Obračanje predsjednika NSPPBH

28.09.2016

ČLANOVIMA NEZAVISNOG SINDIKATA POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

 

 

Poštovane kolegice i kolege

 

 

Dana 6. rujna 2016. na 3. sjednici  trećeg saziva GO NSPPBH  odlukom GO  izabran sam za  predsjednika NSPPBH. Iznio bih  svoje viđenje  budućeg  vođenja  našeg  sindikata .

 

-Osnovni zadatak NSPPBH je nastaviti razvijati Društvo Jadrolinija u cjelini, unapređivati vlastite kvalitetne kadrove pomoraca,  , štititi interese i prava te svim radnicima Društva osigurati sve bolje osobne dohotke i uvjete rada i života , kako na brodovima tako i na kopnu.

-Osigurati pomorcima i djelatnicima na kopnu stalnost zaposlenja i pravo na rad.

-Zadatak NSPPBH je štititi dostojanstvo svih pomoraca i  svih djelatnika na kopnu.

-Brinuti za socijalni položaj pomoraca i zaposlenika na kopnu, te poštivanje  svih konvencija vezanih uz pomorsku djelatnost.

-Dužnost je NSPPBH zahtijevati pregovore s predstavnicima poslodavaca,   radi poboljšanja radnih uvjeta i cijene rada.

-Nadzirati primjenu : Zakona o radu  ,važećeg  Kolektivnog ugovora , te svih konvencija vezanih uz pomorsku djelatnost. korištenjem svih oblika sindikalne borbe,  u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske.

 

Gore navedene stavke predstavljaju ciljeve  zbog kojih je NSPPBH i osnovan , a ugrađene su i u statut samog sindikata.

 

Rad  samog sindikata  biti će transparentan i sva događanja u svezi rada sindikata biti će dana na uvid  članstvu i ostalima  na web stranicama istog koje se uredno ažuriraju .  Svaka odluka NSPPBH prethodno će biti  izglasana  nad polovičnom većinom članova  glavnog odbora , koji će aktivno sudjelovati u radu  i donošenju odluka , te  na učlanjivanju  pomoraca u  NSPPBH  , davanju prijedloga  i sugestija  vezano za rad sindikata  i izradu budućeg  NKU i KU.

 

Pregovori za NKU iziskuju duboko promišljanje i veliku moralnu odgovornost , jer je potpisivanje  novog NKU obvezujuće  za sve pomorce  u nacionalnoj plovidbi i po njemu će se “krojiti “sudbina  ne samo nas već i onih  pomoraca ( i njihovih obitelji ) koji dolaze iza nas pa je  donošenje bilo kakvih ishitrenih odluka  nedopustivo , stoga sve strane u pregovorima molimo za strpljenje  i  odgovornost.

 

Tražiti ćemo i nuditi suradnju  sa SPH I i Radničkim vijećem  Jadrolinije  u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa. Ako ne budemo moči dati podršku gore navedenima javno ćemo se očitovati  zašto  , a što tražimo i od druge strane. Uvijek ćemo biti otvoreni za razgovore i pregovore  kako sa gore navedenima tako i sa predstavnicima poslodavca poštujući dostojanstvo sviju .

 

Posebno bih se osvrnuo  na   anonimne dopise pojedinih zaposlenika  koji su usmjereni na rušenje  ugleda NSPPBH. Molimo pošiljatelje istih da ih  potpišu. Na dopise ljudi bez imena tj. obraza nećemo odgovarati .

 

Uskoro nam predstoje izbori  za predstavnika radnika u NO Jadrolinije .  Izbor našega člana gosp.Nediljka Bulića  jamčiti će kvalitetno odrađivanje posla predstavnika radnika u NO , za što  isti posjeduje potrebno znanje  i sposobnosti.

 

Gospodinu Branku Šešelji prigodom skorog odlaska  u mirovinu  zahvaljujemo se  na radu u  GO NSPPBH.  U  PP Zadar upražnjeno  je mjesto povjerenika NSPPBH . Molimo članove našeg sindikata  sa PP Zadar  zainteresirane za rad na  mjestu povjerenika da nam se obrate .

 

Svi članovi NSPPBH koji nam se iz bilo kojeg razloga žele obratiti  mogu to učiniti telefonski posredstvom  povjerenika  ili članova GO , pismeno  ili e -mailom ( isključivo pismenim putem) , na web adresu:  info@nsppbh.hr  , ili na adresu sjedišta sindikata :NSPPBH , Osječka 5 a  , 21000 Split  .

 

 

S poštovanjem

Last modified: 04.11.2019