Održana 6. sjednica trećeg saziva GO NSPPBH

25.11.2017

PREDMET: Zapisnik sa 6. sjednice trećeg saziva GO NSPPBH.

 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje dnevnog reda.

2. Izvješće o radu Izvršnog odbora.

3. Izvješće o članstvu NSPPBH.

4. Izvješće o radu Fonda solidarnosti.

5. Osvrt na djelovanje sindikata u proteklih 10 godina.

6. Organizacija proslave deset godina od osnutka NSPPBH.

7. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

8. Razno.

Predsjednik GO NSPPBH, gosp. Matej Trinajstić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici su sljedeći: Petar Grubišić, Matej Trinajstić,Ivan Pleić, Božidar Milić, Pavo Kanjua, Nediljko Bulić, Ivica Miškić i Povjerenik za kopno Denis Maraš.

Opravdano odsutan član Glavnog odbora: Nenad Peran .

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

Ad 2.) Izvješće o radu Izvršnog odbora .

Predsjednik sindikata gosp. Petar Grubišić je iznio kako je zadovoljan cjelokupnim radom, a pogotovo organizacijom i provođenjem prosvjeda koji je održan 06. kolovoza, koji je polučio odlične rezultate te napokon pokrenuo proces razrješenja stare Uprave i imenovanje nove. Isto tako je naglasio da je Nsppbh i kroz svojih 11 članova Radničkog vijeća odradio ogroman posao, pogotovu u uspostavljanju odnosa sa novom Upravom, koja je za sada pokazala da su joj bitna mišljenja Radničkog vijeća i Sindikata i da će radnici biti na prvom mjestu.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Izvršnog odbora.

Ad 3. Izvješće o članstvu NSPPBH

Tajnik sindikata gosp. Božidar Milić, iznio je podatke o članstvu te naveo da se u zadnjih 5-6 godina najviše ljudi učlanilo u sindikat. Učlanjeno je 62. nova člana, a iščlanjeno ili je otišlo u mirovinu njih 18. Kao razlog za ovakvi pozitivan trend učlanjenja je naveo rad sindikata ali i obilaskom brodova.

ZAKLJUČAK:

Jednoglasno odlukom Glavnog odbora je prihvaćeno izvješće Tajnika sindikata te je donesena odluka da se kroz mjesec siječanj ponovno obiđu brodovi i agencije te zatraži od zaposlenika da svojim sugestijama pridonesu izradi NKU.

Ad 4.) Izvješće o radu Fonda solidarnosti

Tajnik sindikata gospodin Božidar Milić je podnio izvješće o radu fonda te naveo podatke o isplaćenim pomoćima članovima sindikata. Naveo je da je ukupno zatraženo 12. pomoći, koje su i isplaćene u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu.

NAVEDI IZNOS ISPLAĆENIH POMOĆI JE : 27.300,00 kn

ZAKLJUČAK:

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora prihvaćeno je izvješće o radu Fonda solidarnosti.

 

Ad 5.) Osvrt na djelovanje sindikata u proteklih 10.godina.

Predsjednik Sindikata gosp. Petar Grubišić naveo , da je osnivanjem NSPPBH nastalo novo razdoblje u Jadroliniji, koje je donijelo niz dobrih rezultata unatoč nekim podjelama i razlikama unutar samog sindikata koje su se događale tijekom prošlog razdoblja.

Kao najvažnije rezultate naveo je primanje zaposlenika u stalni radni odnos, davanje rješenja pomorcima za radna mjesta koja su obnašali, povećanje plaće odmah po osnutku 12%, isplata akumuliranih sati, priznavanje pomorcima 50% bonusa za svaku godinu staža provedenu kod poslodavca kod odlazaka u prijevremenu mirovinu i drugih stvari koje je teško i pobrojati. Isto tako je naveo da je izuzetno zadovoljan što su to prepoznali i zaposlenici, a što je jasan pokazatelj broj članova kao i dobivanjem svih 11. članova Radničkog vijeća kao i izbor gosp. Nediljka Bulića na ponovljenim izborima za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Jadrolinije.

ZAKLJUČAK:

Uz kraću raspravu i prisjećanja na djelovanje sindikata, Glavni odbor je podržao izlaganja Predsjednika uz zajedničko mišljenje da još ima dosta prostora da se učini više i bolje, a pogotovo sada kada je došla nova Uprava kojoj je stalo do svojih zaposlenika i njihovih prava ali i obveza.

 

 

AD 6.) Organizacija proslave deset godina od osnutka NSPPBH

Predsjednik sindikata gosp. Petar Grubišić je predložio da se organizira proslava povodom desetogodišnjice osnutka sindikata te da se na obilježavanje godišnjice pozovu svi bivši Predsjednici sindikata, svi članovi proteklih saziva u Glavnom odboru, Predsjednik krovne organizacije NHS-a, gosp. Krešimir Sever i Uprava Jadrolinije.

Predloženo je da meni bude što skromniji ,uz to predloženo je da se da izraditi ploča s nazivom sindikata kao i sa datumom i godinom utemeljenja sindikata te da se na ploču napiše ime prvoga predsjednika sindikata gosp. Damira Rušinovića.

ZAKLJUČAK:

Glavni odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog za organizaciju i proslavu desete obljetnice osnutka NSPPBH.

AD 7.) Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.

Predsjednik Glavnog odbora gosp. Matej Trinajstić je dao riječ gosp. Nediljku Buliću uz obrazloženje da je on najupućeniji u zbivanja u Jadroliniji.

Bulić je naveo da je kroz funkciju Predsjednika Radničkog vijeća i člana Nadzornog odbora više puta bio na sastancima sa Predsjednikom Uprave i članovima uprave na kojima se razgovaralo o pitanjima važnim za status pomoraca i ostalih zaposlenika.

Na tim se sastancima razgovaralo o nastavku zapošljavanja zaposlenika u stalni radni odnos, povećanju plaća, izjednačavanje koeficijenta  i potpisivanja novog Nacionalnog kolektivnog ugovora te o problemima šalterskih djelatnika i pomoraca.

Za Predsjednika Uprave i članove Uprave je iznio da ima samo riječi hvale te naveo kako su spremni na konstruktivnu suradnju sa Sindikatima i Radničkim vijećem, kako bi se stekla bolja primanja zaposlenika te kako bi se stekli bolji uvjeti i klima za rad.

Posebno je istaknuo da ga vesele planovi Uprave vezani za obnovu flote i razvoj Jadrolinije. Smatra da će uskoro biti potpisan novi Nacionalni kolektivni ugovor te da će početkom iduće godine nastaviti s primanjem pomoraca i šalterskih radnika u stalni radni odnos kao i da će se uskoro izjednačiti koeficijent šalterskim djelatnicima.

U nastavku je pokazao prikaz tablica s plaćama pomorcima koje su usklađene sa MLC konvencijom, koje su predložene kao opcija za paušalni iznos plaća. Napomenuo je da se radi još o prijedlozima te da ima još mnogo posla prije ikakvog dogovora ili potpisivanja, a kao najvažnije je istaknuo usuglašavanje sa kolegama iz Sindikata Pomoraca Hrvatske.

 

Sastanak je završio u 13.00 sati.

 

U Splitu 23.11.2017

Last modified: 04.11.2019