Zapisnik sa 7 sjednice Glavnog odbora NSPPBH

20.03.2018

PREDMETZapisnik sa 7. sjednice trećeg saziva GO  NSPPBH.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda.
  2. Izvješće o radu Izvršnog odbora.
  3. Izvješće o članstvu NSPPBH.
  4. Izvješće o radu fonda solidarnosti.
  5. Financijsko izvješće za 2017.g.
  6. Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija.
  7. Razno.

 

 

 

 

Predsjednik  NSPPBH, gosp. Petar Grubišić, pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.

 

 Članovi Glavnog odbora koji su sudjelovali na sjednici su sljedeći: Petar Grubišić, ,Ivan Pleić, , Božidar Milić, , Nediljko Bulić, Nenad Peran i Anton Obradović, kao član Nsppbh za pregovore  za plaće i NKU.

 

Opravdano odsutni član Glavnog odbora: Ivica Miškić,Matej Trinajestić i Pavo Kanjua.

 

Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda.

           Članovi glavnog odbora donijeli su jednoglasno sljedeći:

 

ZAKLJUČAK:

Predloženi dnevni red se usvaja.

 

 

Ad 2.) Izvješće o radu Izvršnog odbora .

 

Predsjednik sindikata gosp. Petar Grubišić , podnio je izvješće GO, o radu Izvršnog odbora te se zahvalio  svim članovima Radničkog vijeća na podršci u pregovorima sa Upravom, po pitanju zapošljavanja pomoraca i zaposlenika na kopnu u stalni radni odnos, kao i rješavanja problema naknada za šalterske djelatnike u Splitu.

Naveo je da je Izvršni odbor napravio tablice i prijedloge za izračun plaća pomoraca, koje je i predložio na zajedničkom sastanku Sindikata i Uprave te kako se radi na prijedlogu  novog NKU-a. Isto tako naglasio je da je Nsppbh predložio da se potpiše sporazum između sindikata i poslodavca kako bi se plaće povećale za 5% počevši sa mjesecom ožujkom te se na taj način izbjeglo čekanje povećanje plaća kroz Novi kolektivni ugovor, s čime su se složile i kolege iz Sph.

Naveo je kako Radničko vijeće ima veliku ulogu i odgovornost po pitanju prava zaposlenika te kako Nsppbh kroz svojih 11. članova vijeća rješava niz tekući problema po tim pitanjima, uz dobru suradnju sa Upravom društva.

 

 

 

 ZAKLJUČAK:

Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Izvršnog odbora.

 

Ad 3Izvješće o članstvu NSPPBH

 

Tajnik sindikata gosp. Božidar Milić, iznio je podatke o članstvu sindikata te naveo  da se u zadnjih 2. mjeseca učlanilo u sindikat 15. novi članova te su se 4.člana ispisala.

Naveo je važnost obilaska brodova i izravne komunikacije sa zaposlenicima, s obzirom na činjenicu da se ljudima plasiraju razno razne polu istinite informacije ili dezinformacije te naveo kako je  u Zadru tijekom obilasku brodova kroz mjesec srpanj učlanjeno 10. novih članova te kako bi trebalo nastavit sa obilaskom ostalih brodova po okružjima.

 

 

ZAKLJUČAK:

 

 

Jednoglasno odlukom Glavnog odbora je prihvaćeno izvješće Tajnika sindikata te je donesena odluka da se kroz mjesec ožujak i travanj obiđu svi brodovi i agencije po okružjima.

 

 

Ad 4.) Izvješće o radu Fonda solidarnosti

 

Tajnik sindikata gospodin Božidar Milić je podnio izvješće o radu fonda te naveo podatke o isplaćenim pomoćima članovima sindikata. Naveo je da je ukupno zatraženo 2. pomoći, koje  su i isplaćene u skladu sa raspoloživim sredstvima na računu.

 

ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora prihvaćeno je izvješće o radu Fonda solidarnosti.

 

 

Ad 5. Financijsko izvješće za 2017.g.

 

Tajnik sindikata gospodin Božidar Milić,  podnio je financijsko izvješće GO, te naveo kako je ostvarene značajna ušteda na najamnini prostora sindikata sa promjenom na drugu lokaciju te  prekidom ugovora sa Odvjetničkim društvom i prekidom ugovora sa T- com, u svezi službenih telefona za članove Izvršnog odbora.

 

ZAKLJUČAK:

 

Jednoglasnom odlukom Glavnog odbora, prihvaćeno je Financijsko izvješće  za 2017.g.

 

 

 

 

AD 6.)  Rasprava o stanju u Društvu Jadrolinija

 

Predsjednik sindikata gosp. Petar Grubišić je naveo da se intenzivno vode pregovori sa Upravom Društva u svezi povećanja plaća svim zaposlenicima za 5%  dok uprava ne prezentira  prijedlog novog  načina izračuna plača i dok isti ne bude ,  i ako bude , prihvaćen od socijalnih partnera   te kako očekuje uskoro i potpisivanje Sporazuma sa Upravom glede povećanja plaća. Isto tako naveo je i da se sa Upravom pregovara o novom modelu obračuna plaća,  po kojem bi se izbjegla križanja sati pomorcima na brodovima te da se pregovara o  načinu rotiranja pomoraca kod ukrcaja  na brodove, i da če se prije potpisivanja novog prijedloga uprave obavezno konzultirati sa zaposlenicima     te zatražiti njihovo mišljenje i sugestije.

                               

 Gospodin Nediljko Bulić je naveo da se sa Upravom postigao dogovor o primanju 100. pomoraca u stalni radni odnos,  što smatra velikim uspjehom s obzirom na plan da se primi 40. pomoraca, te se zahvalio Upravi i Kadrovskoj službi na prihvaćanju argumenata Radničkog vijeća, isto tako naveo je kako je s Upravom načelno dogovoreno i zapošljavanje šalterskih zaposlenika u stalni radni odnos te da se kroz nekoliko dana očekuje da se donese i ta odluka.

Bulić je naveo i kako je ispravljena nepravda prema šalterskim djelatnicama te da su im napokon izjednačeni koeficijenti, unatoč tvrdnjama pojedinaca kako se to neće dogoditi i kako ljude lažemo. Isto je naveo da se uspjelo izboriti da se šalterskim djelatnicima koji su odlazili na zamjene u Seget i Drvenik isplate retroaktivno naknade za troškove puta.

 

Bulić je naveo kako je iznimno zadovoljan sa planom obnove flote koji je predstavljen na Nadzornom odboru te kako je upozorio Upravu i Nadzorni odbor na trend porasta troškova održavanja brodova i važnost revitalizacije matičnih radionica. Naveo je kako su  djelatnici matičnih radionica nezadovoljni s opsegom poslova koji se njima daju te upozoravaju da ih gotovo više nema, s odlaskom u mirovinu na njihova  mjesta ne dolaze novi ljudi ,a ovi koji su ostali većina ih je bolesno ili pred mirovinu. Smatraju da se poslovi koji oni mogu odraditi nepotrebno daju kooperantima i kako bi se zapošljavanjem novih ljudi u radionama stekla još veća sposobnost i učinkovitost koja bi na koncu ostvarile značajne uštede za Društvo. Bulić je napomenuo da bi trebalo vratiti radionama stari sjaj tj. Bolje ih opremiti ljudstvom i tehnikom kako bi većinu interventnih poslova mogli obavljat kao i unatrag desetak godina i da bih trebale posade brodova kao i nekada prije obavljati remonte brodova uz naknadu kroz prekovremene sate. Bulić je istakao da je u više navrata o problemima tehničkog održavanja razgovarao sa gosp. Predragom Govorčinom, članom uprave za tehničke poslove i kako mu je gosp. Govorćin obećao da će se u skorom roku zaposliti dodatni ljudi u Tehničkim radionama te da će se bolje opremiti radionice.

Zamolio je sve članove na strpljenje s obzirom da je nova Uprava svjesna određenih nedostataka u Tehničkoj službi te napomenuo da se radi o zahtjevnom sektoru u kojemu se ne mogu neke stvari riješiti preko noći, ali  da su već do sada vidljivi pozitivni pomaci i ono šta je najvažnije da postoji dobra volja od strane Uprave.

 

ZAKLJUČAK:

 

Članovi Glavnog odbora su suglasni sa svim navedenim.

 

AD 7.) Razno

 

Predsjednik Nsppbh, gosp. Petar Grubišić je obavijestio  Glavni odbor o zaprimljenom dopisu o strane Povjerenika Nsppbh za Zadar, gosp. Vjekoslava Antića u kojem ga obavještava da istupa iz članstva Nsppbh, navodeći  razlog da se sindikat ne bori za prava zapovjednog kadra, kojem su najugroženija primanja u Jadroliniji. Naveo je u dopisu da njega ne zanimaju prava kormilara, noštroma, motorista, ostalog pomoćnog osoblja i šalterskih djelatnika, koja su po njemu njima već uvelike izborena već isključivo prava zapovjednog kadra i dok se borimo za prava onih čija su prava već uvelike izborena da za njega tu mjesta nema. Grubišić je napomenuo da je iznenađen sa ovim navodima gospodina Antića te da se sindikat bori za prava svih, a ne određenih struktura i da se ne može složiti sa navodima gosp. Antića. Istupom gospodina Antića iz NSPPBH ostaje upražnjeno mjesto povjerenika za Zadarsko plovno podrućje .

 

ZAKLJUČAK:

 

Članovi Glavnog odbora složni su u mišljenju kako je i bolje da je gosp. Antić izašao iz sindikata s obzirom na ovakvo njegovo mišljenje za koje nismo znali do sada, a koje se ne podudara sa doktrinama rada sindikata, a i suprotno je odredbama statuta NSPPBH  te da treba izabrati novog povjerenika  za Zadarsko plovno podrućje.

 

 

 

 

Sastanak je završio u 13.00 sati.

 

 

U Splitu 07.03.2018

 

Zapisničar

Tajnik NSPPBH Božidar Milić

Last modified: 04.11.2019