeti odluku o okupljanju, te svemu obavijestiti kolege iz SPH.

 

Ad 5.) Razno.

 

Članovima Glavnog odbora obratio se gosp. Nediljko Bulić, kao član pregovaračkog tima za novi NKU, te naveo da ne postoji volja od strane Jadrolinije za potpisivanje NKU i da su nastala različita stajališta između dvaju sindikata. Naime kolege iz SPH imaju stajalište da se potpiše novi NKU i da se poslije pregovara sa brodarima za svaku liniju pojedinačno, a što je nama neprihvatljivo. Mi smo dali svoj prijedlog i tablicu sa izračunom plaća za 14 satno radno vrijeme,  sukladno MLC Konvenciji i nakon toga nas više nije nitko kontaktirao za nastavak pregovora, iako je bilo dogovoreno da će se pregovori maksimalno ubrzati.

Bulić je izrazio nezadovoljstvo iz razloga što kolege iz SPH na zadnja dva sastanka dolaze na pregovore sa svojim prijedlozima novog NKU ,a da prethodno te prijedloge nisu usuglasili sa pregovaračima iz NSPPBH, što je  prije bilo pravilo, s obzirom da je gosp. Vladimir Svalina predsjednik pregovaračkog tima dvaju sindikata.

Na zadnjem sastanku koji je održan u Zadru, gospodin Vladimir Svalina je u razgovoru rekao da su predstavnici pregovaračkog tima SPH obavili pojedinačne razgovore sa nekim od predstavnika malih brodara i sa predstavnicima Jadrolinije.

Bulić je iznio da mu nije jasno zašto pregovarači iz SPH zaobilaze kolege iz NSPPBH, s obzirom da u pregovorima nastupaju zajedno, te da nije korektno od njih da dođu na pregovore sa prijedlozima koji nisu usuglašeni od dvaju sindikata, i da  vrše razgovore sa predstavnicima brodara bez znanja drugog sindikata a što nije bio slučaj prije.

Prethodno bi se uvijek prije pregovora sastali predstavnici dvaju sindikata, da bi usuglasili stavove, te sa zajedničkim stavovima dolazili na pregovore, a što sada nije slučaj iz samo njima znanog razloga.

 

ZAKLJUČAK:

 

Pozvati kolege iz SPH da se nastave zajednički pregovori za NKU, uz uvažavanje obadvaju sindikata, jer je poznato da su obadva sindikata reprezentativna i bez jednog od njih nije moguće potpisati novi NKU.

 

 

Na kraju sastanka jednoglasno je donesena odluka o imenovanju gospodina Nediljka Bulića za člana Fonda Solidarnosti.

 

 

 

 

 

Sastanak je završio u 13.30 sati.

 

U Splitu, 15.09.2016.g.

Last modified: 04.11.2019