Nastavak pregovora za Nacionalni kolektivni ugovor

18.05.2017

NEZAVISNI SINDIKAT POMORACA PUTNIČKIH BRODOVA HRVATSKE

Split, 18. svibnja 2017. godine

 

 

 

 

JADROLINIJA RIJEKA

n/r predsjednika Uprave, gosp. Alana Klanca

 

SINDIKAT  POMORACA HRVATSKE

n/r  predsjednika,  capt.  Predraga BrazzaduraPredmet: Nastavak pregovora za Nacionalni kolektivni ugovor

 

 

 

Poštovani,

 

Na stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) 12. svibnja 2017. godine objavljen je članak u kojem se navodi kako su se predstavnici SPH i Uprave Jadrolinije sastali kako bi pokušali dogovoriti pregovore oko Nacionalnog kolektivnog ugovora. Pri tome se navodi bi se idući sastanak trebao dogoditi 29. ili 30. svibnja 2017. godine, uz obostranu želju da se pregovori završe u  što kraćem vremenskom roku. Navedena vijest prilićno nas je iznenadila iz više razloga te Vam ovom prilikom želimo skrenuti pozornost na nekoliko ćinjenica.

 

Pregovori radi sklapanja izmjena i dopuna Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putnićkim brodovima, trajektima i brzim brodovima u linijskom pomorskom prometu (NKU) zapoćeli su još 2011. godine te je u studenom 2011. zakljućen i Protokol o pregovorima. Navedeni Protokol s poslodavaćke strane sklopila je Udruga hrvatskih poslodavaca — brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi, UTO Kapetan Luka, G&V Line d.o.o., Linijska nacionalna plovidba te Miatrade d.o.o., a na sindikalnoj strani Sindikat pomoraca Hrvatske, Nezavisni sindikat pomoraca putnićkih brodova Hrvatske (NSPPBH) te Hrvatski sindikat pomoraca (HSP).

 

Medutim, u srpnju 2012. godine na snagu je stupio Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (NN br. 82/12 i 88/12) temeljem kojeg je prvi puta zakonom propisana obveza utvrdivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje, a od kolovoza 2014. godine do danas na snazi je Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (NN br. 93/14 i 26/15) kojim je uređeno pitanje reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje. Temeljem važećeg propisa reprezentativnost sindikata može se utvrditi sporazumom sindikata ili rješenjem Povjerenstva nakon provedenog postupka utvrđivanja reprezentativnosti.

 

 

 

Kako do danas izmedu sindikata koji djeluju u sustavu pomorstva nije sklopljen sporazum o utvrđivanju reprezentativnosti za pregovore oko NKU, niti je bilo koji od sindikata pokrenuo postupak utvrđivanja reprezentativnosti pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti, kao što nije doneseno niti rješenje o utvrdivanju reprezentativnosti, to znaći da se predmetni pregovori izmedu SPH i Uprave Jadrolinije odvijaju suprotno zakonom propisanim obvezama. Ovom prilikom vam moramo ukazati kako će NSPPBH, ukoliko se nastave pregovori i dode do sklapanja kolektivnog ugovora samo sa SPH zatražiti zaštitu prava iz razloga ništavosti. Nadalje, a ne manje važno, potpuno je nejasno kako u pregovorima za NKU na strani poslodavca može sudjelovati samo Jadrolinija, kada se radi o pregovorima za granski kolektivni ugovor. Na razini grane ovdje, osim Jadrolinije djeluju i drugi poslodavci, stoga i u tom smislu valja voditi raćuna o odgovarajućoj zastupljenosti poslodavaćke strane.

 

Sve navedene ćinjenice ukazuju kako je na djelu dogovor SPH i Jadrolinije s ciljem izbacivanja iz pregovora svih ostalih sindikata koji djeluju u linijskom pomorskom prometu, oćito s ciljem stjecanja odredenih prednosti. Navedeno postupanje protivno je zakonu i stoga valja voditi raćuna o posljedicama protuzakonitog postupanja.

 

Temeljem navedenog, a uzimajući u obzir zakonske obveze u smislu utvrdivanja reprezentativnosti, predlažemo da se sindikati koji djeluju u domaćem linijskom pomorskom prometu pokušaju sporazumjeti o reprezentativnosti, kako bi se zapoćeti pregovori mogli nastaviti bez velike odgode. U suprotnom, NSPPBH će pokrenuti postupak utvrdivanja reprezentativnosti za pregovore oko NKU pred nadležnim Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti, koji postupak će nedvojbeno na dulji period odgoditi zapoćete pregovore.

 

 

S poštovanjem,
Glavni Odbor NSPPBH

Last modified: 04.11.2019