Zapisnik pete sjednice trećeg saziva GO NSPPBH

17.06.2017

PREDMET: Zapisnik sa 5. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

DNEVNI RED:

 

  1. 1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. 2. Izmjena Statuta Nsppbh.
  3. 3. Imenovanje Povjerenika Nsppbh.
  4. 4. Rasprava o organizaciji prosvjeda.
  5. 5. Raskid ugovora o pružanju pravne pomoći sa odvjetnikom Srđanom Vrdoljak.
  6. Razno

 

Zamjenik predsjednika GO NSPPBH, gosp. Nenad Peran, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

 

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici su sljedeći: Petar Grubišić, Ivan Pleić, Ivica Miškić, Nenad Peran, Božidar Milić i Nediljko Bulić.

Opravdano odsutni članovi Glavnog odbora: Ivan Srzentić,Pavo Kanjua,Matej Trinajstić

 Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda

Članovi glavnog odbora donjeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

Ad 2.) Izmjena Statuta Nsppbh.

 

Tajnik sindikata gosp. Božidar Milić , iznio je članovima Glavnog odbora prijedlog promjene  sjedišta sindikata te sve prednosti i pogodnosti promjenom sjedišta.

Naveo je kako je bolji pristup novoj lokaciji ,veći  parking, grijanje i hlađenje prostora(što nije imao stari prostor) i znatno manja cijena najma.

 ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora, prihvaćena je predložene izmjene Statuta čl.2 .o promjeni sjedišta sindikata sa dosadašnje adrese, Osječka 5.a na adresu Ante Petravića 23.

 

Ad 3.) Imenovanje Povjerenika Nsppbh.

Predsjednik Nsppbh gosp. Petar Grubišić predložio je Glavnom odboru Nsppbh, gosp. Vjekoslava Antića za Povjerenika Zadarskog okružja, gđu. Milkicu Ilijašić za Povjerenicu Riječkog okružja i gosp. Denis Maraš  Povjerenika za kopno Splitskog okružja te da se dosadašnjeg Povjerenika za Rijeku gosp. Pavu Kanjua razriješi dužnosti.

ZAKLJUČAK:

 Jednoglasno odlukom Glavnog odbora je usvojen prijedlog Predsjednika Nsppbh, gosp. Petra Grubišića o imenovanju Povjerenika za  Rijeku, Zadar i Split i razrješenju dužnosti gosp. Pave Kanjua.

 

Ad 4.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija i organizaciji prosvjeda te ostalih sindikalnih mjera.

 

Član Glavnog odbora gosp. Nediljko Bulić izvijestio je članove Glavnog odbora o cjelokupnoj situaciji u Jadroliniji, a koja po njegovom mišljenju nije nikako dobra za radnike, a osobito za njihova primanja.

Plaće u Jadroliniji, ne da nisu rasle od 2008., nego su ukupni rashodi za plaće  smanjeni za 5. miliona kuna, a što znači da su radnici dobili 5.miliona kuna manje u prošloj godini  novaca.

Uprava Jadrolinije  uvođenjem Protokola o kolanju i evidentiranju sati rada broda i dalje krši odredbe Zakona o radu, MLC konvencije i NKU-a za Hrvatske pomorce

Najniže plaće u Jadroliniji nisu usklađene sa najnižom plaćom po zakonu RH.

Sindikat Pomoraca Hrvatske na svojim je stranicama objavio nastavak pregovora NKU-a za Hrvatske pomorce sa Upravom Jadrolinije, bez znanja Nsppbh i ostalih brodara, a što je u suprotnosti sa zakonom, jer Nsppbh je reprezentativni sindikat koji ima više članova u Jadroliniji od SPH.

Plaće šalterskim djelatnicama i dalje nisu usklađene, unatoč obećanjima Uprave te i dalje šalterski djelatnici rade isti posao za različite plaće.

Ostali članovi Glavnog odbora izrazili su svoje negodovanje povodom cijele situacije te su naveli probleme neredovitih smjena uzrokovane malim brojem ljudi, neadekvatnim smještajem pomoraca na brodovima i u privatnom smještaju.

 

Novo imenovani Povjerenik za kopno u Splitu, gosp. Denis Maraš iznio je niz problema u Agenciji Split, a koji većinom proizlaze iz ponašanja Voditeljice Agencije te njenog neprofesionalnog ponašanja prema podređenim kolegama i kolegicama te uz potporu pojedinih Voditeljica smjene te zatražio od Glavnog odbora da se pokrenu određene mjere za osiguravanje prava svih šalterskih djelatnika na iste uvjete rada.

 

Gosp. Nenad Peran je naveo da se treba inzistirati na nastavku primanja pomoraca i radnika na kopnu u stalni radni odnos.

 

Gosp.Nediljko Bulić se osvrnuo na dopis poslan o gosp. Aljinovića, koji je poslao po svim brodovima dopis sa privatnog  e-maila, kršeći na taj način Odluku Uprave o načinu objavljivanja na oglasnim pločama, a dobro je svima poznato da je zamjenica predsjednika Radničkog vijeća dobila upozorenje pred otkaz zbog slanja službenog zapisnika sa sjednice Radničkog vijeća.

Ističe da je iz dopisa gosp.Aljinovića vidljivo da je pisano u sindikalnom svojstvu, a ne nikao u privatnom, kako je naslovio s obzirom da se u pola dopisa bavi problematikom provođenja izbora, a ne što je on prozvan te piše da se netko krije iz zajedničkog potpisa, a ne govori da je to praksa podružnice SPH, koji se potpisuje sa “Povjereništvo Sph”.

Navodi da koliko je njemu poznato u dopisu Nsppbh nisu navedena ničija imena i da se sam gosp. Aljinović našao prozvan te da je žalosno da se dao odmah ispolitizirati i krenuti u nastavak politike podjela između sindikata.

ZAKLJUČAK:

 

Ovisno o razvoju situacije, a ukoliko ne dođe do promjene Uprave Jadrolinije, obavezuje se Izvršni odbor da zatraži još jedan hitan sastanak sa Upravom Jadrolinije u svezi pronalaska kompromisnog riješenja na dio navedenih problema. Ukoliko se ne nađe neko riješenje ili uopće ne dođe do sastanak sa Upravom Jadrolinije isto tako zadužuje se Izvršni odbor Nsppbh da pokrene postupak organizacije i provedbe prosvjeda , a koji bi se održao u luci Split tijekom mjeseca srpnja te na koji bi bili pozvani  kolege iz SPH.

 

Ad 5.) Raskid ugovora o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu.

 

ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora donesena je odluka o raskidanju Ugovora o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sa odvjetnikom Srđan Vrdoljak od 01.07.2017 godine.

 

Sastanak je završio u 13.30 sati

 

 

U Splitu,12.06.2017

Last modified: 04.11.2019