ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE TREĆEG SAZIVA GO NSPPBH

02.04.2017

PREDMET: Zapisnik sa 4. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Predlaganje kandidata za listu Radničkog vijeća.
  3. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
  4. Financijsko izvješće za 2016.g.
  5. Razno.

Predsjednik GO NSPPBH, gosp. Matej Trinaestić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici su sljedeći: Matej Trinajstić, Pavo Kanjuo, Ivan Pleić, Ivica Miškić, Ivan Srzentić, Božidar Milić i Nediljko Bulić. Opravdano odsutni članovi Glavnog odbora: Petar Grubišić i Nenad Peran.

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

Ad 2.) Predloženi su sljedeći članovi za listu Radničkog vijeća na predstojećim izborima:

Nediljko Bulić ( Ivica Miškić)

Petar Grubišić ( Pavo Kanjua)

Milkica Ilijašić (Vedran Smolčić)

Anton Obradović (Zoran Tadić)

Ivica Profaca (Zoran Vrdoljak)

Božidar Milić (Siniša Ćorić)

Ivan Srzentić (Tonći Matas)

Nenad Peran (Frane Stipica)

Ivana Elez (Tonći Baras)

Boris Bojić (Denis Parađina)

Ivica Radić (Marin Kolega)

 

ZAKLJUČAK:

Jednoglasno odlukom Glavnog odbora prihvaćena je predložena lista kandidata za Radničko vijeće.

Ad 3.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

Članovi glavnog odbora su suglasni da je stanje u Društvu Jadrolinija na najnižoj razini ikada do sada i da se od zadnjeg sastanka koji je održan s Upravom, kao i da se nažalost ništa od dogovorenog nije ispoštivano te smatraju da je s postojećom Upravom Društva na čelu s Alanom Klancom besmisleno više bilo što pokušavati pregovarat i dogovarat.

Članovi odbora smatraju, da je zbog cjelokupne situacije u kojoj se nalazi Društvo Jadrolinija jedini krivac Uprava, koja zbog svoje nesposobnosti i neznanja više ne bi smjela biti na čelu Jadrolinije, koju su doveli na rub provalije.

Uprava Jadrolinije u proteklom razdoblju od skoro četiri godine nije gotovo ništa učinila u pripremi Jadrolinije za nadolazeći Međunarodni koncesijski natječaj. Naime od 9 Katamarana, 8 je starijih od 20 godina i kao takvima veoma je upitno hoće li se uopće moći natjecati na koncesijskom natječaju, jer još se koliko je nama poznato ne znaju uvjeti natječaja. O klasičnim brodovima da i ne govorimo, oni su svi stariji od 50 godina, a nekoliko Trajekata je starije od 35 godina i kao takvima je isto upitna mogućnost sudjelovanja na natječaju.

Uprava Jadrolinije uporno odbija zahtjeve Sindikata i Radničkog vijeća o usklađivanju minimalne plaće u Jadroliniji s minimalnom plaćom u RH, te tako svjesno krši zakone i propise RH.

Isto tako uvođenjem Protokola o kolanju i evidentiranju sati rada broda, svjesno se krše odredbe MLC konvencije, Zakona o radu i Nacionalnog kolektivnog ugovora te su tako pomorci još više osiromašeni i njihove bušte sve su tanje i tanje. Ova Uprava jedino to uspješno radi.

– križanje stvarno odrađenih sati rada.

– uvođenje više prekida rada u jednom danu.

– nedavanje pojedinim djelatnicima na kopnu ugovora na neodređeno, nakon 5,6 ili više

godina, za razliku od novo primljenih u zgradi Jadrolinije koji već kod prijema u radni

odnos dobivaju ugovore na neodređeno vrijeme

– prebacivanje pojedinih djelatnika na kopnu u veće platne razrede, a zna se da se

pomorcima nisu mijenjale plaće od 2008.g.

– različiti koeficijenti kod šalterskih djelatnika za isto radno mjesto.

– zavlačenje s pregovorima za novi NKU.

– šikaniranje i diskriminacija prema članovima sindikata i RV.

– ignoriranje sindikata i RV

 

ZAKLJUČAK:

Zatražiti putem medija HITNU smjenu Uprave Jadrolinije.

Ad 4.) Financijsko izvješće za 2016.g.

Tajnik Sindikata predočio je Glavnom odboru financijsko izvješće za 2016.g., kao i stanje članstva koje iznosi 505 članova, po izvješću iz platnog ureda s plaćom za 12. mjesec 2016.g. Tajnik je zatražio od GO, odluku o rashodovanju nepotrebnog inventara.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je usvojeno izvješće za 2016.g., te je donesena odluka o rashodovanju nepotrebnog inventara.

Ad 5.) Razno.

Glavnom odboru se obratio Nediljko Bulić, te izvijestio GO, o tijeku događanja nakon provedenih izbora za predstavnika radnika u Nadzornom odboru, te je naveo da je

Uprava Jadrolinije tri mjeseca odbijala postupiti sukladno odluci Izbornog povjerenstva i sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, o upisu Nediljka Bulića, kao novoizabranog predstavnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije. Isto tako Bulić je naveo da je o svemu pismenim putem obavijestio Predsjednika Vlade gosp, Andreja Plenkovića, Predsjednika Sabora gosp. Božu Petrova i Ministre, Pomorstva, Rada i Državne imovine( Butković, Ćorić i Marić). Nakon toga dobiven je odgovor iz Ureda predsjednika Vlade, u kojem je naloženo Ministru Pomorstva da se izvrši upis Nediljka Bulića u registar Trgovačkog suda u Rijeci, te da je Izborno povjerenstvo donijelo ispravno odluku o tumačenju Zakona o radu i čl. 147.st.1i2.

Kao novoizabrani predstavnik radnika u Nadzornom odboru, Bulić je istaknuo da će dati sve od sebe da opravda povjerenje radnika koji su ga izabrali, te da će se napokon čuti glas radnika u Nadzornom odboru kao i svi problemi koji tište radnike. Napominje da se neće libiti i bojati nikoga u zaštiti interesa radnika kao i očuvanju i zaštiti interesa Jadrolinije.

 

Bulić navodi kako su dopisi i optužbe koje izlaze iz kužine SPH, a u kojima navode da je njihova Povjerenica za kopno, koja je imenovana od strane RV, za predsjednicu Izbornog povjerenstva, namještala izbore i krivotvorila dokumente kako bi Bulić pobijedio, ispod svake razine i puno više govore o njima samima, nego o onima koje optužuju. Bulić je napomenuo da nakon svih do sad provedenih izbora u kojima je sudjelovao Nsppbh-a, su stizale optužbe gosp. Dragomira Mucića da je pokraden i prevaren, pa zato ne iznenađuje i ovaj put. Uvijek tko gubi ima pravo žaliti se, a sud će pokazati tko je u ovoj priči u pravu.

 

Sastanak je završio u 13.30 sati.

Last modified: 04.11.2019